Nyheter - Side 3

Publisert 16. apr. 2018 00:17

Beijing: Norske universitets- og høgskolerektorer guides gjennom Den forbudte by: – Nei, vi er ikke her som turister, men for å åpne dører, sier Mari Sundli Tveit.

Publisert 13. apr. 2018 16:16

– Resultatet av ei mekling vil berre ha verknad for partane og vil ikkje gjelda for andre saker. Det understrekar juridisk direktør Rune H. Kristoffersen i Statens pensjonskasse. I går fekk ein tidlegare UiO-forskar erstatning for yrkesskade etter seksuell trakassering ved UiO.

Publisert 13. apr. 2018 14:53

– Nybø hevder at man har lyttet, men da har man i så fall lyttet med et halvt øre, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo om lovforslaget fra regjeringen.

Publisert 12. apr. 2018 17:02

Birgitte Moesgaard Henriksen har fått medhald i at ho har fått påført yrkesskade på grunn av seksuell trakassering på UiO.  – Det viktigaste for henne var å bli trudd, og det er ho blitt no, seier advokat John Christian Elden til Uniforum.

Publisert 12. apr. 2018 15:52

Å bytte ut avisa På Høyden med Khrono kan bli vanskeligere enn UiB-ledelsen hadde tenkt. UiB-styret var full av innvendinger på dagens møte.

Publisert 12. apr. 2018 05:30

Over sommeren skjer det omrokkeringer blant de faste, vitenskapelige ansatte i UiOs styre.

Publisert 12. apr. 2018 00:00

Verken Khrono-redaktør Tove Lie eller rektor ved OsloMet, Curt Rice, har sett for seg at På Høyden skulle leggast ned.

Publisert 11. apr. 2018 14:51

Drøye tre uker før årets Holmenkollstafett er allerede den gamle rekorden for antall UiO-påmeldte grundig slått.

Publisert 11. apr. 2018 12:37

Universitetet i Oslo ber regjeringa om å tildela 11 millionar kroner ekstra til sikringsprosjektet ved Vikingtidsmuseet i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert 11. apr. 2018 01:11

Felles samlingar med norske og internasjonale forskarar på Universitetet i Oslo, opplæring i språk og intervju med internasjonale forskarar i universitetsmedia. Det er nokre av tiltaka som internasjonale forskarar foreslår overfor UiO-leiinga.

Publisert 10. apr. 2018 14:40

Torsdag skal universitetsstyret ved UiB drøfte forslaget om å legge ned avisa På Høyden og la den bli en del av Khrono.

Publisert 10. apr. 2018 12:59

UiB framskynder styrebehandlingen av Khrono-saken. – Ledelsen har skjønt at planene skaper debatt, antar styreleder i På Høyden Jan Heiret.

Publisert 10. apr. 2018 11:26

Universitetet i Oslo hadde flest vitskaplege publiseringar i fjor fylgd av NTNU og Universitetet i Bergen.Til saman publiserte forskarar i Noreg 25 033 vitskaplege artiklar, bøker og bokkapittel i 2017.

Publisert 9. apr. 2018 13:04

Ordføraren i Buenos Aires vil lokka fleire UiO-studentar til Argentinas hovudstad. Tango, fotball og litteratur er blant dei tinga studentane kan nyta godt av under opphaldet.

Publisert 9. apr. 2018 11:46

Tidligere UiO-forsker Roya Sabetrasekh tapte tvistesaken mot UiO som gikk for tingretten i januar. Nå anker hun.

Publisert 6. apr. 2018 18:46

Parat gjekk i bresjen for å få ei uavhengig avis ved UiB. Fagforeiningsleiar Randi Heimvik er svært skeptisk til at avisa no kan verta lagt ned.

Publisert 6. apr. 2018 18:26

Tysdag 10. april drar ein delegasjon på 21 personar frå Universitetet i Oslo til Kina.  – UiO ynskjer ei styrking av samarbeidet mellom Noreg og Kina i forsking og høgare utdanning. Samtidig skal me vera klare over at det framleis er utfordringar når det gjeld Kina, seier rektor Svein Stølen som leier delegasjonen.

Publisert 6. apr. 2018 13:08

OsloMet-rektoren forstår ikke bekymringen for mediemangfoldet som den mulige nedleggingen av På Høyden har utløst. Torsdag deltok Rice på Khronos femårsmarkering og debatt.

Publisert 6. apr. 2018 10:25

– En gullgruve for dem som vil samle informasjon for å drive målrettede angrep, sier professor om de åpne e-postene ved NTNU i Gjøvik.

Publisert 5. apr. 2018 16:40

Som Høyrepolitiker var Kristin Vinje forkjemper for å tillate eggdonasjon. Nå er hun visedekan på UiO, og bruker UiOs nettsted til å fortsette kampen.

Publisert 5. apr. 2018 05:30

Vitenskapsombudene kommer, men først vil Svein Stølen be UiO-styret endre mandatet for ordningen.

Publisert 4. apr. 2018 14:19

Mens UiB-ledelsen vil legge ned avisa På Høyden og slå til på OsloMets tilbud om å kjøpe seg inn i Khrono, takker UiO nei.

Publisert 3. apr. 2018 12:19

– Det er rom for ein nasjonal publikasjon, men ikkje med den plattforma Khrono og OsloMet har lagt fram.

Publisert 3. apr. 2018 10:01

UiB-leiinga ønskjer å legge På Høyden-redaksjonen til Khrono, som i dag er eigd av OsloMet.

Publisert 27. mars 2018 12:30

Etter fjorten års arbeid skal et instrument utviklet ved Universitetet i Bergen sendes ut i verdensrommet.