Nettsider med emneord «Arbeidsmiljø» - Side 11

Publisert 16. des. 2009 16:14

Rundt 40 prosent av tannlegestudentene som har svart på en undersøkelse, rapporterer om trakassering i studietiden. – Vi beklager dette sterkt, verken studenter eller ansatte skal oppleve slikt hos oss. sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i ei pressemelding. – Tallene er høyere enn jeg fryktet, sier hovedverneombud Mette Børing til Uniforum.

Publisert 16. des. 2009 09:29

Et utvalg med representanter for de største universitetene i landet har sett på mulighetene for å unngå stemplingsuret. Én utvei er å definere forskere som ”særlig uavhengige”. Andre vitenskapelige må kanskje finne seg i å stemple.

Publisert 5. nov. 2009 16:19

De siste månedenes mediefokus på negative sider ved deler av arbeidsmiljøet på UiO, det være seg laboratoriesikkerhet eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø, har vært en viktig påminnelse om betydningen av systematisk arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet – HMS, skriver Rektoratet.  

Publisert 5. nov. 2009 16:01

Universitetsleiinga skal ha honnør for å ha vist vilje til å setja i verk naudsynte tiltak for å rydda opp i arbeidsmiljøet på laboratoria til Universitetet i Oslo, meiner Uniforum.

Publisert 5. nov. 2009 13:37

– Det var både ryddig og reint på alle desse laboratoria, med unntak av eitt. Slik konkluderte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe etter at ho saman med viserektor Ragnhild Hennum og hovudverneombod Mette Børing var på synfaring i laboratoria til forskingsenteret CEES ved Biologisk institutt måndag 2. november.

Publisert 28. okt. 2009 13:28

Universitetet i Oslo skal no kartleggja risikoen ved alle laboratoria sine. Det gjer viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe klart etter at ein rapport frå selskapet Safetec dokumenterer svikt og dårlege rutinar ved bruk av farlege kjemikaliar på Biologisk institutt.  

Publisert 27. okt. 2009 14:53

– Den beste ideen min fekk eg ein gong eg sat på toalettet heime. Det er vanskeleg å tenkja seg korleis det skal passa inn i eit tidsregistreringsskjema, seier stipendiat Carl Henrik Knutsen på Institutt for statsvitskap ved UiO. Uniforum har fylgd han nokre dagar for å finna ut korleis eit forskarliv er.  

Publisert 27. okt. 2009 14:23

Er det mulig å glede seg over endring? Det ønsker HMS-koordinator Jorulf Brøvig Silde at du skal få svar på under Arbeids- og læringsmiljødagen på UiO fredag 30. oktober. Da kan du også i regi av Bedriftsidrettslaget koble av med både innebandy, yoga, bordtennis og jogging, melder HMS-seksjonen og Bedriftsidrettslaget i ei felles pressemelding.

Publisert 21. okt. 2009 12:59

– Eg synest me fekk formidla det me ville, seier HR-direktør Anita Sandberg etter at planen for arbeids- og læringsmiljøundersøkinga på Det odontologiske fakultetet blei presentert på eit allmøte for dei tilsette og studentane tysdag 20. oktober.  

Publisert 20. okt. 2009 18:04

– Er omdømmet til UiO viktigare enn å ha omsorg for dei kvinnene som er blitt utsette for overgrep ved UiO? spør NTL-leiar Ellen Dalen etter utsegnene til universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i NRK førre veke. – Omsynet til tilsette og studentar går framfor omdømmet i denne saka, understrekar Bjørneboe og viserektor Ragnhild Hennum.

Publisert 14. okt. 2009 15:37

– Forslaget om å innføra tidsregistrering for forskarar er ufatteleg dumt og kan kosta staten langt meir i lønnsutgifter enn i dag. Det seier Øyvind Østerud og Dag Harald Claes, som er instituttleiar og nestleiar ved Institutt for statsvitskap. Dei fryktar for framtida til dei tverrfakultære studieprogramma, om det blir innført tidsregistrering.  

Publisert 12. okt. 2009 13:40

I am struck by the defective methodology in the response from the “Teknisk avdeling” to the story about Sognsvann 68.

Publisert 23. sep. 2009 11:38

SUM og Arenas ansatte i UiOs leide lokaler i Sognsveien 68 klager over støy fra byggearbeider. – Stipendiater som har mistet verdifull arbeidstid pga støyproblemene, bør få forlenget sin periode, mener stipendiatene Kenneth Bo Nielsen og Guro Aandahl.

Publisert 16. sep. 2009 15:31

22 84 40 00 er nummeret du skal ringja dersom du vil varsla om seksuell trakassering på UiO. – Det er viktig og trygt å varsla om alvorlege forhold på arbeidsplassen din. Det vil universitetsleiinga presisera, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til Uniforum.  

Publisert 3. sep. 2009 15:57

Trenger du en bil i all hast eller kanskje for en helg? Nå kan universitetets studenter og ansatte leie miljøvennlige ”Think-city- biler” på cambus.  

Publisert 3. sep. 2009 15:15

Fra neste uke setter Universitetet i Oslo i gang en ekstern undersøkelse av arbeids- og læringsmiljøet ved Det odontologiske fakultet. Det er ett av flere tiltak UiO vil gjennomføre etter Dagbladets avsløring av minst 10 episoder med seksuell trakassering av ansatte og studenter/stipendiater, går det fram av ei pressemelding fra UiO.  

Publisert 2. sep. 2009 10:12

– Jeg er gjort kjent med minst ti episoder av seksuell trakassering ved Det odontologiske fakultet. Her er det trolig store mørketall, for de som har varslet er stort sett stipendiater, ikke studenter, forteller hovedverneombud Mette Børing til Dagbladet. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe vil nå sette i gang en gransking.

Publisert 19. juni 2009 11:34

Dei tilsette på Instrumentverkstaden på Kjemisk institutt har ikkje eit fungerande punktavtrekk når dei sagar metall. – Metallstøvet går rett i lungene deira. Det er helsefarleg, utbryt hovudverneombod Mette Børing, som har bede Arbeidstilsynet om å gripa inn. – UiO vil først lata Arbeidstilsynet gå gjennom forholda, opplyser teknisk direktør Frode Meinich.  

Publisert 26. jan. 2009 12:38

UiO får 50 millionar kroner til vedlikehald og åtte millionar til nytt veksthus på Tøyen i krisepakka som regjeringa la fram i formiddag. Ein del av pengane er øyremerkte til Domus Medica (biletet)  – Det er klart eg er nøgd med dette, seier rektor Geir Ellingsrud.  

Publisert 17. des. 2008 16:01

Ingen av kontora på Søsterhjemmet ved Ullevål viser teikn til unormal spreiing av muggsopp i innelufta. Det er konklusjonen til spesialfirmaet Mycoteam som har tatt prøver av dei kontora der det var mistanke om fuktskader. Verneombod Elisabeth Augdahl (biletet) viser likevel til at kollegaene hennar ikkje lenger har dei same plagene no som før dei blei evakuerte frå desse lokala.

Publisert 12. nov. 2008 15:38

I årevis har regnet sildret inn på kontorer og fellesarealer i Domus Medica og fått takgips til å drysse ned på hodene til studentene, og de ansatte har måttet sette ut bøtter og flytte på PC'er. - Historisk sett er eiendomsforvaltning noe man dessverre ikke har hatt fokus på ved universitetet, påpeker teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 20. okt. 2008 14:36

Sykefraværet ved UiO er bare 4 %, mens gjennomsnittet i Norge er på 6,8 %.Det legemeldte sykefraværet varierer fra 4 til 3,5 %, godt under landsgjennomsnittet. Men det innrapporterte egenmeldte sykefraværet er bare rundt en halv prosent, viser tall fra UiO. Det er oppsiktsvekkende lavt. - Det er en betydelig underrapportering av sykefravær ved UiO, mener hovedverneombud Mette Børing.

Publisert 17. okt. 2008 11:35

Bare 17 av om lag 250 ledere på Universitetet i Oslo (UiO) har gått på HMS-kurs. Helse-, miljø- og sikkerhets-kurs for ledere er lovpålagt. - Jeg ser hvor mye skade ledere gjør fordi de mangler bevissthet om sitt HMS-ansvar. Det er et problem når ledere ikke aner hva vi snakker om, sier hovedverneombud Metter Børing.

Publisert 30. sep. 2008 09:27

- Vi kan ikke kjøpe oss ut av arbeidsmiljøproblemene, men vi investerer 1,3 millioner i tiltak for å skape et bedre arbeidsmiljø, sier Anne Ma Eide, direktør ved Det humanistiske fakultet (HF). Det skal satses på lederopplæring og kompetanseheving. Og så skal alle lære seg folkeskikk.

Publisert 30. mai 2008 15:04

- Målet er at 650 av dei UiO-tilsette skal delta i aksjonen "Sykla til jobben", men så langt har berre 350 meldt seg på, seier leiar Bjarte Aarseth og Knut Erik Olsen i sykkelgruppa til Bedriftsidrettslaget. No håpar dei at det kjem eit rush med påmeldingar, før den store sykkeldagen onsdag 18. juni.