Nettsider med emneord «Arbeidsforhold»

Kvinner og menn står på en plass
Publisert 21. sep. 2022 04:30

Personer med lang utdanning fra universitet eller høyskole tjener i Norge 19 prosent mer enn dem som har nøyd seg med videregående skole.

To menn vandrar saman
Publisert 19. sep. 2022 23:52

NTNU brøt forskriftene, konkluderer Datatilsynet i Øyvind Eikrems klage på urettmessig innsyn i hans epost. - Dette kan vi ikke være bekjent av, slår OI-direktør Bjørn Haugstad fast.

Portrett av en mann med briller og skjegg
Publisert 13. sep. 2022 00:36

Erfaring gjennom flere tiår har dessverre vist at det ofte er stor avstand mellom de flotte løftene som lederne gir før valg, og det de faktisk gjør når de får makt.

Publisert 8. sep. 2022 19:02

Fasaden på Lucy Smiths hus, UiOs administrasjonsbygning på Blindern, er i dårlig forfatning og må repareres.  Det skjer ikke uten litt støy. Torsdag fikk universitetsdirektøren en omvisning på byggeplassen.

Portrett av en mann
Publisert 5. sep. 2022 22:45

- I den grad noen skal straffes i denne saken, er det NTNU, oppfordrer Brynjulf Risnes, advokaten til tyskiraneren som står tiltalt for brudd på sanksjonsbestemmelsene overfor Iran.

Bilde av et laboratorium
Publisert 4. sep. 2022 22:39

PST startet etterforskning vinteren 2019 blant annet for mistanke om at han skal ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen. –Storm i et vannglass, sier tiltalte.

Publisert 31. aug. 2022 22:55
Publisert 19. aug. 2022 11:31

Det humanistiske fakultetet har helt korrekt fulgt økonomireglementets krav til godkjenning. Det går fram av  avdelingdirektør Ellen Johanne Caesars svar på gårsdagens leserinnlegg fra Atle Grønn. 

Publisert 18. aug. 2022 10:38

På universitetet må enhver utgift til et seminar kontrolleres to ganger! Først med forhåndsgodkjenning lokalt på instituttnivå og så med full dokumentasjon sentralt på fakultetsnivå. For hvert år øker kravene til dokumentasjon.

Publisert 29. juni 2022 11:48
Portrett av en mann
Publisert 27. juni 2022 04:30

Her mener jeg man står i fare for å lovfeste opplæring i et meningstomt prinsipp, altså akademisk ytringsfrihet, mens det vi egentlig trenger er mer opplæring i en konkret praksis, altså forskningsformidling.

Portrett av en mann
Publisert 22. juni 2022 10:32

Regjeringen foreslår at myndigheten til å legge ned studiesteder skal være under politisk kontroll, og ikke være noe hvert enkelt styre ved universiteter og høyskoler kan bestemme alene.

Portrett av en kvinne
Publisert 3. juni 2022 15:00

Filosofiprofessor Inga Bostad og teologiprofessor Marius Gunnar Timmann Mjaaland er i dag blitt årets to nye meritterte undervisere på UiO.

Publisert 31. mai 2022 12:31

Manglende norskkunnskaper skaper ofte problemer for UiOs internasjonale ansatte. Men situasjonen kan være utfordrende også for de norske, ifølge rapport.

Publisert 31. mai 2022 12:30

Kartleggingen av mangfold og inkludering på UiO er klar. Forskerne bak rapporten identifiserer åtte sentrale utfordringer og kommer med åtte anbefalinger. Se hvilke!

Publisert 30. mai 2022 04:30

ABE-kutt og ståa i Forskningsrådet gjør at det «ser litt dystert ut» for en «hardt presset organisasjon», ifølge den nye assisterende universitetsdirektøren. Selv skal Johannes Falk Paulsen være tett på et UiO hvor avkreftede myter har gitt ham flere positive overraskelser. 

Portrett av en kvinne.
Publisert 24. mai 2022 18:20

Både Unio stat, Akademikerne, LO stat ogYS stat har godtatt en ny hovedtariffavtale i staten. Dermed blir det ingen streik i staten. 

Publisert 24. mai 2022 00:43

Riksmeklaren har enno ikkje i hamn ein avtale i statsoppgjeret. Fristen gjekk ut for over tolv timar sidan.

Ein bygning med eit svært skilt framfor
Publisert 20. mai 2022 16:32

Til saman 639 UiO-tilsette kan koma til å leggja ned arbeidet tysdag. Medan NTL tar ut 504 personar frå administrasjonen og tre fakultet, tar Parat ut 90 medlemar på to fakultet medan det er uvisst kvar dei 45 Unio tar ut, jobbar.

Portrett av ei kvinne
Publisert 19. mai 2022 18:21

504 medlemar i NTL UiO kan bli tatt ut i streik frå tysdag 24. mai. Også medlemar i Unio og Parat UiO kan bli tatt ut  dersom Riksmeklaren ikkje klarer å få i hamn ein avtale i statsoppgjeret. 

Portrett av en mann
Publisert 11. mai 2022 11:11

Johannes Falk Paulsen (57) blir ny assisterende universitetsdirektør på Universitetet i Oslo. Det bestemte Universitetsstyret i dag. 

Portrett av en mann
Publisert 11. apr. 2022 04:30

NTNU sier de hadde for dårlig tid til å konferere med Kunnskapsdepartementet før det økonomiske forliket med Øyvind Eikrem ble inngått.

To menn står i eit laboratorium
Publisert 28. mars 2022 04:30

Dei tilsette og studentane i Kristine Bonnevies hus på Blindern må innstilla seg på tre år til med asbestsanering. Det opplyser eigedomsdirektør John Skogen til Uniforum.

Portrett av en mann
Publisert 10. feb. 2022 10:46

Vanskene med de nye datasystemene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er så store at de fire eldste universitene vurderer å kutte deler av løsningen.