Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 9

Publisert 24. apr. 2012 14:50

Mellom 70 og 80 milliardar kroner står no på ein EU-konto og ventar på at forskarar frå Noreg og andre land i Europa skal konkurrera om å få bruka pengane på sine banebrytande forskingsprosjekt.- Søk! oppfordrar Per Ivar Høvring i Forskingsrådet.

Publisert 16. apr. 2012 16:54

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er et godt virkemiddel for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Det har positiv innvirkning på rekruttering, karriereutvikling, internasjonalt samarbeid og kjønnsutjevning, melder Forskningsrådet.

Publisert 6. mars 2012 14:24

Sentraladministrasjonen overfører 10 millionar kroner av årsbudsjettet for 2012 til finansiering av forsking og undervisning. Det vedtok Universitetsstyret i dag.

Publisert 22. feb. 2012 16:15

Et fullstappet auditorium møtte sentralbanksjef Øystein Olsen da han holdt sin nyttårstale til studentene i dag. – Norsk økonomi vil holde en stø kurs fremover, men lønns- og prisstigningen kan bli lav, konkluderte Olsen i talen.

Publisert 15. feb. 2012 10:45

– Det er nå dere må ta grep i Norge, Skaff flere finansieringskilder til forskning og høyere utdanning før dere må, sier Thomas Estermann i den europeiske universitetsorganisasjonen EUA til Aftenposten.

Publisert 11. jan. 2012 15:50

For første gang siden 1990-tallet opplever instituttsektoren realnedgang i forskningsutgifter. Den kommer til å fortsette, spår SINTEF-ledelsen overfor Forskerforum.no.

Publisert 6. des. 2011 15:54

UiO krev at regjeringa løyver 100 millionar kroner i året til rehabilitering av bygningar frå 2013 til og med 2015. Det første året skal pengane brukast på Zoologisk museum og Geologisk museum på Tøyen.

Publisert 23. nov. 2011 11:10

For oss vil finansiering av forsking i inn- og utland vera både ei klokare og meir rekningssvarande investering enn å bruka oljepengane på å kjøpa opp aksjar til ned- og oppgåande kursar over heile verda.

Publisert 22. nov. 2011 16:51

Venstre-leder Trine Skei Grande og Høyres Henning Warloe i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil ha næringslivet sterkere på banen i norsk forskning.

Publisert 16. nov. 2011 10:17

Opposisjonspartiene på Stortinget har gått sammen for å beholde både Forskningsfondet og gaveforsterkningsordningen i sine alternative statsbudsjett.

Publisert 27. okt. 2011 11:53

76 prosent av befolkningen mener at Norge i fremtiden bør bruke mer penger på forskning enn i dag. Det viser en måling som Ordkraft AS har utført for Forskerforbundet

Publisert 26. okt. 2011 10:14

Elleve forskningsprosjekt kan nå investere 400 millioner kroner i nytt utstyr etter at Norges forskningsråd i går gav klarsignal til dette. Hjerneforskning, materialforskning, bioinformatikk og databaser for språkforskning er mellom områdene som nå kan bruke penger på ny og moderne infrastruktur, melder Forskningsrådet.

Publisert 24. okt. 2011 15:33

UiO støttar ikkje ei kanalisering av driftsmidlar til dei mest aktive forskarane på universiteta og høgskulane. Derimot synest universitetet at framlegget om ein open forskingsarena bør vurderast å utvikla vidare. Det går fram av høyringsteksten frå UiO til Fagerbergsutvalet si utgreiing om framtidas forskingsfinansiering.

Publisert 18. okt. 2011 23:34

Universitetsstyret vedtok på styremøtet tysdag å gje Uniforum ei ekstraordinær løyving for 2012 på 250 000 kroner. Det blir opp til styret i Uniforum å avgjere om pengane skal brukast på nett eller papir.

Publisert 7. okt. 2011 10:40

– Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke benytter statsbudsjettet for 2012 til å komme med en avklaring for veksthuset på Tøyen og heller ikke setter av midler til nødvendig vedlikehold  for øvrige bygninger ved Naturhistorisk museum,  sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.

Publisert 6. okt. 2011 16:55

– Forskingsfondet fungerte tidlegare som venger som førte forskingsbudsjettet oppover. No var det blitt som ein møllestein rundt halsen, sa forskingsminister Tora Aasland då ho forsvarte nedlegginga av fondet på ein pressekonferanse i ettermiddag.

Publisert 6. okt. 2011 11:11

Heller ikkje i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2012 er det sett av pengar til bygging av nytt veksthus på Tøyen. - Me har stort håp om at det vil koma ei løyving til nytt veksthus i revidert budsjett til våren, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 5. okt. 2011 16:30

Styret i Uniforum går inn for å gjenopprette papirutgåva som vart nedlagt i juni. Saka skal opp i Universitetsstyret 18. oktober.

Publisert 5. okt. 2011 10:27

Det 12 år gamle fondet legges ned i sin nåværende form når neste års statsbudsjett presenteres i morgen.  

Publisert 5. sep. 2011 14:35

Universitetet i Oslo får 10 millionar kroner frå regjeringa til å restaurera realfagsbygningane sine. Det kunngjorde forskingsminister Tora Aasland på Blindern i formiddag.

Publisert 26. aug. 2011 11:47

Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum ved UiO får fem millioner kroner til bevaring og sikring. Det er klart etter at forskningsminister Tora Aasland har fordelt ti millioner til universitetsmuseene til dette formålet, melder Kunnskapsdepartementet.Hun følger dermed opp kritikken fra riksrevisor Jørgen Kosmo i 2008.

Publisert 24. aug. 2011 10:24

– Regjeringen må øke avsetningen til Forskningsfondet. Det er den felles bønnen fra lederen for Forskerforbundet, Bjarne Hodne og lederen for Unio, Anders Folkestad. I morgen starter regjeringen sin budsjettkonferanse.

Publisert 29. juni 2011 15:38

– Me trur det er mange fleire forskingsmiljø på UiO som kan få pengar frå EUs 7. rammeprogram, dersom dei får bygd opp eit internasjonalt nettverk av andre forskarar i EØS-området, seier Simen Ensby, som er direktør for Internasjonalt kontor i Forskingsrådet. NFR set no i gang ein offensiv for å få fleire forskingsmiljø på UiO og UMB til å søkja om pengar frå EU.

Publisert 3. juni 2011 15:45

Forskningsrådets strategi om å finansiere unge forskere som når høyt opp i konkurransen om midler fra EUs åpne arena, har vært vellykket. Nå innfører Forskningsrådet tilsvarende ordning for etablerte forskere, melder Forskningsrådet på sine egne nettsider.

Publisert 31. mai 2011 12:07

Hvorfor i all verden har man anskaffet et system som deler opp hvert reiseoppgjør i tre brev, og hvorfor sendes de hjem?