Nettsider med emneord «Økonomi. Universitetspolitikk»

Publisert 19. aug. 2022 11:31

Det humanistiske fakultetet har helt korrekt fulgt økonomireglementets krav til godkjenning. Det går fram av  avdelingdirektør Ellen Johanne Caesars svar på gårsdagens leserinnlegg fra Atle Grønn. 

Eit vikingskip i Vikingskipshuset
Publisert 17. juni 2022 10:50

Når budsjettramma for nytt Vikingtidsmuseum er på 2,4 milliardar kroner, medan Nasjonalmuseet til slutt kom på over 6 milliardar kroner, så synest me regjeringa godt kan gi ei ekstraløyving på 1 milliard kroner til det nye museet på Bygdøy. 

Portrett av ein mann som ser ut av eit vindauge
Publisert 16. juni 2022 04:30

Forskingssatsingane Demokrati og Energi og miljø og det nasjonale prosjektet for sakshandsaming og arkiv får mesteparten av potten på 42 millionar til nye prioriteringar på UiO i 2023. Samtidig er det også sett av  61,9 millionar kroner i tilknyting til bygginga av Vikingtidsmuseet. 

Publisert 16. nov. 2021 10:54

Problemene med lønnsubetalinger til korttidssatte er fortsatt ikke løst. Det samme gjelder problemene rundt bestillinger av varer og tjenester, bekrefter UiOs universitetsdirektør Arne Benjaminsen

Publisert 6. okt. 2020 14:15

Mye står på spill for Universitetet i Oslo når statsbudsjettet legges fram i morgen. Byggeprosjekter, arbeidsplasser og museer i økonomisk krise er noe av det man kan få svar på.

En mann sitter på kontorstolen sin framfor et skrivebord
Publisert 5. feb. 2020 14:10

Noen forslag er det ikke aktuelt å gå videre med, og det gjelder blant annet forslaget om å innføre internfakturering ved UiO, skriver universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Publisert 14. mai 2019 13:33

Regjeringen oppretter 100 studieplasser, satser på videreutdanning og rekruttering av flere lærere i revidert budsjett.  Norsk studentorganisasjon kritiserer regjeringen for å kutte 300 millioner til studentvelferd.

Publisert 8. nov. 2018 10:21

Det statlege aksjeselskapet Nordisk institutt for odontologiske materialer AS kan bli selt til forskingsselskapet Norce for 100 000 kroner. – Eg finn det litt utruleg og uforståeleg, seier odontologiprofessor Ståle Petter Lyngstadaas.

Publisert 31. okt. 2018 04:00

Institutt for filosofi- , idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) får likevel ikkje eit tilskot på 10 millionar kroner frå  Det humanistiske fakultetet.  Kritiske innspel frå fleire instituttleiarar har fått dekanen til å snu. Men IFIKKs instituttleiar er ikkje nøgd.

Publisert 19. okt. 2018 14:57

–Vi må vite hva som gikk galt for å gjøre riktige grep i fremtiden. En gjennomgang vil hjelpe oss med dette, skriver HF-dekan Arne Bugge Amundsen i dette innlegget om IFIKKs økonomiske situasjon.

Publisert 7. okt. 2015 22:58

Arbeiderpartiets hovedkritikk til årets forslag til budsjett fra Kunnskapsdepartementet er at de ikke satser på flere nye studieplasser.