Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 11

Publisert 27. nov. 2008 12:36

Regjeringen øker basisbevilgningene til universiteter og høyskoler med 160 millioner kroner i saldert budsjett for 2008. - Dette sikrer et høyt aktivitetsnivå og styrker regjeringens langsiktige satsing på kunnskap, sier forskingsminister Tora Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 8. okt. 2008 11:10

Universitetet i Oslo kjem ikkje til å utbetala timelønn og reiserekningar mellom 17. og 27. oktober. Årsaka er at UiO vil overta drifts- og utviklingsansvaret til POLS-løysinga frå Senter for statleg økonomistyring (SSØ) frå den 1. november i år. - Det vil i første rekkje råka dei timelønna som vanlegvis får lønn to gonger i månaden, medan hovudlønna blir utbetalt som normalt, seier lønningssjef Trond Ryd til Uniforum.

Publisert 7. okt. 2008 17:47

- Jeg er stolt av å kunne foreslå å bruke 20 milliarder kroner til forskning neste år. Det er en økning på 1.6 milliarder, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland på pressekonferansen i ettermiddag i forbindelse med fremleggingen av forslag til statsbudsjett for 2009.

Publisert 7. okt. 2008 17:03

Regjeringen får kritikk for manglende satsing på rekruttering, men behersket skryt for satsingen på studentboliger i Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2009. Det viser en rask oversikt over kommentarene fra parti og organisasjoner. - Vi ser tegn til en god profil, sier Jarle Aarbakke, som leder Universitets- og høgskolerådet.

Publisert 7. okt. 2008 12:47

50 nye stipendiat- og postdoktorstillinger er regjeringens satsing på UiO i budsjettet for 2009 som ble lagt fram i dag. 4 milliarder er foreslått bevilget til UiO for neste år. Det tilsvarer samme nivå som før hvileskjæret i 2007. - Et grått budsjett, kommenterer rektor Geir Ellingsrud til Uniforum fra en sydende Vandrehall på Stortinget i formiddag. Mens leder for Studentparlamentet, Heine Skipenes er godt fornøyd med lovnaden om 1000 nye studentboliger.

Publisert 11. sep. 2008 14:46

- Berre god opplæring av alle tilsette frå golvet til toppleiinga, kan gi UiO eit smertefritt lønnssystem. Det seier dagleg leiar Hans-Petter Mellerud i Zalaris. Selskapet skal hjelpa UiO med å losa i hamn det nye lønnssystemet.

Publisert 26. juni 2008 10:06

Dei 30,2 millionar kronene som UiO fekk tildelt i det reviderte statsbudsjettet, skal delast mellom alle fakulteta og einingane ved UiO. Det avgjorde Universitetsstyret 17. juni. Til saman har UiO kutta 120 millionar kroner på budsjettet for 2008.

Publisert 26. mai 2008 15:23

- Eg er svært nøgd med resultatet, seier Parat-leiar Ole Martin Nodenes. Men verken Forskarforbundet eller Akademikarane jublar over tilbodet dei offentlege tilsette til slutt fekk frå staten. NTL-leiar Ellen Dalen tvilar på om ho vil tilrå medlemane sine å stemma ja til avtalen.

Publisert 23. mai 2008 10:34

- Vi har jobbet knallhardt for å rette opp feilene i POLS og har langt bedre kontroll på lønnsområdet nå enn på samme tid i fjor. Vi vet nå hvor skoen trykker, sier Marianne Gjesvik Mancini, økonomidirektør på Universitetet i Oslo. Hun innrømmer at universitetet fortsatt ikke har nok folk med SAP-kompetanse.

Publisert 15. mai 2008 15:42

Regjeringen ønsker å opprette 6-7 forskningssentre for miljøvennlig energi. Den økonomiske rammen vil bli på minst 100 millioner kroner i 2009. Dette kom fram på olje- og energiminister Åslaug Hagas pressekonferanse 15. mai i forbindelse med at revidert statsbudsjett for 2008 ble lagt fram.

Publisert 14. feb. 2008 14:54

Sidan 2000 har dei seks tilsette i Vaktsentralen fått utbetalt ein stor del av lønna to veker etter den vanlege månadslønna. No ber dei Teknisk avdeling om å rydda opp, slik at dei får utbetalt heile lønna på same dato.

Publisert 13. feb. 2008 13:18

- Valgte lederverv er blitt den eneste veien til høy lønn ved UiO, hevder hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Live Rasmussen . Hun beskriver lønnspolitikken ved UiO som ute av kontroll. Assisterende personaldirektør Johannes Falk Paulsen vedgår at universitetsledelsen vet for lite om hvordan lønn påvirker rekrutteringen.

Publisert 30. jan. 2008 17:32

Universitetsledelsen vil vise sin takknemlighet overfor Jens Ulltveit-Moe, som gir 50 millioner kroner til nytt veksthus på Tøyen, blant annet ved å tilby ham bruk av vinkjeller på Tøyen hovedgård. Investoren setter stor pris på forslaget.

Publisert 9. jan. 2008 17:55

Regjeringen bestemte onsdag denne uka at Norges veterinærhøyskole (NVH) skal flyttes til Ås og samorganiseres med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Samtidig flyttes Veterinærinstituttet også til Ås.

Publisert 20. des. 2007 16:10

Et énstemmig universitetsstyre vedtok på sitt styremøte 20. desember at UiO skal gå i gang med både renovering av PO-bygningen og bygging av et tilbygg til Domus Medica, på tross av de store kuttene i 2008-budsjettet.

Publisert 11. des. 2007 14:53

Solobservatoriet på Harestua kan bli nedlagt. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal nemleg spare inn 37 millioner kroner i 2008, og et av innsparingstiltakene som nå foreslås er nedlegging av Solobservatoriet på Harestua. - Dette er et svært tvilsomt argument. Det vil nemlig koste fakultetet over fire millioner kroner å legge ned Solobservatoriet, sier daglig leder og forsker Knut Jørgen Røed Ødegaard, som nå kan miste jobben sin.

Publisert 5. des. 2007 11:49

- De beste forskerne i Norge er like gode som de beste i Europa, sier seksjonssjef Ingrid Sogner fra Forskningsadministrativ avdeling. Hun håper å se flere UiO-forskere nå til topps i konkurransen om de nylig utlyste Advanced Investigator Grants fra European Research Council (ERC).

Publisert 26. nov. 2007 17:16

Universitetet i Oslo vil måtte redusere sitt aktivitetsnivå neste år som følge av et samlet budsjettkutt på 205 millioner kroner. - Vi har skjermet våre toppforskningsmiljøer i budsjettforslaget, det vil si sentrene for fremragende forskning, forskningsmiljøene som kom til SFF-finalen og Småforsk, understreker rektor Geir Ellingsrud.

Publisert 22. nov. 2007 11:11

Berre 11 professorar tener betre enn teknisk direktør Frode Meinich etter at dei lokale lønnsforhandlingane no er avslutta. Med to steg opp til lønnstrinn 87, får han ei årslønn på 828 000 kroner. Fem av 21 direktørar får ein samla separat lønnsauke på 236 000 kroner. Både NTL og Parat protesterer.

Publisert 21. nov. 2007 14:01

Rektoratet utset planane om å oppretta eit språkkompentansesenter ved UiO. - I den vanskelege budsjettsituasjonen UiO er i, er det vanskeleg å starta noko nytt, når me heile tida er opptekne av å kutta utgifter, seier viserektor Inga Bostad og prorektor Haakon Breien Benestad. No håpar dei på økonomisk bidrag frå Stiftinga Fritt Ord.

Publisert 20. nov. 2007 14:01

På Kjemisk institutt er neste års driftsmidler til forskning halvert i forhold til i år. - Og det har ikke vært noen luksus i år heller, sier instituttleder Tyge Greibrokk.

Publisert 20. nov. 2007 13:55

Et stramt 2008-budsjett vil blant annet føre til en reversering av Kvalitetsreformen ved flere fakulteter og sterk reduksjon i utlysinger av vitenskapelige stillinger.

Publisert 20. nov. 2007 13:07

Universitetet i Oslo ga i høst innspill til første versjon av et nasjonalt veikart for forskningsinfrastruktur i Norge. I brevet til Norges forskningsråd skinner det gjennom at avsenderne mener UiOs sentrale plass innen norsk forskning er oversett.

Publisert 7. nov. 2007 10:22

- Eg har ikkje gjort noko gale. Det seier instituttleiar Jan B. Ommundsen ved Institutt for lærarutdanning og skuleutvikling til Uniforum etter at NRK i dag melde at han hadde tent 23,4 millionar kroner på aksjar i dei private John Bauer-skulane i Sverige.

Publisert 25. okt. 2007 14:42

- Eg klarer ikkje å endra forslaget til statsbudsjettet for 2008, men eg skal sjå kva eg klarer å få til i revidert budsjett for 2008. Det lova minister for forsking og høgare utdanning, Tora Aasland (SV) overfor Uniforum etter at ho hadde talt til 2000 demonstrerande studentar og akademikarar framfor Stortinget i formiddag.