Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 10

Publisert 24. mars 2010 14:09

Bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler skal ned. For å tilrettelegge for dette har forskningsminister Tora Aasland nå nedsatt gruppen Tall og tiltak. – Men til syvende og sist er det institusjonene selv som må skjære gjennom, sier Aasland i en pressemelding.

Publisert 19. mars 2010 11:14

Familien til skipsreder Kristian Gerhard Jebsen (bildet)  i Bergen skal gi bort 800 millioner kroner til forskning. UiBs medisinske miljø vil få penger, ifølge stiftelsens forretningsfører Kåre Rommetveit.

Publisert 19. mars 2010 09:57

Kostnader til  forskningsutstyr kan inkluderes i søknader til Forskningsrådet. – Vi vil ta en større del av de faktiske kostnadene i prosjektene vi finansierer, sier adm.dir.  Arvid Hallén i Forskningsrådet i ei pressemelding. Det vil koste over 20 millioner kroner å erstatte elektronmikroskopet bak UiO-forsker Øystein Prytz.

Publisert 5. mars 2010 11:11

Universitetet i Oslo hadde ein ørliten auke i den vitskaplege publiseringa i 2009. Andre universitet aukar endå meir, og det taper UiO 10 millionar kroner på. Det viser tal frå forskingsdatabasen Frida. – Me er godt nøgde med publiseringsaktiviteten til forskarane våre, seier forskingsdirektør Bjørn Haugstad.  

Publisert 25. feb. 2010 18:29

De siste årene er handlingsrommet for universiteter og høgskoler gradvis blitt innskrenket. Det kommer fram i rapporten Handlingsrom for kvalitet, som ble overrakt statsråd Tora Aasland på en pressekonferanse i dag. – Et viktig grunnlag for den videre debatten, roste Aasland. Hun mente likevel at Handlingsromutvalget ikke er tydelig nok på institusjonenes eget ansvar.

Publisert 7. jan. 2010 11:13

Norges forskningsråd har lyst ut en pengepott på 35 millioner kroner  til en ny satsing på forskning om forskning, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 5. jan. 2010 13:09

Et tekstkorpus med norske middelaldertekster får sju millioner kroner i infrastrukturstøtte fra Forskningsrådet. Det er det eneste prosjektet fra UiO som nyter godt av en ny tildeling på til sammen 65 millioner kroner, opplyser Forskningsrådet. Førsteamanuensis Christian Emil Ore som leder prosjektet, er gledelig overrasket.

Publisert 18. des. 2009 14:11

NTNU har fått momsfritak på vitenskapelig utstyr til bidragsforskning. – Over tid vil dette ramme alle forskermiljøer ved UiO som bruker dyrt utstyr. Det er vanskelig å argumentere for at en maskin bør stå hos oss, når det blir 25 prosent dyrere å plassere den her enn ved NTNU, påpeker Øystein Prytz, forsker ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Publisert 2. des. 2009 13:36

FNs neste klimatoppmøte starter mandag 7. desember. Den norske regjeringen har ambisiøse mål. – Det skorter ikke på regjeringens vilje til å satse på fornybar energi. Problemet er at realfagsmiljøene som skal ta det store steget, systematisk er bygd ned over de siste femten årene, hevder instituttlederne Einar Sagstuen og Svein Stølen og ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 26. nov. 2009 10:51

I høst ble det kjent at masterprogrammet «Peace and Conflict Studies» (PECOS) på UiO sto i fare for å måtte legge ned fra neste høst.  Studiet er nå reddet, melder Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fredsstudiet samarbeider nært med Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Publisert 25. nov. 2009 14:32

– Dette er den desidert største satsinga på samfunnsforsking nokon gong, seier Alf Erling Risa. Han er leiar i programstyret som dei neste ti åra skal støtta forsking på velferdssamfunnet med kring ein milliard kroner.

Publisert 25. nov. 2009 14:24

Til tross for økte bevilgninger til UoH-sektoren opplever institusjonene handlingsrommet for egne prioriteringer som begrenset. I dag tidlig arrangerte rektor Ole Petter Ottersen frokostmøte om paradokset, og om arbeidet i det såkalte Handlingsromutvalget.

Publisert 24. nov. 2009 18:50

15 millionar kroner ekstra til studiekvalitet er den einaste satsinga Universitetsstyret ser seg råd til i 2010. Den planlagde ombygginga av Vilhelm Bjerknes hus til eit læringssenter for realfagsstudentar er utsett. Den samla kostnaden var sett til 64 millionar kroner. UiO må til saman saldera 84,2 millionar kroner. Alle einingar får difor eit rammekutt på 1,7 prosent.  

Publisert 18. nov. 2009 11:27

Det er fortsatt god vekst i forskningsbevilgningene, mens veksten i høyere utdanning er beskjeden. Slik lyder konklusjonen i en rapport forskningsinstituttet NIFU STEP har utarbeidet om budsjettforslaget for 2010.

Publisert 12. nov. 2009 15:44

– Universitetet i Oslo kan spara inn 80 millionar kroner i året om innkjøpsrutinane blir betra, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og økonomidirektør Marianne Mancini til Uniforum. Dei lovar no å styrkja innkjøpskompetansen og setja innkjøp på dagsordenen på heile universitetet.  

Publisert 23. okt. 2009 15:28

Riksrevisjonens årlige gjennomgang av statlige virksomheter har ingen merknader til verken UiO eller NTNU. Andre institusjoner, derimot, har til dels vesentlige mangler ved forvaltning og økonomistyring.  

Publisert 21. okt. 2009 09:26

I 2008 brukte UiO 104 millioner kroner på kjøp av eksterne tjenester. NTL-nestleder Sten Morten Henningsmoen etterlyser mer åpenhet om hvor pengene er blitt av. – Vi anser det ikke som hensiktsmessig å lage en detaljert oversikt over alle innkjøp, svarer økonomidirektør Marianne Mancini.

Publisert 13. okt. 2009 16:42

– UiO-rektor Ole Petter Ottersen bør vera nøgd med at Universitetet i Oslo får fleire studieplassar og at det blir satsa på forskingsfeltet han kjem frå. Det sa forskingsminister Tora Aasland då ho presenterte tala frå Kunnskapsdepartementet i forslaget til statsbudsjett for neste år.  

Publisert 13. okt. 2009 12:41

– Vi hadde forventet å få flere ressurser, men ender faktisk opp med et reelt kutt i basisbudsjettet, uttaler rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen. Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen deler Ottersens  skuffelse.

Publisert 13. okt. 2009 11:56

UiO får i overkant av fire milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2010. Samlet setter regjeringen av 23,6 milliarder til forskning og utvikling. Administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet utpeker forskning på fornybar energi til budsjettvinner.

Publisert 14. sep. 2009 10:15

Norske forskere er mer offensive enn noensinne og søker nå Forskningsrådet om over 1,2 milliarder kroner til nye forskningsprosjekter innenfor miljøvennlig energi og CO2-håndtering, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 8. sep. 2009 16:38

– Me styrer mot underskot, seier Jan Fridthjof Bernt, styreleiar i Holbergprisen til På Høyden.  

Publisert 8. sep. 2009 09:48

UiO får 25,4 millioner kroner av de første 181 millioner kronene som Forskningsrådet nå deler ut til avansert vitenskapelig utstyr, står det i ei pressemelding. Mesteparten går til Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis ved MN-fakultetet.

Publisert 3. sep. 2009 11:40

Tidligere i år fikk UiO 50 millioner kroner til vedlikeholdsarbeid gjennom regjeringens krisepakke for finanskrisen. Et halvt år senere er bruken av pengene godt i gang.– Alle prosjektene var i gang før sommeren, forteller teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 17. aug. 2009 11:40

To år inne i EUs 7. rammeprogram for forskning ligger UiO godt an. Om to uker inviterer Forskningsrådet til informasjonsdag og søknadsskriverkurs. – Men har du ennå ikke påbegynt søknaden, er du trolig for sent ute til de seneste utlysningene, sier seniorrådgiver Mette Topnes ved UiOs EU-kontor.