Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 8

Publisert 30. okt. 2013 10:50

Forskningsrådet deler i dag ut en halv milliard kroner til laboratorier, databaser og utstyr. UiO er prosjektleder for tre forskningsmiljøer, som til sammen får 76,3 millioner kroner. Tekstlaboratoriet, som ledes av Janne Bondi Johannessen er ett av disse fagmiljøene.

Publisert 14. okt. 2013 14:36

Studentene jubler, mens Forskerforbundet og Universitets- og høgskolerådet håper Solberg-regjeringen kan gjøre forslaget til statsbudsjett for 2014 bedre enn det som kommer fra Stoltenberg-regjeringen i dag.

Publisert 14. okt. 2013 12:26

– Eg skulle gjerne sett eit forskingsbudsjett med endå høgare ambisjonar. No håpar eg at den nye regjeringa klarer å gjera budsjettet endå betre før Stortinget skal handsama det, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen .

Publisert 14. okt. 2013 11:09

 I 2014 vil regjeringa øyremerkje 50 millionar kroner til  unge forskarar. Regjeringa vil òg opprette 60 nye stipendiatstillingar.Den offentlege FoU-innsatsen utgjer 28,9 milliardar kroner i 2014.

Publisert 14. okt. 2013 10:34

1300 studentbustader skal få byggjestart i 2014 og studentane skal få utdanningsstøtte i 11 månader og ikkje berre i 10 månader i året. Det går fram av Stoltenberg-regjeringas forslag til statsbudsjett for 2014.

Publisert 9. aug. 2013 12:45

SV-dekan Fanny Duckert blir leder for et utvalg som skal vurdere hvordan universitets- og høyskolesektoren bør finansieres i framtiden. Det bestemte regjeringen i dag.

Publisert 30. juli 2013 11:17

Universitetet i Oslo deltar i tre av fem nanoforskningsprosjekt som nylig fikk tildelt 150 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Publisert 18. juni 2013 18:29

UiO skal bruka 100 millionar kroner til ulike naudsynte investeringar og 100 millionar på innkjøp av vitskapleg utstyr. Ein stor del av pengane skal brukast til vedlikehald og restaurering av bygningar, bestemte Universitetsstyret denne veka.

Publisert 5. juni 2013 12:57

Her har det altså sittet noen mennesker hos systemleverandøren og fattet beslutning om at bankkontonumre skal bestå av maksimalt 18 tegn. Basta!, skriver førstekonsulent Ulf Berntsen i Regnskapsseksjonen.

Publisert 7. mai 2013 16:39

Senter for studiar av Holocaust og livsynsminoritetar (HL-senteret)  på Bygdøy får 20 millionar kroner til vedlikehald og modernisering. Det foreslår regjeringa i revidert nasjonalbudsjett i dag. UiO får ikkje meir pengar til nybygg denne gongen.

Publisert 6. mai 2013 12:01

UiO har fått seks storskalaprosjekter og to mindre prosjekter med til andre trinn i konkurransen om å få en halv milliard kroner fra Forskningsrådet til infrastruktur for forskning.Til høsten blir det avgjort hvilke forskningsmiljøer som får pengene. Divisjonsdirektør Anders Hanneborg lover tøff konkurranse.

Publisert 6. mars 2013 13:32

To supermikroskop som skal bringa mellom anna kreftforskinga endå lenger framover er no tatt i bruk ved Institutt for biovitskap ved UiO og Radiumhospitalet.

Publisert 28. feb. 2013 13:13

Tre nye sentre ved UiO og Oslo universitetssykehus støttes med 48 millioner av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Alle sentrene ligger ved Institutt for klinisk medisin.

Publisert 20. feb. 2013 14:39

Over 300 lydhøyre studentar møtte opp då Noregs Banks toppsjef Øystein Olsen heldt ein ynskjereprise av årstalen sin på SV-fakultetet i formiddag.

Publisert 8. feb. 2013 09:55

Alle universitetene i Norge og Forskningsrådet går sammen om å satse på unge talentfulle forskere i Norge. Med et nytt fellesløft kan Universitetet i Oslo hente ut rundt 130 millioner kroner til sine største forskningstalenter, opplyser divisjonsdirektør Anders Hanneborg (bildet) i Forskningsrådet.

Publisert 5. feb. 2013 17:18

Universitetet i Oslo innfører etiske retningslinjer for kjøp av varer og tenester. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. Eitt av krava er at leverandøren skal respektera dei internasjonale menneskerettane.

Publisert 12. des. 2012 13:12

Universitetsstyret har bedt IHR-ledelsen om flere tall. – Viktig for tilliten til prosjektet, sier varamedlem Karianne Bjellås Gilje.

Publisert 8. nov. 2012 12:25

Presenningen på universitetet i sentrum er nesten like vakker som fasadene den skjuler. ­I utlandet er dette ganske vanlig, i Norge noe helt nytt. Gode regneferdigheter, digital printer og en symaskin er det som trengs.

Publisert 29. okt. 2012 16:39

42 bekymrede nobelprisvinnere startet ballet tirsdag i forrige uke, og så langt har nærmere 75 000 forskere over hele Europa sluttet seg til. Kravet er at EUs regjeringssjefer går i mot kuttene i Europakommisjonens forslag til forskningsbudsjett.

Publisert 8. okt. 2012 15:53

– Det finnes mer prekære behov i sektoren enn nytt veksthus på Tøyen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Til tross for manglende bevilgninger over statsbudsjettet vurderer hun både veksthuset og det planlagte senteret for livsvitenskap som spennende prosjekter.  

Publisert 8. okt. 2012 13:39

Forslaget til statsbudsjett for 2013 bidrar ikke til å utvide sektorens handlingsrom, beklager Universitets- og høgskolerådet. Forskerforbundet mener regjeringen har brutt løftet om å styrke forskningsinnsatsen.

Publisert 8. okt. 2012 11:29

Vikingskipssamlingene sikres, men forslaget til statsbudsjett inneholder verken midler til nytt livsvitenskapsbygg eller til veksthus på Tøyen. Rektor Ole Petter Ottersen er skuffet.

Publisert 20. juni 2012 11:13

UiO vil i 2013 bruka 130 millionar kroner til rehabilitering av gamle bygningar, utskifting av gammalt utstyr og til infrastruktur for framtidige senter for framifrå forsking. Det vedtok Universitetsstyret i går.

Publisert 13. juni 2012 15:46

UiO vil bruka 115 millionar kroner til rehabilitering av gamle bygningar og utskifting av gammalt utstyr i 2013. Den største investeringa skal gjerast i Eilert Sundts hus på Blindern. Det går fram av sakspapira til møtet i Universitetsstyret 19. juni.

Publisert 24. mai 2012 13:21

Det er viktig å satsa på nyskaping, og nokre gonger må ein ta sjansar. Men ein bør kanskje ikkje bruka inventarbudsjettet til risikofylte investeringar.