Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 12

Publisert 12. nov. 2009 15:44

– Universitetet i Oslo kan spara inn 80 millionar kroner i året om innkjøpsrutinane blir betra, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og økonomidirektør Marianne Mancini til Uniforum. Dei lovar no å styrkja innkjøpskompetansen og setja innkjøp på dagsordenen på heile universitetet.  

Publisert 23. okt. 2009 15:28

Riksrevisjonens årlige gjennomgang av statlige virksomheter har ingen merknader til verken UiO eller NTNU. Andre institusjoner, derimot, har til dels vesentlige mangler ved forvaltning og økonomistyring.  

Publisert 21. okt. 2009 09:26

I 2008 brukte UiO 104 millioner kroner på kjøp av eksterne tjenester. NTL-nestleder Sten Morten Henningsmoen etterlyser mer åpenhet om hvor pengene er blitt av. – Vi anser det ikke som hensiktsmessig å lage en detaljert oversikt over alle innkjøp, svarer økonomidirektør Marianne Mancini.

Publisert 13. okt. 2009 16:42

– UiO-rektor Ole Petter Ottersen bør vera nøgd med at Universitetet i Oslo får fleire studieplassar og at det blir satsa på forskingsfeltet han kjem frå. Det sa forskingsminister Tora Aasland då ho presenterte tala frå Kunnskapsdepartementet i forslaget til statsbudsjett for neste år.  

Publisert 13. okt. 2009 12:41

– Vi hadde forventet å få flere ressurser, men ender faktisk opp med et reelt kutt i basisbudsjettet, uttaler rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen. Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen deler Ottersens  skuffelse.

Publisert 13. okt. 2009 11:56

UiO får i overkant av fire milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2010. Samlet setter regjeringen av 23,6 milliarder til forskning og utvikling. Administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet utpeker forskning på fornybar energi til budsjettvinner.

Publisert 14. sep. 2009 10:15

Norske forskere er mer offensive enn noensinne og søker nå Forskningsrådet om over 1,2 milliarder kroner til nye forskningsprosjekter innenfor miljøvennlig energi og CO2-håndtering, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 8. sep. 2009 16:38

– Me styrer mot underskot, seier Jan Fridthjof Bernt, styreleiar i Holbergprisen til På Høyden.  

Publisert 8. sep. 2009 09:48

UiO får 25,4 millioner kroner av de første 181 millioner kronene som Forskningsrådet nå deler ut til avansert vitenskapelig utstyr, står det i ei pressemelding. Mesteparten går til Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis ved MN-fakultetet.

Publisert 3. sep. 2009 11:40

Tidligere i år fikk UiO 50 millioner kroner til vedlikeholdsarbeid gjennom regjeringens krisepakke for finanskrisen. Et halvt år senere er bruken av pengene godt i gang.– Alle prosjektene var i gang før sommeren, forteller teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 17. aug. 2009 11:40

To år inne i EUs 7. rammeprogram for forskning ligger UiO godt an. Om to uker inviterer Forskningsrådet til informasjonsdag og søknadsskriverkurs. – Men har du ennå ikke påbegynt søknaden, er du trolig for sent ute til de seneste utlysningene, sier seniorrådgiver Mette Topnes ved UiOs EU-kontor.

Publisert 13. aug. 2009 11:50

Det var nesten ”stinn brakke”, slik rektor Ole Petter Ottersen hadde ønsket seg, da UiO onsdag inviterte til valgmøte i Gamle Festsal i Urbygningen. Her møtte han statsråd Tora Aasland (SV) og politikere fra Høyre, Venstre, FrP og AP. Den varslede studenteksplosjonen fikk mye oppmerksomhet. – Norges 220 000 studenter er en av landets største velgergrupper, poengterte Ottersen.

Publisert 15. mai 2009 15:20

– Eg synest det er flott at sektoren får fleire studieplassar i samband med finanskrisa. No reknar me med at regjeringa fylgjer opp med løyvingar, slik at studieplassane blir fullfinansierte, seier rektor Geir Ellingsrud i ein kommentar til det reviderte nasjonalbudsjettet.

Publisert 15. mai 2009 12:05

Universitetet i Oslo får tildelt 300 nye studieplassar og får auka basisløyvinga med 14 millionar kroner i det reviderte nasjonalbudsjettet som blei lagt fram i dag. – Dette er eit viktig tiltak for å gjera UiO i stand til å ta imot fleire studentar enn tidlegare, seier forskingsminister Tora Aasland til Uniforum.

Publisert 6. mars 2009 14:57

– Det er viktig at forskningspolitikk kommer høyt på sakslisten under regjeringens budsjettkonferanse. Regjeringen må kompensere for bortfall av inntekter til forskning på grunn av den lave renten, sier UiO-rektor Geir Ellingsrud i en pressemelding i forkant av regjeringens budsjettkonferanse som starter på Torbjørnsrud i helgen.

Publisert 19. des. 2008 11:38

For å lykkes med nyrekrutteringen trengs både stipendiater og postdoktorer. Det er derfor positivt at UiO tilføres en del postdoktor-stillinger over neste års statsbudsjett. Men aller mest trengs lønnsmidler!

Publisert 27. nov. 2008 12:36

Regjeringen øker basisbevilgningene til universiteter og høyskoler med 160 millioner kroner i saldert budsjett for 2008. - Dette sikrer et høyt aktivitetsnivå og styrker regjeringens langsiktige satsing på kunnskap, sier forskingsminister Tora Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 8. okt. 2008 11:10

Universitetet i Oslo kjem ikkje til å utbetala timelønn og reiserekningar mellom 17. og 27. oktober. Årsaka er at UiO vil overta drifts- og utviklingsansvaret til POLS-løysinga frå Senter for statleg økonomistyring (SSØ) frå den 1. november i år. - Det vil i første rekkje råka dei timelønna som vanlegvis får lønn to gonger i månaden, medan hovudlønna blir utbetalt som normalt, seier lønningssjef Trond Ryd til Uniforum.

Publisert 7. okt. 2008 17:47

- Jeg er stolt av å kunne foreslå å bruke 20 milliarder kroner til forskning neste år. Det er en økning på 1.6 milliarder, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland på pressekonferansen i ettermiddag i forbindelse med fremleggingen av forslag til statsbudsjett for 2009.

Publisert 7. okt. 2008 17:03

Regjeringen får kritikk for manglende satsing på rekruttering, men behersket skryt for satsingen på studentboliger i Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2009. Det viser en rask oversikt over kommentarene fra parti og organisasjoner. - Vi ser tegn til en god profil, sier Jarle Aarbakke, som leder Universitets- og høgskolerådet.

Publisert 7. okt. 2008 12:47

50 nye stipendiat- og postdoktorstillinger er regjeringens satsing på UiO i budsjettet for 2009 som ble lagt fram i dag. 4 milliarder er foreslått bevilget til UiO for neste år. Det tilsvarer samme nivå som før hvileskjæret i 2007. - Et grått budsjett, kommenterer rektor Geir Ellingsrud til Uniforum fra en sydende Vandrehall på Stortinget i formiddag. Mens leder for Studentparlamentet, Heine Skipenes er godt fornøyd med lovnaden om 1000 nye studentboliger.

Publisert 11. sep. 2008 14:46

- Berre god opplæring av alle tilsette frå golvet til toppleiinga, kan gi UiO eit smertefritt lønnssystem. Det seier dagleg leiar Hans-Petter Mellerud i Zalaris. Selskapet skal hjelpa UiO med å losa i hamn det nye lønnssystemet.

Publisert 26. juni 2008 10:06

Dei 30,2 millionar kronene som UiO fekk tildelt i det reviderte statsbudsjettet, skal delast mellom alle fakulteta og einingane ved UiO. Det avgjorde Universitetsstyret 17. juni. Til saman har UiO kutta 120 millionar kroner på budsjettet for 2008.

Publisert 26. mai 2008 15:23

- Eg er svært nøgd med resultatet, seier Parat-leiar Ole Martin Nodenes. Men verken Forskarforbundet eller Akademikarane jublar over tilbodet dei offentlege tilsette til slutt fekk frå staten. NTL-leiar Ellen Dalen tvilar på om ho vil tilrå medlemane sine å stemma ja til avtalen.

Publisert 23. mai 2008 10:34

- Vi har jobbet knallhardt for å rette opp feilene i POLS og har langt bedre kontroll på lønnsområdet nå enn på samme tid i fjor. Vi vet nå hvor skoen trykker, sier Marianne Gjesvik Mancini, økonomidirektør på Universitetet i Oslo. Hun innrømmer at universitetet fortsatt ikke har nok folk med SAP-kompetanse.