Nettsider med emneord «Økonomi»

Portrett av ein mann
Publisert 7. sep. 2022 15:40

60 millionar kroner meir enn budsjettert  vil miljøstraumen frå fjernvarmeanlegget til Fortum truleg kosta Universitetet i Oslo i 2022. Til saman ligg  UiO an til å gå 84 millionar over dei budsjetterte straumkostnadane for i år.

Portrett av en kvinne
Publisert 5. sep. 2022 13:38

Forskningsrådet deler ut 770 millioner kroner til toppforskere i Norge.  Pengene kommer fra potten Fri prosjektstøtte (FRIPRO)

Portrett av en mann
Publisert 28. juni 2022 16:37

En gjennomgang fra revisjonsselskapet KPMG bekrefter at Forskningsrådet har god økonomistyring og at tallgrunnlaget for prognosene ikke inneholder vesentlige feil og mangler.

Publisert 24. juni 2022 09:53

Tiltakene som er vedtatt for å redusere underskuddet i Forskningsrådet vil over tid gi en innsparing på til sammen to milliarder kroner. Styret advarer mot ytterligere tiltak.

Mange folk er samla rundt eit møtebord
Publisert 21. juni 2022 15:58

UiO:Demokrati og UiO:Energi og miljø får pengar til ytterlegare satsing i 2023 slik at kvar av forskingsprosjekta får 20 millionar kvar.  Det er klart etter at Universitetsstyret vedtok forslaget til stipulert budsjett for 2023 i dag. 

Ei kvinne og to menn står på ein pressekonferanse i Stortinget
Publisert 14. juni 2022 10:08

Regjeringspartia Ap og Sp har inngått eit forlik med SV om revidert budsjett. – Resultatet gir meir pengar til forsking med lovnad om meir pengar komande år, sa SVs finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski då forliket blei presentert i Stortinget i dag.

Publisert 7. juni 2022 04:30

Prognosesenteret varsla ein prisnedgang på byggjeprosjekt våren 2022.

– Me hadde rett og slett ikkje nok kunnskap om geopolitikk til at me kunne føresjå det som skjedde den 24. februar med Russlands invasjon av Ukraina. Det vedgjekk makroøkonom David Lund på eit seminar i regi av Statsbygg.

Portrett av en mann
Publisert 3. juni 2022 23:03

Forskningsrådet kan likevel gjennomføre tildelingene de har planlagt de neste månedene, inkluderte fremragende grunnleggende forskning (Fripro) til høsten. Det er klart etter at regjeringen har tatt et initiativ overfor Stortinget for å løse krisen. 

Publisert 17. mai 2022 22:43

– I en tid hvor alle andre satser på kunnskap går den norske regjeringen ut og konkluderer med at det er her det er klokest å kutte. Støre bør på banen og redegjøre for hva som er hans tanke med dette, sier Svein Stølen.

Publisert 16. mai 2022 23:53

Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit presenterer en liste overfor det nye styret for å møte kravene til å gå i balanse.

Publisert 17. mars 2022 14:56

Tellekant-regimet i høyere utdanning bør kraftig innskrenkes, mener Hatlen-utvalget. Statsråden mener de foreslår riktig retning. 

En stor hall med installasjon av utstyr for å drive eksperiment innenfor partikkelfysikk.
Publisert 10. des. 2021 10:08

Universitetet i Oslo er hovedinstitusjon eller samarbeidspartner i 13 av 22 forskningsprosjekter som får tildelt 1,4 milliarder fra Forskningsrådet til innkjøp av topp moderne utstyr. 

Portrett av ein mann
Publisert 7. des. 2021 14:01

Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum og odontologi får 61,6 millionar kroner i koronakompensasjon i 2021. Styrerepresentant Finn-Eirik Johansen er kritisk til at odontologi får litt ekstra i støtte. 

Portrett av ei kvinne
Publisert 30. nov. 2021 00:50

I SV sitt alternative statsbudsjett foreslo de en økning av studiestøtten på rundt 12 000 kroner  i året som en start. Resultatet ble 0 kroner, konstaterer Norsk studentorganisasjon og fyrer løs mot regjeringspartiene og SV. 

Ei kvinne står i Vandrehallen i Stortinget
Publisert 15. nov. 2021 13:02

Studiestøtta skal aukast med 349,3 millionar kroner og 584 millionar ekstra må brukast til Forskingsrådet og til grøn forsking og utdanning. Det føreslår SV i sitt alternative budsjett.

Ein mann med briller står og held eit føredrag
Publisert 12. okt. 2021 13:38

Livsvitskapsbygget får ei tildeling på 948 millionar kroner medan nytt  vikingtidsmuseum får 378 millionar i forslaget til statsbudsjett for 2022. Rektor Svein Stølen er strålande nøgd. 

Portrett av en smilende kvinne
Publisert 9. sep. 2021 10:27

Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge. Siri Hatlen skal lede arbeidet.

Modellen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy
Publisert 22. juni 2021 04:30

63,6 millionar kroner vil gå frå UiOs 2022-budsjett til utgifter knytte til bygging av nytt vikingtidsmuseum. Det blir den desidert største prioriteringa for UiO neste år.

Ein mann og ei kvinne sit ved eit bord
Publisert 11. juni 2021 08:00

I dag kjem forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim med ei gåvepakke på 39 millionar kroner til nye utdannings- og forskingslokale for Instrumentlaboratoriet på kjemi (I-Lab). Resten av den samla rekninga på 140 millionar kroner må UiO henta frå andre pengekjelder.

Ein mann står ved eit bord
Publisert 11. mai 2021 11:54

50 millionar ekstra til fagskular og private høgskular er den største løyvinga regjeringa føreslår i revidert budsjett i dag. 

Fleire personar sit rundt eit bord i ein svær sal
Publisert 7. mai 2021 13:00

Styremedlem Idar Kreutzer i Universitetsstyret åtvarar mot å endra budsjettmodellen. – Det ville vera å opna ei Pandoras øskje, sa han på sist møte.

Ein svær bygning under blå himmel
Publisert 3. mai 2021 04:30

I 2022 startar bygginga av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og då blir det også slutt på billettinntekter frå besøkjande. For 2022 vil bortfall av inntekter og finansiering av utstillingar gi ei samla utgift for UiO på 64 millionar kroner i 2022. I morgon skal Universitetsstyret ta stilling til korleis dette skal prioriterast i budsjettet.