Søk


Viser treff 1–20 av 52 for «Portugisisk»

Portugisisk, tall og politikk - Uniforum

Portugisisk, tall og politikk Jeg må si at jeg beundrer de studentene som fortsetter, og som prøver å ta bachelor- eller mastergrad i portugisisk...

Protesterer mot kutt i portugisisk - Uniforum

Protesterer mot kutt i portugisisk Det blir ikkje undervisning i portugisiskspråkleg litteratur på bachelornivå ved UiO hausten 2016. Det har
Treff frå uio.no

POR1101 – Portugisisk språk 1 - Universitetet i Oslo

Misvisende om “master i portugisisk” - Uniforum

Misvisende om “master i portugisisk” Det fins verken faglige eller samfunnsmessige grunner for å avvikle portugisisk ved UiO, skriver professor Diana...

Portugisisk består! - Uniforum

Portugisisk består! Mastergraden i portugisisk ved UiO bevares, i samarbeid med spansk, skriver utdanningsleder Christian Janss ved Institutt for...

Portugisisk er viktig for Brasil-satsing - Uniforum

Portugisisk er viktig for Brasil-satsing Mye kunne vært løst om man hadde fått en vitenskapelig ansatt til med spesialisering på Brasil, noe

Portugisisk må styrkes, ikke svekkes! - Uniforum

Portugisisk må styrkes, ikke svekkes! Som akademikere engasjert i samarbeid med Brasil og Latin-Amerika generelt, vil vi oppfordre på det sterkeste...

Delvis avvikling av portugisisk – i praksis: nedleggelse! - Uniforum

Delvis avvikling av portugisisk – i praksis: nedleggelse! Ledelsen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) har nå tatt...

Engelsk kan bli undervisningsspråk i lingvistikk på UiO - Uniforum

portugisisk. Et eksempel er saken referert i artikkelen: Ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier (ILN) har styret hatt en vedtakssak på de to siste...

Team Graver svarer om portugisisk og Latin-Amerika-studiet - Uniforum

Team Graver svarer om portugisisk og Latin-Amerika-studiet De nærmere valgene av hvilke fag og land som bør være sentrale for UiO må først og fremst...

ILOS tar ansvar for portugisisk og Latin-Amerika-kunnskap - Uniforum

ILOS tar ansvar for portugisisk og Latin-Amerika-kunnskap Instituttleder Karen Gammelgaard på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske...

HF-styret vil leggja ned årseininga i portugisisk - Uniforum

HF-styret vil leggja ned årseininga i portugisisk Årseining i portugisisk kan vera ein saga blott ved UiO. Det er klart etter at fakultetsstyret ved...

Ber om rektorkandidatenes syn på nedbygging av portugisisk og nedlegging av Latin-Amerika-studier. - Uniforum

Ber om rektorkandidatenes syn på nedbygging av portugisisk og nedlegging av Latin-Amerika-studier. Aina Jensen og Espen Rosén vil gjerne vite hva...

Instituttleder Karen Gammelgaard: Vi ønsker å ha et relevant og godt studietilbud i portugisisk - Uniforum

Instituttleder Karen Gammelgaard: Vi ønsker å ha et relevant og godt studietilbud i portugisisk Ingen bachelorstudenter har gjennomført på normert...

På parti med ofrene - Uniforum

på denne tiden, måtte Nora ofte trå til som tolk. – Jeg snakket jo portugisisk og forstod mye spansk, men i ettertid har jeg lurt på hvor god den...

Om å hjelpe etter seksualisert vold - Uniforum

kommer den på portugisisk. Den er mulig å laste ned fra nettet og finnes også i trykket utgave. Det har vært utrolig givende å arbeide med denne manualen...

I dag vedtar universitetsstyret budsjettet for 2019 - Uniforum

Følgende studietilbud nedlegges: Årsenheten i portugisisk ved HF Årsenheten career:Asia ved HF Bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie ved HF...

UiO avslutter Latin-Amerikastudier - Uniforum

portugisisk språk redusert. Latin-Amerikaprogrammet i Forskningsrådet er også i sitt siste år, og har ikke hatt midler til nye prosjekter siden 2014. Les mer...

Vanskelige språk får fireårig BA-grad - Uniforum

særfinanisering til små og utsatte språkfag. Isaksen eksemplifiserte dette med Universitetet i Bergen som måtte legge ned portugisisk da deres ene ansatte på faget...

Fylg universitetsstyret på direkten - Uniforum

(fireårig) ved HF Bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk (fireårig) ved HF Følgende studietilbud nedlegges: Årsenheten i portugisisk ved HF...

Bare én søker - Uniforum

Portugisisk 16 Studiet utdanner menighetspedagoger som kan arbeide med trosopplæring i kirken. Dekan Aud Valborg Tønnessen ved Teologisk fakultet sier at...