Nyheter - Side 2

Publisert 19. juni 2018 01:11

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Publisert 18. juni 2018 17:41

Fabrikkering og forfalskning av materiale er svært problematisk, synes norske forskere. Men mindre enn halvparten har god kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, ifølge ny undersøkelse.

Publisert 18. juni 2018 05:30

UiO var ett av de første universitet i verden som fikk internett, allerede i 1973. Men universitetslektor Gisle Hannemyr skal ha en stor del av æren for at internett kom ut til folket.

Publisert 17. juni 2018 12:18

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim på mandag, er det bak lukkede dører.

Publisert 15. juni 2018 15:19

- Verken regjering eller Stortingets flertall har lyttet til sektoren i denne saken, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo, som mener nikabforbudet er unødvendig.  

Publisert 15. juni 2018 13:41

 – Det viste seg å være en naiv forhåpning at prinsippet om åpen tilgang ville føre til at betalingsmurene og lisensavtalene gradvis ville forsvinne. Det skriver Uniforum-skribent Sigurd Allern i dagens kronikk.

Publisert 14. juni 2018 17:16

Faste stillinger til alle er urealistisk. Utvalgsleder Arild Underdal kunne derimot friste med «fastere stillinger» i den foreslåtte forsker-lektor-stigen.

Publisert 14. juni 2018 16:58

Halvparten av de ansatte ved Oslo Universitetssykehus tør ikke varsle om uverdige forhold. Trakassering, maktmisbruk og varsling er tema for årets arbeidsmiljøuke.

Publisert 14. juni 2018 15:07

Interessen for å utrede foretaksmodellen for UH-sektoren er stadig fallende: Ap vil verken ha foretaksmodell eller noe mulighetsstudie for mer autonomi.

Publisert 14. juni 2018 14:50

– Universiteter og høyskoler skal ha et systematisk kvalitetsarbeid som sikrer og videreutvikler kvaliteten i alle studietilbudene sine. Etter innføringen av nye krav viser våre første tilsyn at det dette er krevende å få på plass, sier tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT.  

Publisert 14. juni 2018 05:30

UiO-ledelsens forslag til nytt mandat for vitenskapsombudene slaktes av initiativtaker Kristian Gundersen.

Publisert 13. juni 2018 15:57

UiO kan få eit samla rammekutt på 144 millionar kroner frå budsjettåret 2019. Om rehabiliteringa av Eilert Sundts hus blir utsett til 2020, blir derimot rammekuttet redusert til 74 millionar kroner.

Publisert 13. juni 2018 12:22

NSD-styret har valt å berre gå nærare inn i tre av ni varsel som fortel om eit dårleg psykososialt arbeidsmiljø hos Norsk senter for forskingsdata (NSD).

Publisert 12. juni 2018 13:14

Norge har ikke villet godkjenne mastergrader i klinisk helsepsykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn. EØS-tilsynet ESA innleder derfor i dag en formell sak mot Norge etter at halvannet år med uformell dialog ikke har ført fram. 

Publisert 12. juni 2018 05:30

Ekstreme utsegner, upassande bilete eller bloggpostar om eiga helse kan vera med på å avgjera om ein student er skikka eller ikkje.

Publisert 11. juni 2018 16:26

– Både fjerning av atomvåpen og ei demilitarisering av Korea-halvøya der det i dag er to millionar soldatar, vil vera det viktigaste som kan skje. Det seier UiO-professor Vladimir Tikhonov 11 timar før toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jung-un startar i Singapore.

Publisert 11. juni 2018 13:58

Men fylkesmannens kritikk får ingen konsekvenser for forskerne. – Forskere kan som alle andre gjøre feil, sier avdelingsleder Dag Undlien til forskning.no.

Publisert 11. juni 2018 10:47

To av tre ansatte ved gamle NTNU mener fusjonen har bidratt til å svekke universitetets akademiske status. Et fåtall synes ledelsen fører NTNU i riktig retning.

Publisert 9. juni 2018 07:00

Forskingsprosjektet «Menneske og plantar»  ved Naturhistorisk museum på UiO er tildelt 8,5 millionar kroner av Forskingsrådet. Det skal studera rolla til plantane i skandinavisk kultur frå vikingtida og fram til dag.  

Publisert 8. juni 2018 17:24

Forslaget på 75 prosent kutt til Ibsen-senteret ble ikke vedtatt av styret ved HF-fakultetet - Med det framlagte forslaget så ville Ibsen vært konk, sa styremedlem Svein Skarheim.

Publisert 8. juni 2018 14:21

Alle som er interesserte i akademisk fridom  kan no få opplæring i kva det handlar om. Det er klart etter at Scholars at Risk og UiO saman har laga eit nettkurs om temaet. – Heilt naudsynt, seier forfylgde akademikarar.

Publisert 7. juni 2018 17:08

Ibsen-senterets leder Frode Helland er bekymret for senterets framtid dersom styret ved HF- fakultetet vedtar dekanens forslag om 75 prosent bevilgningskutt.

Publisert 7. juni 2018 11:31

Bistillingen ved Center for sund aldring i København har inspirert Linda Bergersen til å ville starte noe tilsvarende på UiO. Kanskje blir det plass i livsvitenskapsbygget?

Publisert 7. juni 2018 10:46

Å vera forskar er litt som å vera toppidrettsutøvar, meiner Francesca R. Jensenius, vinnar av årets Nils Klim-pris.

Publisert 7. juni 2018 00:53

Kvar fjerde nyhendesak på nett bør skrivast på nynorsk. Det er ei av oppfordringane universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe kjem med til alle einingane for å få opp bruken av nynorsk på UiO.