Nettsider med emneord «Administrasjon»

En mann sitter på kontorstolen sin framfor et skrivebord
Publisert 5. feb. 2020 14:10

Noen forslag er det ikke aktuelt å gå videre med, og det gjelder blant annet forslaget om å innføre internfakturering ved UiO, skriver universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Publisert 14. juni 2018 12:52

Den styrkingen av fagligheten i ledelsen av universitetet vårt som jeg trodde en ansatt rektor ville føre til, har ikke skjedd, skriver professor Ragnar Audunson ved OsloMet.

Publisert 20. juni 2014 10:38

Den nye organiseringen av sentraladministrasjonen (LOS) får verken slakt eller toppscore i ny evaluering. Til nå merker de fleste heller ingen forskjell.

Publisert 14. mai 2014 13:52

Samtidig som sentraladministrasjonen på UiO ble slanket for å frigjøre ressurser til forskning og utdanning, vokste den øvrige administrasjonen med 70 årsverk. Kristian Gundersen reagerer på utviklingen.

Publisert 12. feb. 2014 14:29

Det er flere enn forskerne som ønsker å utvikle seg faglig og stige i gradene ved norske universiteter. Men universitetene mangler karriereplaner, og de ansatte er usikre på hva som skal til, ifølge ny rapport.

Publisert 19. des. 2013 12:40

Det er fristende å si at UiOs kommunikasjonsavdeling bevisst sørget for at årets rektorvalg ble mest mulig skjult. For kan noen huske et mer usynlig valg? Det ble sendt ut mindre informasjon om valget enn om UiOs årlige skidag.

Publisert 9. aug. 2013 10:04

UiO-ansatte som behandler personopplysninger, får ofte ikke ordentlig opplæring, ifølge universitetets årlige internkontroll. Noen ganger resulterer det i at jobbsøknader og personnumre blir lagt åpent tilgjengelig på nett.

Publisert 22. jan. 2013 12:40

Til tross for prosjektledelsens forsøk og universitetsstyremedlemmers ønske, ble det aldri noe av en løpende evaluering av Internt handlingsrom. Styremedlem Helle Linné Eriksen mener mye går tapt dersom det kun evalueres i etterkant.

Publisert 21. jan. 2013 11:04

Har måten ledelsen snakker om omorganiseringen Internt handlingsrom på, endret seg underveis? Det skal masterstudent Bethina Strandberg-Jensen finne ut.  

Publisert 12. des. 2012 14:38

Heller ikke prosjektleder Ingar Pettersen vet hva resultatet av Internt handlingsrom blir. Men han vet at det blir bra.

Publisert 12. des. 2012 13:12

Universitetsstyret har bedt IHR-ledelsen om flere tall. – Viktig for tilliten til prosjektet, sier varamedlem Karianne Bjellås Gilje.

Publisert 23. nov. 2012 14:55

Et debattinnlegg om SFF-prosessen har vakt misnøye hos flere. – Jeg kan ikke se at dette er noe å ta avstand fra, eller at det skal være nødvendig å føle seg rammet, sier universitetsstyremedlem Hanne Haavind.

Publisert 14. nov. 2012 15:22

– Professorer har stor ytringsfrihet. Men det er ikke kollegialt å angripe en annen forskergruppe, sier medisindekan Frode Vartdal. Han reagerer kraftig på Johan F. Storms debattinnlegg om SFF-prosessen.  

Publisert 13. nov. 2012 10:24

– Det går mange rykter. Men det er vanskelig å forholde seg til rykter, sier Christer Wiik Aram i Akademikerne. Fagforeningene ved UiO vet ikke selv alltid nok om IHR til å kunne besvare henvendelser fra bekymrede medlemmer.

Publisert 7. nov. 2012 14:35

– Jeg kan ikke se at noen andre prosesser ved UiO har vært mer involverende enn denne, argumenterte universitetsdirektøren på et allmøte om IHR. Men mange av de ansatte er usikre på hva som skjer.

Publisert 7. nov. 2012 14:13

Å bryte tausheten er ubehagelig og kanskje risikabelt. Det kan lett oppfattes som utidig kritikk av en konkurrent. Men vi vil understreke at vår kritikk gjelder selve prosessen, ikke personer eller søkergrupper.

Publisert 7. nov. 2012 13:24

Avslaget på SFF-søknaden fra ARENA resulterte i krass kritikk mot Forskningsrådet fra en av de internasjonale ekspertene som vurderte den. – Vi kjenner oss ikke igjen, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i NFR.

Publisert 7. nov. 2012 09:56

I god tid før søknadsfristen er gått ut, er det gjort kjent at Universitetsstyret oppfordrer Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til å søke en ny periode som universitetsdirektør.

Publisert 24. okt. 2012 13:03

Universitetsstyret vedtok tirsdag tiltak for å styrke universitetets kjernevirksomhet forskning og utdanning. UiO skal administreres etter en desentralisert modell. Etablering av en egen enhet for tjenesteleveranser skal vurderes.

Publisert 22. okt. 2012 18:41

– Vi er sterkt bekymret for ivaretakelsen av Hovedavtalen og medbestemmelsen ved UiO, skriver Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat i et felles brev til Universitetsstyret.

Publisert 17. okt. 2012 14:25

Den våte drømmen er en slags West Wing rundt rektoratet, et korps av briljante og høyt gasjerte UiO-paralleller til Sam Seaborn, som skriver mykpompøse taler for ledelsen og fører i pennen de mest halsbrekkende strategier i rektoratets ubeskjedne ånd: Et nos petimus astra.

Publisert 15. okt. 2012 13:08

– Når det er såpass mye diskusjon som nå, bør det nye hovedstyret og sekretariatet komme med en tydelig uttalelse om hva som gjelder, oppfordrer Kjersti Sørlie Rimer i FAP. – Ingen tvil om at alle medlemmer er likeverdige, mener lederkandidat Petter Aaslestad.

Publisert 12. sep. 2012 14:57

Store organisasjoner vil alltid ha utfordringer med skjærings- og gnisningspunkter. Spørsmålet er hvor omfattende problemene er og om en organisasjonsendring vil endre på dette.

Publisert 30. juni 2011 14:33

NTL-UiO har mottatt mye kritikk for sitt IHR-engasjement. Men bildet mange har dannet seg av at NTL står alene som kritikere av prosessen er galt, understreker leder Ellen Dalen.

Publisert 21. juni 2011 16:36

Alle dei fem prioriterte tiltaka i Internt handlingsrom blei vedtekne av Universitetsstyret i dag. Dermed kan det vidare arbeidet med gjennomføringa setjast i gang etter sommarferien.