Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 8

Publisert 26. okt. 2011 10:14

Elleve forskningsprosjekt kan nå investere 400 millioner kroner i nytt utstyr etter at Norges forskningsråd i går gav klarsignal til dette. Hjerneforskning, materialforskning, bioinformatikk og databaser for språkforskning er mellom områdene som nå kan bruke penger på ny og moderne infrastruktur, melder Forskningsrådet.

Publisert 24. okt. 2011 15:33

UiO støttar ikkje ei kanalisering av driftsmidlar til dei mest aktive forskarane på universiteta og høgskulane. Derimot synest universitetet at framlegget om ein open forskingsarena bør vurderast å utvikla vidare. Det går fram av høyringsteksten frå UiO til Fagerbergsutvalet si utgreiing om framtidas forskingsfinansiering.

Publisert 18. okt. 2011 23:34

Universitetsstyret vedtok på styremøtet tysdag å gje Uniforum ei ekstraordinær løyving for 2012 på 250 000 kroner. Det blir opp til styret i Uniforum å avgjere om pengane skal brukast på nett eller papir.

Publisert 7. okt. 2011 10:40

– Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke benytter statsbudsjettet for 2012 til å komme med en avklaring for veksthuset på Tøyen og heller ikke setter av midler til nødvendig vedlikehold  for øvrige bygninger ved Naturhistorisk museum,  sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.

Publisert 6. okt. 2011 16:55

– Forskingsfondet fungerte tidlegare som venger som førte forskingsbudsjettet oppover. No var det blitt som ein møllestein rundt halsen, sa forskingsminister Tora Aasland då ho forsvarte nedlegginga av fondet på ein pressekonferanse i ettermiddag.

Publisert 6. okt. 2011 11:11

Heller ikkje i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2012 er det sett av pengar til bygging av nytt veksthus på Tøyen. - Me har stort håp om at det vil koma ei løyving til nytt veksthus i revidert budsjett til våren, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 5. okt. 2011 16:30

Styret i Uniforum går inn for å gjenopprette papirutgåva som vart nedlagt i juni. Saka skal opp i Universitetsstyret 18. oktober.

Publisert 5. okt. 2011 10:27

Det 12 år gamle fondet legges ned i sin nåværende form når neste års statsbudsjett presenteres i morgen.  

Publisert 5. sep. 2011 14:35

Universitetet i Oslo får 10 millionar kroner frå regjeringa til å restaurera realfagsbygningane sine. Det kunngjorde forskingsminister Tora Aasland på Blindern i formiddag.

Publisert 26. aug. 2011 11:47

Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum ved UiO får fem millioner kroner til bevaring og sikring. Det er klart etter at forskningsminister Tora Aasland har fordelt ti millioner til universitetsmuseene til dette formålet, melder Kunnskapsdepartementet.Hun følger dermed opp kritikken fra riksrevisor Jørgen Kosmo i 2008.

Publisert 24. aug. 2011 10:24

– Regjeringen må øke avsetningen til Forskningsfondet. Det er den felles bønnen fra lederen for Forskerforbundet, Bjarne Hodne og lederen for Unio, Anders Folkestad. I morgen starter regjeringen sin budsjettkonferanse.

Publisert 29. juni 2011 15:38

– Me trur det er mange fleire forskingsmiljø på UiO som kan få pengar frå EUs 7. rammeprogram, dersom dei får bygd opp eit internasjonalt nettverk av andre forskarar i EØS-området, seier Simen Ensby, som er direktør for Internasjonalt kontor i Forskingsrådet. NFR set no i gang ein offensiv for å få fleire forskingsmiljø på UiO og UMB til å søkja om pengar frå EU.

Publisert 3. juni 2011 15:45

Forskningsrådets strategi om å finansiere unge forskere som når høyt opp i konkurransen om midler fra EUs åpne arena, har vært vellykket. Nå innfører Forskningsrådet tilsvarende ordning for etablerte forskere, melder Forskningsrådet på sine egne nettsider.

Publisert 31. mai 2011 12:07

Hvorfor i all verden har man anskaffet et system som deler opp hvert reiseoppgjør i tre brev, og hvorfor sendes de hjem?

Publisert 13. mai 2011 14:44

Både Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer i samarbeid med universiteta å koma fram til ei felles utrekning av dei samla kostnadene til spesialistutdanninga av tannlegar. –  Me er visse på at me no kjem inn i ein god dialog med dei to involverte departementa, slik at saka finn ei løysiing, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum. 

Publisert 13. mai 2011 12:25

– Vi er skuffet over regjeringens manglende vilje til å ta tak i problemene, sier Anne Karine Nymoen, leder for Norsk studentorganisasjon etter at det heller ikke denne gangen kommer midler til økt studiestøtte. Universitetene og høgskolene får en bevilgning på 30 mill. kr. til utstyr og rehabilitering i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert 13. mai 2011 11:54

Ledelsen respekterer ikke bare Uniforums uavhengige stilling prinsipielt, men vi deltar også i meningsutvekslinger på lik linje med alle andre. Ved dette følger jeg opp hva jeg vektla i rektorvalgkampen: Betydningen av å ha en avis hvor universitetet kan debatteres og kritiseres.

Publisert 12. mai 2011 16:28

To forskingsmiljø ved UiO får 46 millionar kroner til investering i vitskapleg utstyr frå Forskingsrådet. Dette utgjer også 46 prosent av den totale tildelinga på 100 millionar kroner. Kjemiprofessor Helmer Fjellvåg er svært nøgd med at røngenforskinga får 25,5 millionar kroner.

Publisert 29. apr. 2011 15:55

Entreprenørselskapet Reinertsen AS krev at Statsbygg etterbetaler 66,8 millionar kroner for tilleggsarbeid under bygginga av Ole Johan Dahls hus for UiO. Statsbygg svarar med å krevja at Reinertsen A/S tilbakebetaler 18,2 millionar kroner for arbeid som ikkje er utførte etter avtalen. Saka kan bli avgjort i retten.

Publisert 5. apr. 2011 14:22

Hvis det i et prosjekt er 200 000 kroner til frikjøp for forskning, vil bare halve beløpet kunne brukes til å frigjøre tid til forskning. Halvdelen går til frikjøp fra undervisnings- og eksamensplikt – den andre halvdelen skal betale for frikjøp fra forskningstid.

Publisert 14. mars 2011 09:44

Universitetet på Island har måtta kutta budsjettet sitt dei siste tre åra på grunn av finanskrisa. Fleire tilsette har mista jobben, men samtidig er det aldri tidlegare blitt publisert så mange vitskaplege artiklar i internasjonale fagtidsskrift, opplyser rektor Kristina Ingolfsdottir til Uniforum.

Publisert 10. mars 2011 15:02

NTL har i denne ukens utgave av Uniforum kommet med sterk kritikk av IHR-prosessen. De mener den er kaotisk, at det finnes en hemmelig plan om såkalt ”outsourcing”, og at universitetsledelsen bevisst har holdt de tillitsvalgte utenfor de fora som har innflytelse på prosessen. Vi synes dette er beklagelig.

Publisert 9. mars 2011 15:52

Ved en institusjon hvor alle vitenskapelig ansatte mener at deres felt er det viktigste i verden, har man utviklet budsjettprosedyrer for å avveie behovene. Da nytter det ikke å prøve å trumfe gjennom midler ved illojal økonomistyring.

Publisert 7. mars 2011 15:10

Når regnskapet viser at 15.184 kroner er gått til ”overskuddsberegnet kostnadskonto” eller ”fastrem”, må man være Vårherre for å forstå hva pengene har gått til.

Publisert 3. mars 2011 12:50

Åpne konkurransearenaer for næringsliv og grunnforskningen, energi- og miljøteknologi, utstyr og infrastruktur og klimautfordringene. Dette er områdene Forskningsrådet mener bør prioriteres i 2012, går det fram av nettsidene til rådet.