Nettsider med emneord «Arbeidsforhold. Universitetspolitikk»

En kvinne står på en talerstol
Publisert 4. nov. 2021 11:50

Solberg-regjeringen omtalte ny pensjonsmodell som budsjettnøytral, mens Universitets- og høgskolerådets økonomer har regnet seg frem til at den vil koste sektoren 615 millioner. - Dramatisk, sier styrelederen.

En mann med sixpence står og snakker ute i en park
Publisert 5. mars 2021 11:42

Øyvind Eikrem er nominert og har takket ja til å være kandidat når nytt styre skal velges før påske.

En mann sitter i en stol og prater
Publisert 21. jan. 2021 11:19

Rundt halvparten av postdoktorer har en vitenskapelig stilling ved forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner eller i helseforetak i Norge fem år etter endt postdoktorperiode. Det viser en ny undersøkelse NIFU har gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Eit portrett av ei kvinne
Publisert 18. aug. 2020 04:30

Dessverre har universitetet ikke noen veldig god seniorpolitikk som tar vare på det vi erfarne har og verdsetter det, samtidig som en gir plass til fornyelse. skriver Johanne Sundby, medisinprofessor ved UiO i denne kronikken.

Statsråd og kvinne Iselin Nybø sitter ved et bord flankert av fire menn i lederstillinger i universitets- og høgskolesektoren.
Publisert 26. nov. 2019 10:47

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren er nå totalt 13,7 prosent, viser  NSDs Database for statistikk om høgre utdanning  Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra i fjor.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ser drømmende ut i lufta
Publisert 3. juni 2019 00:35

Det er bred støtte for forslaget til Underdalutvalget om å innsnevre postdoktorstillingen slik at den blir en reell  kvalifiseringsstilling. Det viser oversikten over alle høringsuttalelsene. 

Publisert 27. mai 2019 13:25

Den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren er i gang. En av initiativtakerne bak #metooakademia, Marit Hovdal Moan, stusser på at det bare spørres om en har opplevd noe de siste tolv månedene.

Publisert 6. mars 2019 12:32

– Vi har etter beste evne forsøkt å holde oss til de spilleregler som gjelder i denne type saker, og det vil vi bestrebe oss på også i det videre arbeid, skriver SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr i et svar til fagforeningene ved UiO.

Publisert 4. feb. 2019 13:15

– Basert på et notat som ikke er tufta verken på analyse eller mulige risikoer ved sammenslåing, skal styret ved fakultetet fatte beslutning om organisering og videre drift av flere institutter/sentre. Det skriver konsulent Alf Jensen på Sosialantropologisk institutt om planene for omorganisering ved SV-fakultetet.

Publisert 1. feb. 2019 04:30

–UiO-tilsette og studentar vil vera entusiastiske for Universitetet i Oslo på tvers av eige fag og interesseområde. Det er eg sikker på, seier prorektor Gro Bjørnerud Mo som har tru på at mange av dei vil koma med innspel til UiOs strategi 2030. Fire tankesmier skal gi draghjelp

Publisert 13. des. 2018 18:21

– Langeland-saka er derfor ein tragedie ikkje berre for Nils Rune Langeland – og aller verst for dei som fekk meldingane – men også for toppleiinga  ved Universitetet i Stavanger og for leiinga for det aktuelle instituttet.  Det skriv Uniforum-redaktør Martin Toft i denne leiarkommentaren.

Publisert 15. des. 2017 00:29

Seksuell trakassering må inn i lederopplæringen. Nulltoleranse mot trakassering. Påviste tilfeller skal møtes med sanksjon.

Publisert 14. des. 2017 12:33

Seksuelle krenkelser er alvorlige og kampen for å bekjempe dem viktig. Men hvorfor virker noen ivrige etter å blåse opp omfanget og overse gode nyheter?, spør dosent Frode Nyeng ved NTNU Handelshøyskolen i denne kronikken, som først ble publisert i Adresseavisen.

Publisert 22. nov. 2017 13:47

Universitets- og høgskolerådet (UHR) burde ta en sterk, nasjonal rolle i spørsmålet om seksuell trakassering. Det er ikke mer å diskutere, det er tid for å agere, slår HiOAs rektor Curt Rice fast.

Publisert 10. okt. 2017 17:12

Rektor Svein Stølen og viserektorane Åse Gornitzka og Per Morten Sandset møtte dei tilsette i sentraladministrasjonen i formiddag. – Det pålagde effektiviseringskuttet frå regjeringa er urettferdig, meinte Svein Stølen.

Publisert 31. juli 2017 21:18

Outlook-programmet sammenlignet med Gmail er som nål og tråd i forhold til symaskin, skriver lingvistikkprofessor Janne Bondi Johannessen I dette debattinnlegget.

Publisert 17. juni 2015 13:52

Nye forskningsfunn tyder på sammenheng mellom arbeidsmiljøet i NTNUs gamle bygg på Rosenborg og overhyppighet av enkelte krefttyper.