Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 10

Publisert 14. apr. 2016 05:15

Når det blir dyrare enn før å arrangera konsertar, debattar og førelesingar med gjesteførelesarar, fungerer ikkje rammeavtalane etter formålet, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 4. des. 2003 10:18

235 millioner kroner står ennå ubrukte på UiO-budsjettet for 2003.
- Blir det store overføringer fra år til år uten at vi kan dokumentere hvorfor, er jeg redd det blir et problem i forhold til myndighetene, sier økonomidirektør Stein Helgesen.

Publisert 11. nov. 2003 18:53

Alle fakulteta får auka budsjetta sine med gjennomsnittleg 6,6 prosent i høve til 2003. Det er klart etter at Universitetsstyret har vedtatt fordelinga av UiOs totale budsjett på 3,012 milliardar kroner for 2004. - Dette blir eit betre budsjettår enn på lenge, seier fungerande universitetsdirektør Inger Stray Lien.

Publisert 18. des. 2003 15:32

Noregs eldste reisebyrå, Berg-Hansen har overtatt som hovudleverandør av reiser til Universitetet i Oslo. Frå 1. desember byrja UiOs reisebyråavtale med Berg-Hansen å virka etter at selskapet vann tilbodsrunden over blant andre VIA Flyspesialisten, som tidlegare var fast leverandør av reiser til universitetet.

Publisert 3. feb. 2006 09:53

Universitetet er i ferd med å innføre et nytt personal- og lønnssystem (POLS). - I første omgang vil de ansatte ikke merke noen endring, sier prosjektleder Jan Thorsen i Organisasjons- og personalavdelingen (OPA).

Publisert 20. des. 2007 16:10

Et énstemmig universitetsstyre vedtok på sitt styremøte 20. desember at UiO skal gå i gang med både renovering av PO-bygningen og bygging av et tilbygg til Domus Medica, på tross av de store kuttene i 2008-budsjettet.

Publisert 24. okt. 2011 15:33

UiO støttar ikkje ei kanalisering av driftsmidlar til dei mest aktive forskarane på universiteta og høgskulane. Derimot synest universitetet at framlegget om ein open forskingsarena bør vurderast å utvikla vidare. Det går fram av høyringsteksten frå UiO til Fagerbergsutvalet si utgreiing om framtidas forskingsfinansiering.

Publisert 5. okt. 2011 16:30

Styret i Uniforum går inn for å gjenopprette papirutgåva som vart nedlagt i juni. Saka skal opp i Universitetsstyret 18. oktober.

Publisert 9. aug. 2013 12:45

SV-dekan Fanny Duckert blir leder for et utvalg som skal vurdere hvordan universitets- og høyskolesektoren bør finansieres i framtiden. Det bestemte regjeringen i dag.

Publisert 11. nov. 2014 16:41

I dag er ikkje universiteta og høgskulane gode nok til å fylgja opp selskapa dei eig. Det kan riksrevisor Per Kristian Foss slå fast etter at Riksrevisjonen har kontrollert forvaltinga av statlege selskap for 2013.

Publisert 20. des. 2017 10:31

Hver sommer siden 2014 har UiO-ansatte stadig måttet rykke ut til robotklippere med kommunikasjonsproblemer. Nå er tålmodigheten oppbrukt: UiO krever 100 000 kroner tilbakebetalt, men leverandøren nøler.

Publisert 18. des. 2003 10:51

Informasjonsavdelinga har tatt imot 275 illsinte e-postar etter at mange UiO-tilsette ikkje fekk sendt svara sine på den elektroniske spørjeundersøkinga om interninformasjon. - Me er like leie oss og fortvila som forfattarane bak e-postane, seier informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal, som gir datafirmaet Questback skulda. No varslar han ein skikkeleg oppvask.

Publisert 6. okt. 2016 13:45

Prinsipielt støtter UiO endringen i finansieringssystemet. Men i praksis betyr det lite for UiO. Det viser statsbudsjettet.

Publisert 26. okt. 2016 05:00

Gjøvik: ”Provinsielt.” Slik karakteriserer NTNU-rektor Gunnar Bovim utspill fra kolleger ved tre ”nye” universiteter, hvor de kritiserer forskjeller i finansieringen av universitetene.

Publisert 27. okt. 2016 12:38

Universitetsbibliotek kjøper akademisk litteratur for 50 millioner kroner i år. Forlagenes prisforlangende for faglitteratur er ikke økonomisk bærekraftig for bibliotekene.

UiO-rektor Svein Stølen samtalar med styrerepresentantane idar Kreutzer  og Olav Gjelsvik
Publisert 18. juni 2019 11:53

Innsparingar ved UiO sentralt og på odontologi, årsbudsjett for 2020 og masterplan for IT er tre av sakene universitetsstyret skal handsama på møtet onsdag 19. juni.

Publisert 25. feb. 2010 18:29

De siste årene er handlingsrommet for universiteter og høgskoler gradvis blitt innskrenket. Det kommer fram i rapporten Handlingsrom for kvalitet, som ble overrakt statsråd Tora Aasland på en pressekonferanse i dag. – Et viktig grunnlag for den videre debatten, roste Aasland. Hun mente likevel at Handlingsromutvalget ikke er tydelig nok på institusjonenes eget ansvar.

Publisert 11. jan. 2016 16:06

Universitetet i Bergen vil anke saken mot lungelegen Amund Gulsvik.

Publisert 18. okt. 2011 23:34

Universitetsstyret vedtok på styremøtet tysdag å gje Uniforum ei ekstraordinær løyving for 2012 på 250 000 kroner. Det blir opp til styret i Uniforum å avgjere om pengane skal brukast på nett eller papir.

Publisert 27. okt. 2011 11:53

76 prosent av befolkningen mener at Norge i fremtiden bør bruke mer penger på forskning enn i dag. Det viser en måling som Ordkraft AS har utført for Forskerforbundet

En kvinne med mange fotografer rundt
Publisert 2. des. 2020 12:00

Tirsdag kveld ble avtalen for neste års statsbudsjett klar.

Publisert 19. mars 2010 09:57

Kostnader til  forskningsutstyr kan inkluderes i søknader til Forskningsrådet. – Vi vil ta en større del av de faktiske kostnadene i prosjektene vi finansierer, sier adm.dir.  Arvid Hallén i Forskningsrådet i ei pressemelding. Det vil koste over 20 millioner kroner å erstatte elektronmikroskopet bak UiO-forsker Øystein Prytz.

Publisert 22. nov. 2011 16:51

Venstre-leder Trine Skei Grande og Høyres Henning Warloe i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil ha næringslivet sterkere på banen i norsk forskning.

Publisert 27. apr. 2020 09:54

Han starter i beste fall i oppoverbakke. I verste fall har han alt tapt all troverdighet, skriver Beate Sjåfjell. 

Kvinne med lyst hår snakker
Publisert 14. des. 2020 16:19

Nina Sandberg (A) stilte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til veggs om ABE-reformen i universitets- og høyskolesektoren.