Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 13

Publisert 6. des. 2006 11:12

- Påstandane om at dei tidlegare Parat-medlemane på Instrumentverkstaden på Fysisk institutt ikkje hadde ei lønn dei kunne leva av, er både frekke, historielause og rein løgn. Det seier Parat-leiar Ole Martin Nodenes, som får støtte frå Forskarforbundets hovudtillitsvalde, Live Rasmussen.

Publisert 9. nov. 2006 10:11

Ein systemfeil i det nye personal- og lønnssystemet førte til at dei som skulle ha lauslønn 31. oktober, fekk utbetalt pengane først tre dagar seinare. - Dei fekk heldigvis pengane på lønnskontoen sin rett før helga, seier assisterande universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen til Uniforum.

Publisert 9. nov. 2006 09:35

Fleire av dei 27 terminalvaktene ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet har ikkje fått lønna si på den dagen dei blei lova. Tillitsvald Joachim Moe Graff gir innføringa av det nye personal- og lønnssystemet POLS skulda for dette. Lønningssjef Trond Ryd har engasjert ti ekstra personar for å få unna ekstraarbeidet vanskane har ført til.

Publisert 25. okt. 2006 15:02

Arbeidet med den nye informatikkbygningen i Gaustadbekkdalen har pågått i nesten ti måneder. Nå viser nye anbud at prisen på bygningen kan bli opp mot 20 prosent dyrere enn antatt i budsjettet. - Det kan dreie seg om merkostnader på mellom 100 og 200 millioner kroner, sier universitetets tekniske direktør, Frode Meinich.

Publisert 13. okt. 2006 20:14

De elleve Munch-maleriene i Universitetets Aula trenger sårt til ny konservering. Men rensing sliter på bildene. UiOs 200-årsjubileum i 2011 er en gyllen anledning til å pusse opp Aulabygningen, mener UiO-konservator Tine Frøysaker, som leder Aula-prosjektet. Innen den tid vil hun finne ut hvordan maleriene best kan bevares for ettertiden.

Publisert 11. okt. 2006 15:37

Det nye personal- og lønnssystemet POLS blei innført ved UiO frå 1. mars. Resultatet har blitt at mange UiO-tilsette ikkje har fått tilbakebetalt reiseutlegg og andre utgifter tidsnok. - Me seier oss svært leie for alle problem folk har hatt på grunn av det nye systemet, seier prosjektleiar Jan Thorsen. Universitetsleiinga gir Senter for statleg økonomistyring skulda.

Publisert 6. okt. 2006 17:02

Både studentar og forskarar er vonbrotne over budsjettframlegget til regjeringa. - Manglande løyvingar til forsking vil gå ut over den forskingsbaserte undervisninga og det vil råka både studentar, næringslivet og resten av samfunnet hardt, seier leiar for Forskarforbundet ved UiO, Bjørn Øgaard. Norsk Studentunion er også uroa over framtida til norsk høgare utdanning.

Publisert 6. okt. 2006 16:07

- Budsjettframlegget er eit kvileskjer for universiteta og høgskulane etter at sektoren har hatt ein samla auke frå 14 til 21 milliardar kroner i løpet av dei siste åra. Det sa kunnskapsminister Øystein Djupedal til Uniforum i ein kommentar til at regjeringa foreslår ein reduksjon på 274 millionar kroner til universiteta og høgskulane.

Publisert 6. okt. 2006 12:49

Rektor Geir Ellingsrud er skuffet over regjeringen som har kuttet basisbevilgningene til Universitetet i Oslo med 58 millioner kroner. Odd Einar Dørum kaller "barnehageministerens" innsats for sterkt skuffende og beklagelig.

Publisert 6. okt. 2006 11:29

Finansminister Kristin Halvorsen har ikkje tildelt pengar til nye satsingar på forsking ved UiO i regjeringa Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2007. Derimot inneheld budsjettet eit kutt i løyvingane til basisaktivitetane på 58 millionar kroner. Universitetet i Oslo får ei samla løyving på 3,5 milliardar kroner, medan det nasjonale fondet for forsking og nyskaping blir tilført 10 milliardar ekstra kroner.

Publisert 21. sep. 2006 16:53

Fra 1. juni i år gikk prisene i UiOs personalkantiner opp ca. 14 prosent som følge av de ikke lenger er unntatt moms. Personaldirektør ved UiO, Elisabeth Halsen, forteller at spørsmål om subsidier nå er blitt reist av flere.

Publisert 5. sep. 2006 14:11

Reprosentralen er blitt modernisert og har fått ein ny digital maskinpark til mellom sju og åtte millionar kroner. - No vil me gjerne yta service til heile UiO, og me vil difor gjerne bli forstyrra av tilsette som vil bruka oss, seier avdelingsleiar Thore Olsen.

Publisert 18. apr. 2006 16:18

Ei elektronisk handbok med all naudsynt informasjon om eksternt finansierte prosjekt. Det var nyhendet prosjektleiar Dag Tveit Bråthen og delprosjektleiar Anita Wold denne månaden kunne presentera for dei økonomi- og prosjektansvarlege på UiO.

Publisert 3. feb. 2006 09:53

Universitetet er i ferd med å innføre et nytt personal- og lønnssystem (POLS). - I første omgang vil de ansatte ikke merke noen endring, sier prosjektleder Jan Thorsen i Organisasjons- og personalavdelingen (OPA).

Publisert 22. des. 2005 15:19

Pengene som er gått til å produsere Årskalenderen for 2006, UiOs julegave til alle sine ansatte, burde heller ha vært brukt på veldedige formål, mener tre ansatte ved Det Odontologiske fakultet. - Det står ikke universitetet fritt å omdisponere disse midlene til veldedige formål, svarer spesialrådgiver Grete K. Starheim ved Informasjonsavdelingen.

Publisert 1. des. 2005 13:05

Universitetet bevilger mer penger til forskere som ikke drar nytte av særskilte faglige satsninger. Dette ble bestemt på styremøtet 22. november. Midler til nye stipendiatstillinger vil fra og med 2006 ikke bli tildelt enhetene før tiltredelse faktisk har skjedd. Økonomidirektør Stein Helgesen forteller at bakgrunnen for denne endringen er at utnyttelsesgraden i stipendiatstillinger er for lav.

Publisert 23. nov. 2005 13:17

Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo (Unifor) vil offentliggjøre sine aksjeporteføljer.

Publisert 10. nov. 2005 17:30

Den raudgrøne regjeringa foreslår å auka Forskingsfondet med 14 milliardar kroner i statsbudsjettet for 2006. Dette er 25 milliardar kroner mindre enn forslaget frå den avgåtte regjeringa på 39 milliardar kroner. - Dette var ei finte som Bondevik-regjeringa la inn i budsjettet då dei visste at dei skulle gå av, forsvarte kunnskapsminister Øystein Djupedal seg med, då han presenterte endringane i budsjettet torsdag 10. november.

Publisert 10. nov. 2005 09:26

I dag, torsdag 10. november, legg den raudgrøne regjeringa til Jens Stoltenberg fram det endra forslaget sitt til statsbudsjett for 2006. - Me håpar verkeleg at auken på 45 millionar i resultatbaserte forskingspengar i budsjettframlegget til den avgåtte regjeringa står ved lag, seier økonomidirektør Stein Helgesen og budsjett- og plansjef Ann Elisabeth Wedø.

Publisert 14. okt. 2005 16:29

- Jeg er lei meg for at jeg ikke får være med på å evaluere og foredle kvalitetsreformen, uttalte den avtroppende Utdannings- og forskningsministeren Kristin Clemet på en pressekonferanse fredag. Økonomidirektør Stein Helgesen ved Universitetet i Oslo omtaler budsjettet som nøkternt.

Publisert 14. okt. 2005 10:30

Den avtroppande regjeringa har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2006. Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet presenterte sitt fagbudsjett på ein pressekonferanse i dag. Rektor Arild Underdal ved UiO er særleg glad for løyvinga til ny informatikkbygning og meir pengar til forsking.

Publisert 20. sep. 2005 13:06

- Dei foreslåtte nedskjeringane på rundt to millionar kroner på 2006-budsjettet til Institutt for lærarutdanning og skuleutvikling er så alvorlege at me tolkar dei som eit signal om at det ikkje skal vera lærarutdanning ved UiO. Det seier Rolf Mikkelsen som er nestleiar ved instituttet. Konsekvensen kan bli reduksjon eller full stopp i opptak av studentar på den praktisk-pedagogiske utdanninga (PPU) i 2006.

Publisert 11. mai 2005 14:03

Universitetet i Oslo får ei startløyving på 10 millionar kroner til ny informatikkbygning på regjeringa sitt forslag til revidert budsjett for 2005. Det opplyste utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet på eit hastig samankalla allmøte ved Institutt for informatikk i dag. Dermed kunne Clemet garantera at dei samla løyvingane til bygget på rundt ein milliard kroner ville koma med på statsbudsjetta for dei komande åra.

Publisert 24. nov. 2004 14:16

Dei nye webbaserte økonomirapportane til UiO revolusjonerer økonomiarbeidet. - No tar det frå 10-15 sekundar å få opp økonomiske data, medan det før tok opptil 15 minuttar, fortel rekneskapssjef, Hans Mossin . Det er Rekneskapsseksjonen som saman med USIT har tilpassa Oracle Finance sitt økonomisystem til web.

Publisert 16. nov. 2004 17:44

Universitetsstyret har vedtatt budsjettet for 2005 med krav om at 20 millioner kroner ekstra skal overføres til forskning og undervisning. Det er ikke avgjort hvor disse pengene skal tas fra. Hva pengene eksakt skal brukes til er heller ikke klart.