Nettsider med emneord «Arbeidsforhold»

Portrett  av ei kvinne
Publisert 21. sep. 2021 04:30

– Det er ein spennande jobb. Slik forklarar Ingrid Sogner kvifor ho søkte og fekk jobben som forskings- og innovasjonsdirektør på UiO.  

Publisert 20. sep. 2021 04:30

”Vilkårlig maktbruk er uaksetabelt ved et universitet”. Det skriv Arnved Nedkvitne til Uniforum etter at politiet rett før pinsehelga i mai kom og henta han ut av lesesalen i Georg Sverdrups hus . Politiet avviser at det var fysisk kontakt.

Utebilde av Georg Sverdrups hus på Blindern
Publisert 20. sep. 2021 04:29

Vilkårlig maktbruk er uakseptabelt ved et universitet. Departementet må klargjøre at de ikke står bak siden dette strider mot universitetsnormer.

Hovudbygningen til NTNU på Gløshaugen i Trondheim
Publisert 16. sep. 2021 04:30

I verste fall kan Øyvind Eikrem stå igjen som ein martyr på altaret til ytringsfridomen, medan NTNU blir sett på som ein institusjon som ikkje godtar meiningar som strir med meiningane til fleirtalet av studentane og dei tilsette på NTNU.

Publisert 13. sep. 2021 12:00

Jeg har altså ført studenter opp til den digitalt baserte mastergraden nå, uten å ha møtt dem noen gang. Jeg er ikke sikker på om det er så lurt.

Portrett av ei kvinne på  et kontor
Publisert 8. sep. 2021 10:08

Det er optimisme å spore når NTNU nå blir pilotuniversitet for utrullingen av nytt system for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning.

Portret av ein mann med skjegg og briller
Publisert 2. sep. 2021 18:17

Forskarar på  Senter for ekstremismeforsking på UiO har opplevd både trakassering og trugsmål via epost og sosiale media.  Det opplyste nestleiar Anders Ravik Jupskås i ein debatt om akademisk ytringsfridom på minifestivalen til UiO i dag.

Skjermdump av avisartikler om Eikrem-saken
Publisert 5. aug. 2021 11:14

Øyvind Eikrem ble besluttet avskjediget 22. juni. I et klageskriv går advokaten i kraftig imøtegåelse av avskjedigelsesgrunnlaget. Samtidig ber hovedpersonen om å få forklare seg for NTNUs styre.

To menn og fire kvinner står i eit laboratorium
Publisert 29. juni 2021 04:30

I dag disponerer dei tilsette i Hormonlaboratoriet eit lokale på 3000 kvadratmeter på Aker sykehus. Dei har derfor takka nei til eit tilbod på 800 kvadratmenter i Livsvitskapsbygget. – Me ynskjer heller ikkje å splitta opp fagmiljøet vårt, seier medlem av Forskarforbundet May K. Bredahl og tillitsvald i NITO Ranveig Østrem.

En mann står utenfor hovedbygningen til NTNU i Trondheim
Publisert 25. juni 2021 10:14

Ansettelsesutvalg konkluderte med at Eikrem hadde brutt to av de fire punktene innstillingen skisserte.

Portrett av en mann ute
Publisert 11. juni 2021 15:23

- Ingen formelle krav om advarsel i loven, sier partner Karl Bjørnar Olsen i advokatfirmaet Bjerkan Stav, men påpeker samtidig at det er forskjell på lovtekst og praksis.

Publisert 10. juni 2021 23:42

Eikrem til Universitetsavisa: - Dette er sjokkerende.

En mann står med mange søyler bak seg
Publisert 31. mai 2021 15:25

Jussprofessor Malcolm Langford er en av de seks nye meritterte underviserne ved Universitetet i Oslo. Les hvem de andre er.  

To menn står ute framfor eit sykkelstativ
Publisert 21. mai 2021 10:37

Midt på lyse dagen stal nokon sykkelen til Ragnhild Aurlien frå sykkelstativet utanfor Fysikkbygningen. No ber kollegaene hennar Andrius Popovas og Tiago Pereira om at UiO set opp eit låsbart sykkelskur. Eigedomsavdelinga kan ikkje lova det før tidlegast i 2022.

En kvinne står foran en trapp
Publisert 20. mai 2021 16:29

Vi er ikke en høringsinstans - vi er en likeverdig part, skriver leder for NTL UiO, Natalia Zubillaga . Hun reagerer på  kommentaren fra universitetsdirektør Arne Benjaminsen på kritikken mot manglende medbestemmelse i arbeidet med UiOs klimastrategi. 

Portrett av en kvinne
Publisert 20. mai 2021 12:44

Kristin B. Aavitsland tar en pause fra jobben som professor ved MF Vitenskapelige høyskole for å bli ny leder for Det norske instituttet i Roma. 

Publisert 20. mai 2021 04:30

Håndteringen av asbestfunnene, informasjonsflyten til de ansatte og ikke minst den totale taushet UiO møter midlertidig ansatte med i denne saken står derimot til stryk, skriver professorene Marianne Fyhn og Kristian Prydz i et svar på universitetsdirektør Arne Benjaminsens omtale av asbesthåndteringen i Kristine Bonnevies hus.

Publisert 12. mai 2021 04:30

– Generelt sett vil eg seia at vitskapleg tilsette ikkje blir høyrde nok i ting som har å gjera med korleis universitetet utviklar seg som organisasjon, seier biologiprofessor Finn Eirik Johansen. Han er ein av dei seks kandidatane som dei vitskaplege tilsette kan stemma på i universitetsstyrevalet.

Ein mann står på Frederikkeplassen på Blindern
Publisert 10. mai 2021 04:31

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen varslar nye tiltak i handteringa av asbest. – Eit viktig grep me gjer er å forbetra våre driftsinstruksar for bygningar med asbest.

Ei kvinne står med armane i kryss ved sidan av eit varselskilt om asbest
Publisert 10. mai 2021 04:30

– Det fell tilsynelatande ned som ei bombe at me har asbest i bygget. Dette trass i at det var ein rapport frå 2003 som omhandlar asbest i bygget. Det er dommen biologiprofessor Marianne Fyhn fell over UiO etter handteringa av asbestfunna i Kristine Bonnevies hus.

Portrett av en mann
Publisert 9. mai 2021 12:13

Det er på sin plass å spørre om hvorfor forskere ved UiO og andre steder så villig er blitt med på overgangen fra Akademika og andre lokale bokhandlere til fordel for det kapitalistiske rovdyret Amazon? skriver Uniforum-skribent Kristian Bjørkdahl. 

Publisert 3. mai 2021 22:08

Universitetet i Oslo har brutt anbefalingene fra Arbeidstilsynet og forsømt sitt ansvar for å hindre asbestlekkasjer i Kristine Bonnevies hus. Den påfølgende håndteringen av denne asbestsaken avdekker en systemsvikt vi mener er mer graverende enn selve asbesten.

Publisert 3. mai 2021 16:02

Nærmere ni av ti nordmenn sier de har stor tillit til jobben forskere gjør. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra sommeren 2020.

En kvinne sitter på en stol inne i et stort lokale
Publisert 29. apr. 2021 16:13

- Når vi har forsøkt alt, men ikke kommer videre: hva gjør vi da? Vi vil svært gjerne høre forslag til alternative metoder, sier NTNUs organisasjonsdirektør Ida Munkeby.