Nettsider med emneord «Akademisk fridom»

Portrett av ein mann
Publisert 24. aug. 2022 16:54

Belgiske styresmakter har inngått ein avtale med Iran som går ut på at ein iransk agent skal kunne utvekslast med fangar i iranske fengsel, mellom dei truleg svensk-iranaren Ahmadreza Djalali. Det opplyser fleire media.

Publisert 16. aug. 2022 18:17

Toleranse og mangfald må inn i Grunnlovas paragraf 1oo. Det bør opprettast eit eige ytringsfridomsråd for internett, og det må gjerast tiltak som kan sikra retten til offentleg innsyn betre enn i dag.  Det er nokre av forslaga Ytringsfridomskommisjonen la fram i går.

Ein universitetsbygning i Budapest
Publisert 15. aug. 2022 04:30

Det sentraleuropeiske universitet i Budapest valde å flytta til Wien. Grunnen var at den ungarske regjeringa ville nekta universitetet retten til å dela ut vitnemål til studentar i Ungarn. Uniforum har besøkt det gamle hovudkvarteret.

Portrett av ei kvinne
Publisert 31. mai 2022 04:30

Tibetanske Chemi Lhamo fekk 11 000 hatmeldingar etter at ho var blitt vald til studentleiar ved Toronto University i Canada. – “Du skal bli skoten og kulene skal bli laga i Kina” var ei av meldingane ho fekk. No åtvarar ho UiO om å samarbeida med Kina.

Ein skulptur i Universitetshagen
Publisert 25. mai 2022 20:21

Rundt 100 personar møtte fram i ettermiddag for å markera at “Skamstøtta” no er plassert i Universitetshagen bak dei gamle universitetsbygningane i Oslo sentrum.

Publisert 24. mai 2022 17:54

Onsdag 25. mai klokka 13.30 vert "Skamstøtta" reist i Universitetshagen til minne om massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989. 

Portrett av ein mann
Publisert 23. mai 2022 14:00

Den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali skulle etter planen ha blitt avretta i Teheran sist laurdag. Kona Vida Mehrannia seier at han framleis er i live.

Publisert 18. mai 2022 15:43

Onsdag 25. mai vert det sett opp ein versjon av "Skamstøtta" frå Hongkong-universitetet i Universitetshagen på UiO i sentrum.  Skulpturen er til minne om massakren på Den himmelske freds plass i Beijing 4. juni 1989.

Portrett av ein mann
Publisert 16. mai 2022 17:17

Den dødsdømte svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali har sete i Evin-fengselet i Iran sidan han blei arrestert i 2016. No melder iranske styresmakter at han kan bli avretta førstkomande laurdag, men vurderer ei utsetjing. – Dette er gisseltaking og utpressing, seier Karolinska-rektor Ole Petter Ottersen.

Portrett av ein mann som sit i ein sofa
Publisert 3. mai 2022 04:30

Uavhengige forskarar i Ungarn er blitt så uavhengige at dei har takka nei til bidrag frå det statskontrollerte vitskapsakademiet. No har dei starta eigne forskaralliansar. Uniforum har møtt juristen Viktór Lörincz og sosiologen Marie Heller.

Ei kvinne står i ein passasje i Budapest
Publisert 12. apr. 2022 04:30

– Me hadde kurs i kjønnsstudiar og eit institutt for kjønnsstudiar, men dei blei alle nedlagde eller stengde. Det seier universitetslærar Móna Dánél som underviser i samtidslitteratur på Ungarns eldste og største universitet. Studentane hennar aksjonerer for lærarane.

Fleire personar både menn og kvinner protesterer i Budapest
Publisert 4. apr. 2022 16:20

Når den akademiske ytringsfridomen også er truga i nærområda våre i Europa, er det jobben vår i Uniforum å få det fram i lyset. For utan akademisk ytringsfridom blir eit land aldri ein demokratisk rettsstat. 

Publisert 1. apr. 2022 18:48

Sundag skal folket i Ungarn bruka røysteretten for å avgjera om statsminister Viktor Orbán og partiet hans Fidesz får halda fram med regjeringsmakta i fire år til. Ungarske akademikarar spår valsiger til den sitjande ultrakonservative regjeringa.

To menn og tre kvinner sit rundt eit bord
Publisert 14. mars 2022 19:12

Mange kjønns- og innvandringsforskarar unngår å seia noko offentleg om rasisme og kjønnsidentitet. Det viser ei undersøking forskarar frå Institutt for samfunnsforsking har gjort på oppdrag frå Fritt Ord.

Publisert 11. feb. 2022 04:30

Å byggja opp forskingsuniversitet i Afrika krev at dei tilsette og studentane får full akademisk fridom. Det må dei europeiske universiteta i alliansen «The Guild» vera krystallklare på når dei no utvidar samarbeidet med afrikanske universitet.

Bilete av ein skulptur på campusen til Univerisity of Hong Kong
Publisert 7. jan. 2022 04:30

Universiteta kan i fellesskap organisera eit felles tiltak under paraplyen “Kunstverk i fare” etter modell av “Scholars at Risk” og “Students at Risk”. Truleg vil det bli behov for slike redningsaksjonar for omdiskuterte kunstverk, ikkje berre frå Hongkong, men også frå andre stader der autoritære regime er på frammarsj.

Portrett av ein mann med briller og dress
Publisert 11. nov. 2021 04:30

– Når det gjeld brot på akademisk fridom, er sjølvsagt det mest alvorlege det som skjer i Ungarn med presset mot Det europeiske universitetet og lagnaden for kjønnsstudiar. Det seier Jan Palmowski, generalsekretær i The Guild til Uniforum.

Portrett av ein mann
Publisert 10. nov. 2021 15:07

Den svensk-iranske eksperten i katastrofemedisin Ahmadreza Djalali er tildelt prisen “Courage to Think Award ” frå organisasjonen Scholars at Risk. Sidan 2016 har han sete fengsla i Iran der han i 2017 blei dømt til døden for påstått spionasje.

Ein mann står framfor Universitetsplassen i Oslo
Publisert 30. sep. 2021 02:00

– Norske universitetsrektorar må koma saman for å laga ein felles plan for å redda det som er igjen av akademia i Afghanistan. Det seier afghanaren og vitskapleg assistent Zahir Athari på MultiLing på UiO. Han får støtte frå UiO-rektoren.

Ein mann med briller sit i ein festsal
Publisert 22. sep. 2021 23:13

Scholars at Risk Norway feira i går  tiårsjubileet i Gamle festsal på Universitetet i Oslo. I salen sat både Raha Sabet Sarvestany frå Iran og Bernard Nthahiraja (biletet) frå Burundi, to av dei forfylgde forskarane som får vern på universitet i Noreg.

Portret av ein mann med skjegg og briller
Publisert 2. sep. 2021 18:17

Forskarar på  Senter for ekstremismeforsking på UiO har opplevd både trakassering og trugsmål via epost og sosiale media.  Det opplyste nestleiar Anders Ravik Jupskås i ein debatt om akademisk ytringsfridom på minifestivalen til UiO i dag.

Ein mann med paraply står på Universitetsplassen
Publisert 27. aug. 2021 15:09

Tysdag 31. august går startskotet for ein minifestival på UiO. Temaet er demokrati  og korleis me omstiller oss til eit berekraftig samfunn. – Det er eit bidrag til å gjera studentane samfunnsengasjerte, seier Svein Stølen. 

Publisert 27. aug. 2021 11:00

– Eg ynskjer alltid å seia ja når eg blir spurt om å hjelpa til, om eg trur eg kan bidra. No er eg både jurist og har arbeidd mykje med ytringsfridom, og har vore ei lang stund i akademia. Det er grunnane Anine Kierulf  gir opp, for kvifor ho sa til å leia eit utval som skal sjå på moglege lovendringar for å styrkja ytringsfridomen i akademia.

Publisert 21. juni 2021 04:30

Statsråd Henrik Asheim har stor tru på at UiO veit kva det gjer når det inngår samarbeid om å etablera eit senter med Fudan University frå Kina. Det kjem fram i eit svar til Roy Steffensen (FrP), leiar for Utdannings- og forskingskomiteen i Stortinget.

En pasient ligger i en sykehusseng mens en helsearbeider i verneutstyr er på besøk
Publisert 5. jan. 2021 13:35

Stenseth kan gjøre Universitetet i Oslo, Lius minne, vitenskap i Kina og seg selv en stor tjeneste ved å ta et oppgjør med kinesiske myndigheters mange feiltrinn når det kommer til vitenskap. Det skriver styremedlem Arne Melsom i Hongkongkomiteen i Norge.