Debatt - Side 7

Publisert 2. mars 2017 14:14

Jeg får en økende arbeidsbyrde uten synlige tellekanter, strømmen av forespørsler avtar aldri, kvaliteten på vitenskapen er ikke optimal, og det er vanskelig å skille klinten fra hveten. Slik er det å drive "peer review", mener Johanne Sundby.

Publisert 28. feb. 2017 12:06

Forskningsombud Peter Kierulf imøtegår i dette innlegget kritikken fra forskningsdekan Hilde Nebb om at han har tatt parti for en av partene i rettssaken i Oslo tingrett mellom en forsker og OUS.

Publisert 28. feb. 2017 05:00

"Vi vil bygge på analysen fra Underdalutvalget som anbefaler at det avsettes strategiske midler med ulik innretning på rektor-, på fakultets- og på institutt- /senternivå", lover rektorkandidat Svein Stølen og prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo.

Publisert 27. feb. 2017 18:14

STRAFFBART: "Lyve under ed er straffbart, frata andre jobben ved å bruke løgn er også straffbart", skriver tidligere professor og student Arnved Nedkvitne i dette innlegget.

Publisert 27. feb. 2017 12:12

"Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved om automatiske begrunnelser til eksamen er god ressursbruk", skriver UiO-professorene Knut Mørken og Bjørn Stensaker og førstelektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen i dette leserbrevet.

Publisert 26. feb. 2017 20:26

"Innen seks måneder vil vi ha avklart hvor langt miljøene på UiO har kommet i arbeidet både med oppfølging av studenter underveis i studiene og med ulike former for begrunnelser av eksamenskarakterer". Det lover team Stølen & Mo i dette svaret til Marianne Fyhn og Hanne Sølna ved MN-fakultetet.

Publisert 24. feb. 2017 23:56

"Det aller viktigste er å skape en kultur hvor folk føler seg trygge og anerkjent og som de er stolte over å høre til i", skriver rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich i svaret til Marianne Fyhn og Hanne Sølna.

Publisert 23. feb. 2017 10:19

Så langt i debatten, savner vi konkretisering av utsagn og diskusjon omkring konsekvensene av tiltakene som foreslås, skriver førsteamanuensis Marianne Fyhn og seksjonssjef Hanne Sølna ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 21. feb. 2017 22:23

"Vi vil arbeide for ordninger som sikrer alle studenter samtidig tilbakemelding med begrunnelse for sensurvedtak", skriver rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich.

Publisert 21. feb. 2017 11:22

"Debatten vi nå har om lærerutdanningen ville ikke funnet sted dersom Ap i 2009 hadde latt regjeringspartner SV få gjennomføre en femårig masterutdanning", skriver statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet i dette innlegget.  

Publisert 20. feb. 2017 11:22

"Det viktigste miljøtiltaket vi kan gjennomføre ved UiO, er å innarbeide miljøperspektiv ved utforming, bygging og drift av alle bygg ved UiO", skriver rektorkandidat Svein Stølen i et svar til Jonas Nilsen fra Grønn Liste.

Publisert 20. feb. 2017 00:05

"Synden kom ikke inn i verden med Putin eller Trump", skriver Uniforums gjesteskribent Sigurd Allern i denne kronikken om "alternative nyheter".

Publisert 19. feb. 2017 21:37

"Vi vil derfor at UiO skal søke sertifisering som Miljøfyrtårn for hele virksomheten", skriver rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich i dette leserbrevet.

Publisert 19. feb. 2017 17:30

"Vi samler oss i protest mot forestillinger om at forskningsbasert kunnskap er elitistisk og i strid med sunn fornuft", skriver rektorkandidat Svein Stølen fra team Stølen&Mo.

Publisert 17. feb. 2017 09:48

"Der hvor karakteren beror på et skjønn øker det sannsynligheten for at vurderingen er forsvarlig gjennomtenkt", skriver viserektorkandidat Jan Frich i team Graver/Sandlie & Frich i et svar til prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo fra team Stølen/Mo.

Publisert 16. feb. 2017 15:10

Arbeiderpartiet er for femårig lærerutdanning. Ap er for at lærerutdanningen skal være en masterutdanning. Men Ap har vært kritiske til innholdet i de nye utdanningene.

Publisert 16. feb. 2017 11:05

"Vi i Stølen & Mo legger derimot til grunn at en meningsfull begrunnelse er noe annet enn en standardisert redegjørelse for et byråkratisk vedtak", skriver Gro Bjørnerud Mo, prorektorkandidat for rektorkandidat Svein Stølen i dette leserinnlegget.

Publisert 16. feb. 2017 11:04

"Fravær av ledelse er uheldig. På samme måte vil en svak administrasjon kunne være ødeleggende for en større organisasjon", skriver rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich i dette leserinnlegget.

Publisert 16. feb. 2017 11:03

"Bonde satte ikke forbud mot å omtale irrelevante saker, men at talere brukte konkrete eksempler for å verifisere egne oppfatninger", skriver tidligere professor Arnved Nedkvitne i dette leserinnlegget.

Publisert 15. feb. 2017 11:22

"Vi ønsker oss kandidater som er konkrete, foreslår tiltak og tar tydelige standpunkt når det gjelder UiOs rolle i klimakrisen", skriver Jonas Nilsen som er representant for Grønn Liste i Studentparlamentet.

Publisert 13. feb. 2017 20:00

Frikjøp ga pusterom og fokus på forskning. De fleste benyttet seg av tilbud om hjelp og veiledning til søknadsskriving, skriver prorektorkandidat Inger Sandlie i dette leserinnlegget om likestillingstiltak i akademia.

Publisert 13. feb. 2017 11:19

"For å bevare vårt velferdssamfunn er det av avgjørende betydning å komme i gang med omstillingen, og det på en slik måte at vi også bidrar til at menneskeheten i dag og i fremtiden får tilfredsstilt sine grunnleggende behov", skriver Uniforums gjesteskribent, Beate Sjåfjell i dette innlegget.

Publisert 8. feb. 2017 12:33

Et lite land som Norge, med åpen økonomi og utstrakt internasjonalt engasjement, trenger gode språkkunnskaper, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen og UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Publisert 8. feb. 2017 10:28

Tilsynelatende ønsker altså AP en femårig lærerutdanning – for noen eller alle – men uten at det skal gi en mastergrad. Slik tolker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen det nye valgprogrammet til Arbeiderpartiet.

Publisert 8. feb. 2017 00:05

Studentene og regjeringen er enige, studentaktive undervisningsformer må prioriteres langt høyere enn i dag. Nå er det opp til universitetet å levere, skriver  Hans Christian Paulsen, som er leder for Studentparlamentet ved UiO.