Nettsider med emneord «Administrasjon» - Side 3

Publisert 1. sep. 2010 13:42

I forlengelsen av enhetlig ledelse er vi best tjent med også å forstå selve organisasjonen som enhetlig, og ikke som hierarkisk eller to-spors. Dette betyr for det første at universitetets daglige virksomhet driftes av de såkalt ”administrative”, som består av mange høykompetente personer – ved UiO også noen med doktorgrad.

Publisert 25. aug. 2010 10:31

Det er en fornærmelse mot de 1500 administrativt ansatte ved UiO å ta for gitt at de fullt ut identifiserer seg med universitetsdirektøren og den enøyde mål- og resultatstyringen av akademia.