Nettsider med emneord «Arbeidsmarkedet»

Publisert 31. jan. 2018 15:12

–  Målet vårt er at ingen skal gå ut på dato, og denne delrapporten vil bli ein viktig del av arbeidet med å fornya, løfta og styrkja kompetansepolitikken, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner etter å ha fått overrekt ein kompetanserapport frå økonomiprofessor Steinar Holden ved UiO.

Publisert 19. mars 2014 15:14

Når NTL advarer ansatte på UiO mot at de aller fleste ikke vil få noen lønnsutvikling dersom Akademikernes lønnspolitikk får gjennomslag, er dette en myte som kan avkreftes en gang for alle.

Publisert 14. mars 2014 12:27

NTL-leder Ellen Dalen er sterkt kritisk til signalene UiO og personaldirektør Irene Sandlie sender i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. – Ønsker de et samfunn med større økonomiske forskjeller? undrer hun.

Publisert 10. des. 2013 15:28

– I framtiden skal det bli klarere for ph.d.-kandidatene hvilke karriereveier som statistisk sett er realistiske, lovte rektor Ole Petter Ottersen på Forskerforbundets  ‘høstsymposium’. I dag er det en mismatch mellom forventninger og muligheter, konstaterte han.

Publisert 2. aug. 2011 14:06

Forskning er i sitt vesen utadrettet og står dermed fjernt fra dem som er involvert i de lokale lønnsforhandlingene. Dette gapet blir særlig stort hvis man som forsker skulle være så uheldig å jobbe med internasjonale prosjekter.

Publisert 25. mai 2011 15:32

– Professorer er ikke lønnstapere ved UiO, sier leder Ellen Dalen i NTL-UiO. Derimot er hun bekymret over tendensen til at nyansatte lønnes bedre enn personer i samme stilling som har jobbet ved UiO i mange år. – Gapet blir bare større, advarer hun.

Publisert 11. mai 2011 14:54

– Lønnen sier noe om verdien samfunnet setter på jobben du utfører. Mitt inntrykk er at forskeres status er fallende, advarer leder Eivind Balsvik i Forskerforbundet ved UiO. Rektor Ole Petter Ottersen medgir at lønnsnivået blant forskere kan ødelegge for rekrutteringen.

Publisert 13. apr. 2011 13:19

Universitetsstyret har vedtatt at utdanningskvalitet skal være hovedprioriteringen i 2011. Det er derfor spesielt gledelig at Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris i år går til UiO.

Publisert 13. apr. 2011 11:26

– Vi bruker å kalkulere med at ca 30 prosent opplever en mistilpasset overgang til arbeidslivet, sier Karrieresenterets leder Gisle Hellsten. Men han vil ikke fraråde unge mennesker å studere de fagene som statistisk sett er upopulære på arbeidsmarkedet.  

Publisert 14. mars 2011 14:43

Norske arbeidsgivere verdsetter UiO-kandidater, men en tredjedel vil helst ansette personer med arbeidserfaring. Det framgår av Arbeidsgiverundersøkelsen 2010 som ble presentert i dag.

Publisert 9. mars 2009 10:51

Åtte av ti nyutdannede er fornøyde med utdanningen de har fått ved Universitetet i Oslo. Like mange er tilfredse med jobbene de fikk etter endt utdanning. Det viser en fersk undersøkelse som UiO har gjennomført blant 5200 nyutdannende, går det fram av en pressemelding fra UiO.

Publisert 21. jan. 2004 15:30

- Utan at det blir sett i verk ei pensjonsreform, blir det ingenting igjen til dykk studentar! Det sa finansminister Per Kristian Foss, då han informerte 90 frammøtte UiO-studentar om forslaget til pensjonsreform tysdag. 20. januar.

Publisert 4. okt. 2001 13:41

- Myten om UiO som elfenbeinstårnet må no leggjast i grava etter at Karrieresenteret for sjette gong på rad skipar til denne møteplassen mellom arbeidsgjevarar og studentar. Med dette djupe hjartesukket ynskte prorektor Rolv Mikkel Blakar deltakarar og publikum velkomen til Arbeidslivsdagen 2001.

Publisert 17. juli 2001 13:26

Det er ingen sammenheng mellom karakterer og lønn for de som har studert humanistiske fag, samfunnsfag eller realfag ved universitetene. Det store unntaket er jus der det er en klar sammenheng mellom karakterer og lønn, viser en ny undersøkelse fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Publisert 1. nov. 2000 11:22

Abdel Burkan er NTNU-godkjent sivilingeniør. Trass i ingeniørmangel i Noreg går han likevel arbeidsledig. - Eg føler meg diskriminert på arbeidsmarknaden både på grunn av at eg er utlending, har rart namn og rar utsjånad, seier Burkan.