Nettsider med emneord «Arbeidsforhold» - Side 4

Publisert 21. aug. 2013 14:10

UiO bør bli flinkare til å leggja forholda betre til rette for desse prestisjefylte toppforskingssentra straks det er klart kor mange nye senter UiO vil få. Det skriv Uniforum-redaktøren i denne leiaren.

Publisert 5. nov. 2009 16:19

De siste månedenes mediefokus på negative sider ved deler av arbeidsmiljøet på UiO, det være seg laboratoriesikkerhet eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø, har vært en viktig påminnelse om betydningen av systematisk arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet – HMS, skriver Rektoratet.  

Publisert 24. okt. 2012 20:09

– Støyen rundt UiO-lokallagets håndtering av ledervalget gjorde det lite attraktivt å stille til valg som styremedlem, medgir Inga Bostad. Lokallagsleder Eivind Balsvik vil ikke uttale seg om bråket i Forskerforbundets største lokallag.

Publisert 28. feb. 2017 15:00

En tidligere forsker ved Universitetet i Agder får kritikk, men har ikke opptrådt vitenskapelig uredelig, mener Granskningsutvalget. Også Universitetet i Agder og den nasjonale publiseringsindikatoren får kritikk.

Publisert 31. mai 2017 12:12

Hvert tredje avslag på innsyn i utvalgte dokumenter i sju departementer manglet rettslig holdbart grunnlag. – Dette bidrar til å uthule offentlighetsprinsippet, sier riksrevisor Per Kristian Foss. Justis- og beredskapsdepartementet er blant de tre verstingene.

Portrett av ei kvinne på  et kontor
Publisert 8. sep. 2021 10:08

Det er optimisme å spore når NTNU nå blir pilotuniversitet for utrullingen av nytt system for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning.

Publisert 5. jan. 2017 16:57

I framtida vil ikkje UiO kunna kjøpa lisensar til dataprogramma InDesign, Illustrator, Photoshop eller Adobe PDF. No krev produsenten at UiO leiger lisensane frå nettskya til Adobe. – Det fører til ein god del juridiske utfordringar for oss, seier seksjonssjef Anders Vinger i USIT.

Ein mann med briller står med paraply på Universitetsplassen i Oslo
Publisert 28. okt. 2020 22:27

UiO fylgjer Oslo kommunes påbod om heimekontor for alle som kan jobba heimanfrå og oppfordrar til digital undervisning der det er mogleg. Det opplyser rektor Svein Stølen til Uniforum. 

Publisert 12. des. 2006 10:32

IT-direktør Arne Laukholm ved UiO er tilsett som ny direktør for informasjonssystem ved UiO. Det vedtok Universitetsstyret tysdag 28. november.

Publisert 7. des. 2006 16:52

Det er framleis brot i telefon- og nettsambandet til Veglaboratoriet i Gaustadalléen 25. - Feilen er funnen, men nettet vil truleg ikkje vera klart før etter arbeidstida i morgon, fredag 8. desember, seier IT-direktør Arne Laukholm.

Publisert 6. des. 2006 16:54

Alle dei UiO-tilsette i Veglaboratoriet i Gaustadalléen 25 har vore utan telefon- og nettsamband sidan klokka 10.00 i formiddag. - Det kan vera på grunn av brot på ein av Telenors kablar, og Telenor har lova å reparera feilen til klokka 12 i morgon, seier IT-direktør Arne Laukholm.

Publisert 25. jan. 2011 22:02

Ordet ”utilbørlig” ble flittig brukt da tidligere instituttstyrer ved IAKH Jorunn Bjørgum vitnet i retten i dag. – Anklagene fra Nedkvitne gikk både på min person og på min faglige integritet, forklarte hun.

Publisert 11. apr. 2014 13:30

For to år sidan takka lingvisten Terje Lohndal ja til førsteamanuensisstilling ved NTNU og nei til postdoktorstilling ved UiO. – Eg har fått det endå betre enn eg våga å håpa på, seier den 28 år gamle førsteamanuensen i engelsk lingvistikk  til Uniforum.

Publisert 15. des. 2006 11:12

Fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes ved Det utdanningsvitskaplege fakultetet har takka ja til ei nyoppretta stilling som administrasjonsleiar i Informasjonsavdelinga. Frå mai 2005 og fram til juni i år var han også fungerande assisterande universitetsdirektør.

Publisert 17. des. 2008 16:01

Ingen av kontora på Søsterhjemmet ved Ullevål viser teikn til unormal spreiing av muggsopp i innelufta. Det er konklusjonen til spesialfirmaet Mycoteam som har tatt prøver av dei kontora der det var mistanke om fuktskader. Verneombod Elisabeth Augdahl (biletet) viser likevel til at kollegaene hennar ikkje lenger har dei same plagene no som før dei blei evakuerte frå desse lokala.

Publisert 11. des. 2008 09:23

– Eg er redd for å mista den einaste jobben eg kan. Det ville ha blitt fullt kaos om eg skulle ha jobba i kassen på Rimi, seier 61 år gamle Arnved Nedkvitne til Uniforum. Den 16. desember skal Universitetsstyret avgjera om han skal få sparken frå stillinga som professor i mellomalderhistorie.

Publisert 7. des. 2006 11:12

Hogg Robinson Nordic har fått kontrakten på å bli UiOs nye leverandør av reisetenester. I konkurransen deltok også Berg-Hansen, Via Travel og American Express.

Publisert 22. jan. 2009 14:50

Rundt 70 UiO-ansatte flyttet i desember inn i fjerde etasje i Sogn Arena, Bertel O. Steens nybygg ved Ringveien. Her sitter nesten alle i åpent landskap.

Publisert 16. feb. 2011 13:58

– Lederne ved UiO vegrer seg for å adressere problemet, mener Leonora Onarheim og Bård Frydenlund i foreningen UiODoc. De er skuffet over at Rindal-utvalgets rapport om midlertidighet har skapt såpass lite debatt, og kritiserer sin arbeidsgivers foreløpige høringsutkast.  

Publisert 17. okt. 2012 12:09

Inga Bostad og Live Rasmussen har trukket seg som kandidater til Forskerforbundets hovedstyre, melder Forskerforum. I et brev til lokallaget og valgkomiteen skriver Rasmussen at tilliten mellom henne og lokallaget nå mangler.  

Publisert 15. des. 2017 12:29

5 prosent av kvinner i mediebransjen svarer at de har blitt seksuelt trakassert innen det siste halve året.

Publisert 23. okt. 2018 15:06

– Eg er veldig glad og er sikker på at det blir ein spennande jobb og flotte folk å arbeida saman med. Det seier Berit Kolberg Rossiné som i dag blei tilsett som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Oslo.

Publisert 23. okt. 2018 14:57

Eit nytt vikingtidsmuseum må ikkje berre sjåast på som  eit byggjeprosjekt, men først og fremst som eit prosjekt for å sikra den unike verdsarven.  Det skriv UiO i eit innspel til statsbudsjettet for 2020, som blei vedtatt av universitetsstyret i dag.

Mange folk står i kø på Frederikkeplassen
Publisert 11. mars 2021 11:41

Sidan Studentsamskipnaden i Oslo starta hurtigtestinga av studentar og tilsette på UiO førre veke, er det påvist korona hos  tre av dei 1600 symptomfrie som har testa seg.

Publisert 4. feb. 2009 14:49

– Hårreisande. – Ei klar forbigåing. Det er nokre av reaksjonane frå tilsette ved Det humanistiske fakultetet etter at professor Janne Bondi Johannessen ikkje blei tilsett som ny instituttleiar ved Institutt for lingvistikk og nordiske studium. – Prosessen har vore ryddig og gått føre seg heilt etter boka, seier instituttleiar Hanne Gram Simonsen.