Nettsider med emneord «Arbeidsforhold. Forskningspolitikk»

Publisert 15. apr. 2019 02:00

En kampanje fra Forskerforbundet har ført til at det foreløpig er sendt over 26 000 eposter til norske universiteter og høyskoler med krav om flere faste stillinger for forskere.

Publisert 7. mars 2017 17:19

En fast ansatt som får forskningsmidler vil ikke være hindret i å bidra til nyrekruttering og vil heller ikke være tvunget til å ta ukvalifiserte forskere fra en pool, skriver Hans Petter Graver, Inger Sandlie og Jan Frich.

Publisert 16. des. 2015 10:06

I 2006 begynte 37 kandidater på doktorgraden ved et humanistisk fag  på Universitetet i Oslo. Bare 20 av dem har fullført. 17 personer har ikke kommet i mål, skriver forskning.no i dag.