Debatt - Side 8

Publisert 17. feb. 2017 09:48

"Der hvor karakteren beror på et skjønn øker det sannsynligheten for at vurderingen er forsvarlig gjennomtenkt", skriver viserektorkandidat Jan Frich i team Graver/Sandlie & Frich i et svar til prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo fra team Stølen/Mo.

Publisert 16. feb. 2017 15:10

Arbeiderpartiet er for femårig lærerutdanning. Ap er for at lærerutdanningen skal være en masterutdanning. Men Ap har vært kritiske til innholdet i de nye utdanningene.

Publisert 16. feb. 2017 11:05

"Vi i Stølen & Mo legger derimot til grunn at en meningsfull begrunnelse er noe annet enn en standardisert redegjørelse for et byråkratisk vedtak", skriver Gro Bjørnerud Mo, prorektorkandidat for rektorkandidat Svein Stølen i dette leserinnlegget.

Publisert 16. feb. 2017 11:04

"Fravær av ledelse er uheldig. På samme måte vil en svak administrasjon kunne være ødeleggende for en større organisasjon", skriver rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich i dette leserinnlegget.

Publisert 16. feb. 2017 11:03

"Bonde satte ikke forbud mot å omtale irrelevante saker, men at talere brukte konkrete eksempler for å verifisere egne oppfatninger", skriver tidligere professor Arnved Nedkvitne i dette leserinnlegget.

Publisert 15. feb. 2017 11:22

"Vi ønsker oss kandidater som er konkrete, foreslår tiltak og tar tydelige standpunkt når det gjelder UiOs rolle i klimakrisen", skriver Jonas Nilsen som er representant for Grønn Liste i Studentparlamentet.

Publisert 13. feb. 2017 20:00

Frikjøp ga pusterom og fokus på forskning. De fleste benyttet seg av tilbud om hjelp og veiledning til søknadsskriving, skriver prorektorkandidat Inger Sandlie i dette leserinnlegget om likestillingstiltak i akademia.

Publisert 13. feb. 2017 11:19

"For å bevare vårt velferdssamfunn er det av avgjørende betydning å komme i gang med omstillingen, og det på en slik måte at vi også bidrar til at menneskeheten i dag og i fremtiden får tilfredsstilt sine grunnleggende behov", skriver Uniforums gjesteskribent, Beate Sjåfjell i dette innlegget.

Publisert 8. feb. 2017 12:33

Et lite land som Norge, med åpen økonomi og utstrakt internasjonalt engasjement, trenger gode språkkunnskaper, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen og UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Publisert 8. feb. 2017 10:28

Tilsynelatende ønsker altså AP en femårig lærerutdanning – for noen eller alle – men uten at det skal gi en mastergrad. Slik tolker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen det nye valgprogrammet til Arbeiderpartiet.

Publisert 8. feb. 2017 00:05

Studentene og regjeringen er enige, studentaktive undervisningsformer må prioriteres langt høyere enn i dag. Nå er det opp til universitetet å levere, skriver  Hans Christian Paulsen, som er leder for Studentparlamentet ved UiO.

Publisert 3. feb. 2017 04:00

Biblioteket har beholdt sin nordiske egenart. I de lyse lokalene legges det nå tydelig til rette for teamarbeid, skriver Gro Bjørnerud Mo, prorektorkandidat for Team Stølen & Mo etter å ha fått en omvisning i det nyoppussa HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.

Publisert 2. feb. 2017 11:35

"Vårt løfte til våre kollegaer og velgere er at framtidige prioriteringer vil besluttes etter tydelige og involverende demokratiske prosesser", svarer Team Stølen & Mo på spørsmål fra Arnved Nedkvitne om hvilke byggeprosjekt på UiO de vil prioritere.

Publisert 1. feb. 2017 21:40

Vi ser ingen grunn til å fravike prioriteringene mellom disse prosjektene som er vedtatt gjennom UiOs ordinære prosesser, under den nåværende ledelsen, skriver rektorkandidat Hans Petter Graver i et svar på Arnved Nedkvitnes innlegg tidligere i dag.

Publisert 1. feb. 2017 15:44

Arnved Nedkvitne ber i dette leserbrevet de to rektorkandidatene om å svare på hvilke av de planlagte byggeprosjektene ved UiO de vil prioritere og i hvilken rekkefølge?

Publisert 1. feb. 2017 13:51

Efter alla skandaler på Karolinska institutet (KI) kan snart läggas ännu en: den pågående rekryteringen av ny rektor. En studie i svek och ohederlighet som skadar hela den svenska akademien, skriver medlemmer i rekrutteringskomiteen på Göteborgs universitet.

Publisert 30. jan. 2017 11:12

Rektorteamet til Svein Stølen kaller lanseringen av Kvalitetsmeldingen på fredag en festdag for alle som er engasjert i undervisning, i studenter og fagutvikling.

Publisert 28. jan. 2017 00:55

Rektorkandidat Hans Petter Graver og viserektorkandidat Jan Frich hilser i dette innlegget regjeringens kvalitetsmelding for høyere utdanning velkommen.

Publisert 25. jan. 2017 20:38

Hans Petter Graver og jeg utfyller hverandre både faglig og i bakgrunn, og vi står på det samme grunnsynet som vi utvikler i tett dialog.

Publisert 24. jan. 2017 12:08

Det er gledelig at vi nå har fått vårt eget skrivesenter, og nå er det bruken som avgjør hvordan framtiden vil se ut. Vi anbefaler både undervisere og studenter å ta en tur innom biblioteket.

Publisert 24. jan. 2017 05:00

Tradisjonell skoleeksamen ligner ikke på virkeligheten man møter i arbeidslivet. Studentene fortjener vurderingsformer som ligner på oppgaver man møter i det virkelige liv, skriver Uniforums gjesteskribent, Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet ved UiO.

Publisert 23. jan. 2017 10:39

Jeg tror ikke UiO er tjent med å lage egne saksbehandlingsregler for behandling av saker som går inn under forvaltningsloven og tjenestemannsloven, skriver Hans Petter Graver i sitt svar til Arnved Nedkvitne.

Publisert 23. jan. 2017 02:35

Åtte år etter at fakultetsdirektør Benedicte Rustad og jeg tok initiativ til et uformelt lunchmøte med eiendomsutviklere og kulturpersoner har ENTRA startet arbeidet med å gjøre plass for Det juridiske fakultet i nordenden av Tullinløkka, skriver rektorkandidat og tidligere jussdekan Hans Petter Graver i dette innlegget.

Publisert 19. jan. 2017 13:25

Arnved Nedkvitne spør i dette innlegget om rektorkandidat Hans Petter Graver vil pålegge en informasjonsplikt for dem det gjelder i en arbeidskonflikt på UiO.

Publisert 17. jan. 2017 18:02

Så lenge noen ikke ytrer seg fordi de frykter konsekvenser for dem selv, så er ikke åpenheten om universitetspolitiske prosesser god nok, skriver Hans Petter Graver i sitt svar til Arnved Nedkvitne.