Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 9

Publisert 6. okt. 2010 13:22

Det er ingen grunn til å krisemaksimera situasjonen for universiteta og høgskulane i Noreg, samanlikna med situasjonen i land som me gjerne likar å samanlikna oss med, som til dømes Storbritannia og USA.  

Publisert 5. okt. 2010 17:42

Regjeringa foreslår at det blir oppretta 2200 nye studieplassar frå hausten 2011. UiO får 210 av plassane. – Dette set oss i stand til å møta utfordringane i framtida, seier statsråd for høgare utdanning, Tora Aasland.

Publisert 5. okt. 2010 14:48

Regjeringens forslag til statsbudsjett står ikke i forhold til forskningsløftene i Soria Moria II, hevder Forskerforbundet. Administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén mener Norge taper muligheter på de lave investeringene i forskning.

Publisert 5. okt. 2010 12:48

Finansminister Sigbjørn Johnsen gir Universitetet i Oslo ei samla løyving på rundt 4,3 milliardar kroner i regjeringas budsjettforslag for 2011. Det inkluderer 210 nye studieplassar og 45 millionar kroner til fase 2 av oppussinga av sentrumsbygningane. – Studentsida er budsjettvinnaren, meiner prorektor Inga Bostad.  

Publisert 27. sep. 2010 13:42

Bygningen stod i mange år i skammekroken på Blindern, klemt inn i eit hjørne mellom Biologibygningen, Moltke Moes vei og Niels Henrik Abels hus. Etter ei total ombygging får PO-bygningen nytt liv når studentar og tilsette frå Det humanistiske fakultetet og Den internasjonale sommarskulen flyttar inn ved årsskiftet

Publisert 1. sep. 2010 10:40

Etter vel et halvt år i stillingen har ikke UiOs nye gave- og donasjonsansvarlige alene fått inn nye penger til universitetet. Men Ingunn Wiig er ikke bekymret: – Dette er et langsiktig arbeid, forklarer hun.

Publisert 22. juni 2010 16:37

Universitetsstyret vedtok i dag framlegget til budsjettfordeling for 2011. Det er første gong eit budsjett blir vedtatt i juni, før regjeringa har lagt fram sitt budsjettforslag. Utgangspunktet er den sannsynlege statsløyvinga til UiO på 4,183 milliardar kroner.  

Publisert 16. juni 2010 15:03

Naturhistorisk museum får om lag sju millionar kroner i ekstra satsing, medan Kulturhistorisk museum får tre millionar kroner ekstra i den budsjettfordelinga som Universitetsstyret får på bordet på tysdag. Dermed er musea budsjettvinnarane, om forslaget blir vedtatt.

Publisert 16. juni 2010 14:49

– Resultatmodellen fører til at odontologi får to prosent i realnedgang på budsjettframlegget for 2011. Det vil føra til ei økonomisk krise for oss, konstaterer dekan Pål Brodin.  

Publisert 11. mai 2010 11:41

Det er lite å glede seg over for dem som hadde håpet på mer penger til høyere utdanning og forskning i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Både Bjarne Hodne i Forskerforbundet og  Anne Karine Nymoen i Norsk studentorganisasjon uttrykker skuffelse etter at innholdet i revidert budsjett ble gjort kjent i dag.  

Publisert 16. apr. 2010 15:11

Biobanker, havovervåking, vindenergi og mikro- og nanoteknologi er forskningsfeltene som nå får et kraftig løft på utstyrsiden gjennom en bevilgning på 210 millioner kroner fra Forskningsrådet. De fire fasilitetene er nasjonale, men forankret i Bergen og Trondheim, melder Forskningsrådet.

Publisert 27. mars 2010 17:13

I siste nummer refererer Uniforum en pressemelding fra Forskningsrådet der direktør Arvid Hallen skryter av Forskningsrådets nye politikk for å støtte opp om utstyrsinnkjøp ved universitetene. I virkeligheten er dette nok et eksempel på Forskningsrådets favorittøvelse — ansvarsfraskrivelse.

Publisert 24. mars 2010 14:09

Bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler skal ned. For å tilrettelegge for dette har forskningsminister Tora Aasland nå nedsatt gruppen Tall og tiltak. – Men til syvende og sist er det institusjonene selv som må skjære gjennom, sier Aasland i en pressemelding.

Publisert 19. mars 2010 11:14

Familien til skipsreder Kristian Gerhard Jebsen (bildet)  i Bergen skal gi bort 800 millioner kroner til forskning. UiBs medisinske miljø vil få penger, ifølge stiftelsens forretningsfører Kåre Rommetveit.

Publisert 19. mars 2010 09:57

Kostnader til  forskningsutstyr kan inkluderes i søknader til Forskningsrådet. – Vi vil ta en større del av de faktiske kostnadene i prosjektene vi finansierer, sier adm.dir.  Arvid Hallén i Forskningsrådet i ei pressemelding. Det vil koste over 20 millioner kroner å erstatte elektronmikroskopet bak UiO-forsker Øystein Prytz.

Publisert 5. mars 2010 11:11

Universitetet i Oslo hadde ein ørliten auke i den vitskaplege publiseringa i 2009. Andre universitet aukar endå meir, og det taper UiO 10 millionar kroner på. Det viser tal frå forskingsdatabasen Frida. – Me er godt nøgde med publiseringsaktiviteten til forskarane våre, seier forskingsdirektør Bjørn Haugstad.  

Publisert 25. feb. 2010 18:29

De siste årene er handlingsrommet for universiteter og høgskoler gradvis blitt innskrenket. Det kommer fram i rapporten Handlingsrom for kvalitet, som ble overrakt statsråd Tora Aasland på en pressekonferanse i dag. – Et viktig grunnlag for den videre debatten, roste Aasland. Hun mente likevel at Handlingsromutvalget ikke er tydelig nok på institusjonenes eget ansvar.

Publisert 7. jan. 2010 11:13

Norges forskningsråd har lyst ut en pengepott på 35 millioner kroner  til en ny satsing på forskning om forskning, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 5. jan. 2010 13:09

Et tekstkorpus med norske middelaldertekster får sju millioner kroner i infrastrukturstøtte fra Forskningsrådet. Det er det eneste prosjektet fra UiO som nyter godt av en ny tildeling på til sammen 65 millioner kroner, opplyser Forskningsrådet. Førsteamanuensis Christian Emil Ore som leder prosjektet, er gledelig overrasket.

Publisert 18. des. 2009 14:11

NTNU har fått momsfritak på vitenskapelig utstyr til bidragsforskning. – Over tid vil dette ramme alle forskermiljøer ved UiO som bruker dyrt utstyr. Det er vanskelig å argumentere for at en maskin bør stå hos oss, når det blir 25 prosent dyrere å plassere den her enn ved NTNU, påpeker Øystein Prytz, forsker ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Publisert 2. des. 2009 13:36

FNs neste klimatoppmøte starter mandag 7. desember. Den norske regjeringen har ambisiøse mål. – Det skorter ikke på regjeringens vilje til å satse på fornybar energi. Problemet er at realfagsmiljøene som skal ta det store steget, systematisk er bygd ned over de siste femten årene, hevder instituttlederne Einar Sagstuen og Svein Stølen og ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 26. nov. 2009 10:51

I høst ble det kjent at masterprogrammet «Peace and Conflict Studies» (PECOS) på UiO sto i fare for å måtte legge ned fra neste høst.  Studiet er nå reddet, melder Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fredsstudiet samarbeider nært med Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Publisert 25. nov. 2009 14:32

– Dette er den desidert største satsinga på samfunnsforsking nokon gong, seier Alf Erling Risa. Han er leiar i programstyret som dei neste ti åra skal støtta forsking på velferdssamfunnet med kring ein milliard kroner.

Publisert 25. nov. 2009 14:24

Til tross for økte bevilgninger til UoH-sektoren opplever institusjonene handlingsrommet for egne prioriteringer som begrenset. I dag tidlig arrangerte rektor Ole Petter Ottersen frokostmøte om paradokset, og om arbeidet i det såkalte Handlingsromutvalget.

Publisert 24. nov. 2009 18:50

15 millionar kroner ekstra til studiekvalitet er den einaste satsinga Universitetsstyret ser seg råd til i 2010. Den planlagde ombygginga av Vilhelm Bjerknes hus til eit læringssenter for realfagsstudentar er utsett. Den samla kostnaden var sett til 64 millionar kroner. UiO må til saman saldera 84,2 millionar kroner. Alle einingar får difor eit rammekutt på 1,7 prosent.