Søk


Viser treff 1–20 av 53 for «Portugisisk»

Protesterer mot kutt i portugisisk - Uniforum

Protesterer mot kutt i portugisisk Det blir ikkje undervisning i portugisiskspråkleg litteratur på bachelornivå ved UiO hausten 2016. Det har

Misvisende om “master i portugisisk” - Uniforum

Misvisende om “master i portugisisk” Det fins verken faglige eller samfunnsmessige grunner for å avvikle portugisisk ved UiO, skriver professor Diana...
Treff frå uio.no

POR1001 – Innføring i portugisisk - Universitetet i Oslo

Portugisisk består! - Uniforum

Portugisisk består! Mastergraden i portugisisk ved UiO bevares, i samarbeid med spansk, skriver utdanningsleder Christian Janss ved Institutt for...

Portugisisk, tall og politikk - Uniforum

Portugisisk, tall og politikk Jeg må si at jeg beundrer de studentene som fortsetter, og som prøver å ta bachelor- eller mastergrad i portugisisk...

Portugisisk er viktig for Brasil-satsing - Uniforum

Portugisisk er viktig for Brasil-satsing Mye kunne vært løst om man hadde fått en vitenskapelig ansatt til med spesialisering på Brasil, noe

Portugisisk må styrkes, ikke svekkes! - Uniforum

Portugisisk må styrkes, ikke svekkes! Som akademikere engasjert i samarbeid med Brasil og Latin-Amerika generelt, vil vi oppfordre på det sterkeste...

Delvis avvikling av portugisisk – i praksis: nedleggelse! - Uniforum

Delvis avvikling av portugisisk – i praksis: nedleggelse! Ledelsen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) har nå tatt...

Team Graver svarer om portugisisk og Latin-Amerika-studiet - Uniforum

Team Graver svarer om portugisisk og Latin-Amerika-studiet De nærmere valgene av hvilke fag og land som bør være sentrale for UiO må først og fremst...

ILOS tar ansvar for portugisisk og Latin-Amerika-kunnskap - Uniforum

ILOS tar ansvar for portugisisk og Latin-Amerika-kunnskap Instituttleder Karen Gammelgaard på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske...

KRONIKK: Jussens rolle i den nasjonale og globale responsen på klimaendringer og tap av biologisk mangfold - Uniforum

gassproduksjonen ved å begrense konsesjonshavernes produksjonsrettigheter. I september 2019 fremmet seks portugisiske barn og unge en sak mot 33 stater (inkludert...

HF-styret vil leggja ned årseininga i portugisisk - Uniforum

HF-styret vil leggja ned årseininga i portugisisk Årseining i portugisisk kan vera ein saga blott ved UiO. Det er klart etter at fakultetsstyret ved...

Nora Sveaass: På parti med ofrene - Uniforum

spanskkunnskapene i Norge på denne tiden, måtte Nora ofte trå til som tolk. – Jeg snakket jo portugisisk og forstod mye spansk, men i ettertid har jeg lurt på hvor...

Instituttleder Karen Gammelgaard: Vi ønsker å ha et relevant og godt studietilbud i portugisisk - Uniforum

Instituttleder Karen Gammelgaard: Vi ønsker å ha et relevant og godt studietilbud i portugisisk Ingen bachelorstudenter har gjennomført på normert...

Ber om rektorkandidatenes syn på nedbygging av portugisisk og nedlegging av Latin-Amerika-studier. - Uniforum

Ber om rektorkandidatenes syn på nedbygging av portugisisk og nedlegging av Latin-Amerika-studier. Aina Jensen og Espen Rosén vil gjerne vite hva...

Engelsk kan bli undervisningsspråk i lingvistikk på UiO - Uniforum

portugisisk. Et eksempel er saken referert i artikkelen: Ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier (ILN) har styret hatt en vedtakssak på de to siste...

Om å hjelpe etter seksualisert vold - Uniforum

kommer den på portugisisk. Den er mulig å laste ned fra nettet og finnes også i trykket utgave. Det har vært utrolig givende å arbeide med denne manualen...

Grip muligheten, velg Hall og Sletsjøe! - Uniforum

universitetsfunksjonenes kontaktflater mot eksterne aktører og interessenter. Anne Sletsjøe er førsteamanuensis ved Klassisk og romansk institutt og har portugisisk...

Fylg universitetsstyret på direkten - Uniforum

(fireårig) ved HF Bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk (fireårig) ved HF Følgende studietilbud nedlegges: Årsenheten i portugisisk ved HF...

I dag vedtar universitetsstyret budsjettet for 2019 - Uniforum

Følgende studietilbud nedlegges: Årsenheten i portugisisk ved HF Årsenheten career:Asia ved HF Bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie ved HF...

Stølen & Mo svarer Aina Jensen og Espen Rosén - Uniforum

og portugisisk. Les også: Ber om rektorkandidatenes syn på nedbygging av portugisisk og nedlegging av Latin-Amerika-studier Landets største språktilbud...