Nettsider med emneord «Arbeidsforhold»

Portrett av ein mann ute med skjegg og briller
Publisert 10. jan. 2022 09:06

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth trur det er viktig å få slått fast kvifor ikkje-norske forskarar brukar meir tid på forsking  og publiserer meir enn dei norske.  – Det kan vera nyttig å finna det ut, slik at me eventuelt kan dela forskarane inn i A- og B-lag, slik det blir gjort i idretten.

Portrett av en smilende kvinne
Publisert 4. jan. 2022 14:08

Matematisk-Naturvitenskapelig Studentutvalg (MNSU) har kåret professor Marianne Fyhn fra Institutt for biovitenskap til Årets foreleser 2021.

Portrett av ei kvinne ved sida av ei dør
Publisert 3. jan. 2022 04:30

Den 16. desember fekk alle UiO-tilsette beskjed om at alle som kan, skal arbeida frå heimekontor. No ber Forskarforbundet om at UiO gir dei kompensasjon.

Bilde av en mann som står utenfor hovedinngangen til UiO-administrasjonen
Publisert 16. des. 2021 11:02

NTNU må nå skolere linje­ledelsen om at de har en plikt til å forsvare friheten til den enkelte arbeidstaker, mener professor Kristian Gundersen.

En kvinne sitter ved et møtebord sammen med flere andre
Publisert 15. des. 2021 04:30

Saken har i flere medier blitt fremstilt som en sak om ytringsfrihet, der universitetet som arbeidsgiver har forsøkt å kneble meningene til en ansatt. Det er ikke tilfelle.

Et portrett av en kvinne
Publisert 14. des. 2021 04:30

Man må stille spørsmål ved kvaliteten på bistanden fra det eksterne advokatbyrået som var engasjert i saken. Det mener Marte Gangmark Villmo i Forskerforbundet.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 10. des. 2021 12:39

Trine J. Meza ansettes som ny rektor for Høyskolen Kristiania, med tiltredelse 01.08.2022. Meza kommer fra stillingen som prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania.

Portrett av en mann med briller
Publisert 8. des. 2021 17:00

Christen Krogh er tilsatt som ny rektor ved OsloMet fra 15. februar 2022. Det bestemte Universitetsstyret ved institusjonen i dag.

 

Portrett av en kvinne
Publisert 3. des. 2021 01:00

Denne salige troen mange har på at jo større jo bedre, eller mer effektivt som det heter i byråkratiet, er etter min mening fullstendig feilslått. Vi blir ikke alltid bedre eller mer effektive av å slå oss sammen.

Portrett av en mann
Publisert 1. des. 2021 16:03

Styret ved NTNU fortsetter behandlingen av avskjedssaken mot Øyvind Eikrem torsdag.

Et portrett av en mann  i uteområde
Publisert 29. nov. 2021 15:23

«Ettersom Eikrem disponerte Facebook-profilen, måtte han være klar over hva som ble publisert der, uten at han fjernet ytringene eller tok avstand fra disse» skriver rektor i saksnotatet til Styret. Eikrem avviser alle beskyldningene som grunnløse.

Portrett av ei kvinne
Publisert 22. nov. 2021 14:28

Regjeringa skrinlegg forslaget om å heve den alminnelege aldersgrensa i staten frå 70 til 72 år.

Ei kvinne med briller sitter på et møte
Publisert 21. nov. 2021 19:50

Torsdag ble siste forslag på en løsning i Eikrem-saken avslått av rektor Anne Borg. Om knappe to uker skal styret avgjøre førsteamanuensens fremtid ved NTNU.

En mann står mot en vegg,mens det henger en hvit frakk på en knagg
Publisert 17. nov. 2021 10:18

Pål Barkvoll, tidligere odontologidekan på UiO er blant de tre finalistene som kan bli ny rektor ved OsloMet. 

To kvinner og to menn står i eit undervisningslokale
Publisert 5. nov. 2021 15:40

Fem stipendiatar og forskarar  på Institutt for biovitskap uttrykkjer stor misnøye med måten dei er blitt behandla på etter at dei måtte flytta ut og inn  av lokala på grunn av asbestfunna i Kristine Bonnevies hus.  No krev dei kompensasjon, noko instituttleiinga vurderer.

Portrett av ein mann med briller på eit kontor
Publisert 21. okt. 2021 16:30

Det ville vore fint om i det minste våre akademikarar greier argumentere sakleg utan bruk av brunskvetting. Skulle ikkje i staden vi vere dei som viste samfunnet kva sakleg drøfting er?

Portrett av en mann inne på en restaurant
Publisert 21. okt. 2021 15:30

– Han har stor gjennomføringskraft, sier rektor Anne Borg om den påtroppende direktøren for organisasjon og infrastruktur ved NTNU, Bjørn Haugstad. 

Publisert 11. okt. 2021 15:27

Camilla Stoltenberg søkte jobben som rektor ved NTNU i 2019. Stoltenberg fikk navnet unntatt offentlighet. Hun var med i finaleheatet, men trakk søknaden i siste runde.

Mange personer står på en scene foran mange søyler.
Publisert 10. okt. 2021 22:00

Pandemien som vi forhåpentligvis er på vei ut av, kan kanskje gjøre det lettere å snakke om psykiske helseutfordringer.

Publisert 7. okt. 2021 15:21
Ein mann med blå skjorte står på kne i eit laboratorium og viser fram eit spektrometer
Publisert 7. okt. 2021 14:51

Ikkje alt vitskapleg utstyr går ut på dato, sjølv om forskaren som har brukt det går av med pensjon. Det ber fysikaren Arnt Inge Vistnes UiO om å gjera noko med.

Portrett  av ei kvinne
Publisert 21. sep. 2021 04:30

– Det er ein spennande jobb. Slik forklarar Ingrid Sogner kvifor ho søkte og fekk jobben som forskings- og innovasjonsdirektør på UiO.  

Publisert 20. sep. 2021 04:30

”Vilkårlig maktbruk er uaksetabelt ved et universitet”. Det skriv Arnved Nedkvitne til Uniforum etter at politiet rett før pinsehelga i mai kom og henta han ut av lesesalen i Georg Sverdrups hus . Politiet avviser at det var fysisk kontakt.