Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 9

Publisert 2. mars 2011 15:01

Norges fremste forskningsmiljøer frykter tap av 700 millioner kroner de neste årene som følge av rentekutt i Forskningsfondet. Kunnskapsdepartementet medgir at utsikten er dramatisk, men holder alle som er urolige på pinebenken til oktober.

Publisert 25. feb. 2011 12:00

Universitetet i Oslo er ledende i Norge når det gjelder vitenskapelig publisering. Også når vi måler resultater mot ressurser.

Publisert 7. feb. 2011 16:24

Universitetsrektorane Ole Petter Ottersen og Sigmund Grønmo trugar med å leggja ned spesialistutdanninga i odontologi. I eit felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet varslar dei at det blir konsekvensen dersom dei økonomiske rammevilkåra ikkje blir betre.

Publisert 13. des. 2010 13:42

Ragnar Frisch skulle overta familien si gullsmedforretning. Ein serie med tilfeldige hendingar gjorde at han blei ein av verdas mest kjende økonomar. Dei mest banebrytande forelesingane heldt nobelprisvinnaren i økonomi i Paris og Yale. No er dei for første gong gitt ut i bokform takka vere mellom andre økonomiprofessor Olav Bjerkholt (biletet).  

Publisert 9. des. 2010 16:26

Kreftforskeren Anne-Lise Børresen-Dale og hjerteforskeren Finn Olav Levy, begge fra Universitetet i Oslo, er to av de fire forskerne som deler en sum på 64 millioner kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Det går fram av en pressemelding.  

Publisert 9. des. 2010 00:35

Årets statsbudsjett viser at myndighetene har innsett at noe må gjøres, men styrkingen av budsjettet for 2011 må følges opp med større løft i årene som kommer

Publisert 2. des. 2010 13:20

Professor Andreas Føllesdal ved Norsk senter for menneskerettar får 21 millionar kroner i støtte frå Det europeiske forskingsrådet (ERC) for å leia eit prosjekt som ser på legitimiteten til menneskerettsdomstolar. Medisinprofessor Ludvig Sollid og kjemiprofessor Trygve Helgaker er dei to andre som har fått millionløyvingar til banebrytande grunnforsking merka ”Advanced Grant” frå ERC.  

Publisert 16. nov. 2010 15:26

Mange forskere tar med seg pengene og flytter til et annet universitet etter at de mottar ERCs Starting Grant. Mobile EU-stipender er særlig en utfordring for norske institusjoner, mener underdirektør Jan Petter Myklebust i Forskningsadministrativ avdeling ved UiB.  

Publisert 25. okt. 2010 15:43

Britiske universitet vil få 40 prosent mindre til undervisning i 2014 enn i dag. Før helga gav den britiske regjeringa dei klar beskjed om at overføringane til undervisning skal ned frå 71 milliardar til 42 milliardar kroner i løpet av fire år.  

Publisert 22. okt. 2010 13:53

Øystein Olsen (58) er i statsråd i dag tilsett som sentralbanksjef for ein periode på seks år. Olsen har frå januar 2005 vore administrerande direktør i Statistisk sentralbyrå. Han er også ekstern medlem i Universitetsstyret ved UiO.

Publisert 20. okt. 2010 14:02

– Det viktigaste for oss no er at Riksrevisjonen har ingen vesentlege merknader til rekneskapen for 2009 og verksemda si gjennomføring av budsjettet, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini.  

Publisert 19. okt. 2010 18:23

Riksrevisjonen kritiserer Universitetet i Oslo for manglande protokollar for innkjøp, for ikkje å ha innhenta pålagd dokumentasjon og for manglande skriftlege kontrollspor mellom enkeltfaktura og rammeavtale, går det fram av  Dokument 1 frå Riksrevisjonen.  Men rekneskapen for 2009 blir godkjent.

Publisert 6. okt. 2010 15:26

Vi ser årets budsjett som en opptakt til et betydelig løft i årene som kommer, skriver rektoratet.

Publisert 6. okt. 2010 13:22

Det er ingen grunn til å krisemaksimera situasjonen for universiteta og høgskulane i Noreg, samanlikna med situasjonen i land som me gjerne likar å samanlikna oss med, som til dømes Storbritannia og USA.  

Publisert 5. okt. 2010 17:42

Regjeringa foreslår at det blir oppretta 2200 nye studieplassar frå hausten 2011. UiO får 210 av plassane. – Dette set oss i stand til å møta utfordringane i framtida, seier statsråd for høgare utdanning, Tora Aasland.

Publisert 5. okt. 2010 14:48

Regjeringens forslag til statsbudsjett står ikke i forhold til forskningsløftene i Soria Moria II, hevder Forskerforbundet. Administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén mener Norge taper muligheter på de lave investeringene i forskning.

Publisert 5. okt. 2010 12:48

Finansminister Sigbjørn Johnsen gir Universitetet i Oslo ei samla løyving på rundt 4,3 milliardar kroner i regjeringas budsjettforslag for 2011. Det inkluderer 210 nye studieplassar og 45 millionar kroner til fase 2 av oppussinga av sentrumsbygningane. – Studentsida er budsjettvinnaren, meiner prorektor Inga Bostad.  

Publisert 27. sep. 2010 13:42

Bygningen stod i mange år i skammekroken på Blindern, klemt inn i eit hjørne mellom Biologibygningen, Moltke Moes vei og Niels Henrik Abels hus. Etter ei total ombygging får PO-bygningen nytt liv når studentar og tilsette frå Det humanistiske fakultetet og Den internasjonale sommarskulen flyttar inn ved årsskiftet

Publisert 1. sep. 2010 10:40

Etter vel et halvt år i stillingen har ikke UiOs nye gave- og donasjonsansvarlige alene fått inn nye penger til universitetet. Men Ingunn Wiig er ikke bekymret: – Dette er et langsiktig arbeid, forklarer hun.

Publisert 22. juni 2010 16:37

Universitetsstyret vedtok i dag framlegget til budsjettfordeling for 2011. Det er første gong eit budsjett blir vedtatt i juni, før regjeringa har lagt fram sitt budsjettforslag. Utgangspunktet er den sannsynlege statsløyvinga til UiO på 4,183 milliardar kroner.  

Publisert 16. juni 2010 15:03

Naturhistorisk museum får om lag sju millionar kroner i ekstra satsing, medan Kulturhistorisk museum får tre millionar kroner ekstra i den budsjettfordelinga som Universitetsstyret får på bordet på tysdag. Dermed er musea budsjettvinnarane, om forslaget blir vedtatt.

Publisert 16. juni 2010 14:49

– Resultatmodellen fører til at odontologi får to prosent i realnedgang på budsjettframlegget for 2011. Det vil føra til ei økonomisk krise for oss, konstaterer dekan Pål Brodin.  

Publisert 11. mai 2010 11:41

Det er lite å glede seg over for dem som hadde håpet på mer penger til høyere utdanning og forskning i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Både Bjarne Hodne i Forskerforbundet og  Anne Karine Nymoen i Norsk studentorganisasjon uttrykker skuffelse etter at innholdet i revidert budsjett ble gjort kjent i dag.  

Publisert 16. apr. 2010 15:11

Biobanker, havovervåking, vindenergi og mikro- og nanoteknologi er forskningsfeltene som nå får et kraftig løft på utstyrsiden gjennom en bevilgning på 210 millioner kroner fra Forskningsrådet. De fire fasilitetene er nasjonale, men forankret i Bergen og Trondheim, melder Forskningsrådet.

Publisert 27. mars 2010 17:13

I siste nummer refererer Uniforum en pressemelding fra Forskningsrådet der direktør Arvid Hallen skryter av Forskningsrådets nye politikk for å støtte opp om utstyrsinnkjøp ved universitetene. I virkeligheten er dette nok et eksempel på Forskningsrådets favorittøvelse — ansvarsfraskrivelse.