Nettsider med emneord «Arbeidsforhold. Arbeidsmiljø»

Flere kvinner sitter på en lesesal og studerer
Publisert 24. mai 2022 10:50

Over halvparten  av de kvinnelige stipendiatene i  nabolandet vårt har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

En mann står foran en tavle
Publisert 6. sep. 2021 11:21

Etter min mening er det svært uheldig for NTNU om vi ender med en avskjedigelse i denne saken.

En mann med hevet pekefinger ser  på tvers mot kameraet
Publisert 17. jan. 2020 10:29

Et viktig middel til senking av konfliktnivå og heving av kvalitet er at store prosjekt ikke lenger får virke som elefanter i glassbutikker, de må legges utenfor universitetene, skriver Arnved Nedkvitne.

Publisert 4. sep. 2019 04:30

– Når offer og overgripar kjenner kvarandre, er det ikkje sikkert ein vil melda frå til politiet, sjølv om noko straffbart har hendt. På eit universitet kan det også vera personlege interesser som spelar inn, seier UiO-stipendiat i kriminologi, Maria Hansen.

Publisert 29. mars 2019 11:43

Dekan Pål Barkvoll braut regelverket for innkjøp, då han gav eit britisk selskap oppdraget med å utvikla eit nytt forskingsadministrativt system for Det odontologiske fakultetet. Men han har ikkje brote habilitetsreglane. Det er konklusjonen i ein rapport som har gått gjennom eit varsel mot dekanen.

Publisert 6. nov. 2018 14:18

- Det er institusjonene som har ansvaret for medvirkning i byggeprosjektene, og vi forutsetter at de tar dette ansvaret på alvor, svarer Kunnskapsdepartementet på bekymringsmeldingen fra ti hovedvernombud.

Publisert 2. okt. 2018 13:21
Publisert 17. sep. 2018 22:21

Forskerforbundet ved UiB har vedtatt å stille 40 000 kroner til disposisjon for tidligere Forskerforbund-leder Kristian Steinnes ved NTNU.

Publisert 2. feb. 2018 12:10

Birgitte Moesgaard Henriksen og Hanne Bjørnstad var mellom dei første som varsla om seksuell trakassering og vaksenmobbing på UiO. No ynskjer dei å slå eit slag for dei som varslar om trakassering i dag.  

Publisert 31. jan. 2018 17:03

I stedet for å faktisk vurdere de ni punktene i UiOs oppsummering i saken med et objektivt blikk og ekte interesse for de vurderingene som er gjort og konklusjonene som er trukket, bruker Uniforum den 12. januar repeat-knappen og bare gjentar tidligere vinkling i saken, skriver styreleder Kristin Halvorsen ved Naturhistorisk museum, UiO.

Publisert 30. okt. 2017 00:14

Å bli beskyldt for illojalitet nærmer seg å bli beskyldt for svik, og det hadde vært interessant å få innsikt i hva ledelsen ved NTNU føler seg sveket av og hvilket faktagrunnlag den bygger på, skriver Heidi Thorp Stakset i en kommentar til Hilde Skeie-saken.