Debatt - Side 10

Publisert 23. aug. 2016 11:18

Nasjonalgalleriet har et tvillingbygg, og det er Historisk museum. Byggene hører sammen. De danner en museumsakse tvers over Tullinløkka, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen, direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum og Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta.

Publisert 28. juni 2016 15:25

UiO åpner ikke pengesekken for kommunikasjonsbyråene, skriver kommunikasjonsdirektør Marina Tofting. UiO mottok aldri noen spørsmål og er dermed nektet samtidig imøtegåelse etter Vær varsom-plakaten, skriver hun.

Publisert 28. juni 2016 11:41

UiOs rektorat fortjener ikke ris, men stor ros for åpen selvransakelse. Det kreves for å videreutvikle et godt universitet som har klare ambisjoner om å bli enda bedre, skriver direktør Finn-Eirik Johansen og styreleder Svein Stølen i UiO: Livsvitenskap.

Publisert 18. mai 2016 16:46

"Denne tidningen har satt søkelys på mitt arbeidsforhold ved Universitetet i Bergen (UiB) og min interesse for seiling. Der skapes et inntrykk av at jeg seiler for full lønn, noe som ikke stemmer med virkeligheten", skriver innsenderen, som underskriver med "Jan Martin Nordbotten, Stillehavet."

Publisert 13. mai 2016 16:08

Det uvanlige i Nordbottens tilfelle er bare hans valg av fremkomstmiddel, skriver dekan Helge K. Dahle på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

Publisert 28. apr. 2016 10:50

Mye tyder på at UiO hopper over tilsynsplikten for eksterne renholdere i jakten på hva Produktivitetskommisjonen krever av «effektiv ressursbruk, og at tjenestene brukes på en effektiv måte», skriver Alf Jensen i dette leserinnlegget.

Publisert 22. apr. 2016 00:24

En annen utilsiktet virkning av kravet om deling av data, er at det ikke lenger vil lønne seg å gjøre nye, banebrytende kliniske studier, skriver de medisinske forskerne Mette Kalager og Michael Bretthauer ved UiO i dette innlegget.

Publisert 14. mars 2016 16:44

UiOs handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse er skremmende lesning som er uten fornuftig fremtidsperspektiv, mener overlege og førsteamanuensis, Jon Klokk Slettedal.

Publisert 24. feb. 2016 12:27

Sebrafisken kom inn i norske laboratorier allerede sent på 1980-tallet, opplyser medisinprofessor Joel Glover i dette leserbrevet.

Publisert 19. feb. 2016 10:19

Ottersen har erklært at han er for valgt rektor. Men jeg tror ikke han forstår at ved å bruke stillingen som valgt rektor til å gi 546.875 kroner til å «promotere» eget fag, så undergraver han universitetsdemokratiet.

Publisert 10. feb. 2016 13:30

Internasjonalt har de fleste universiteter på størrelse med UiO et fakultet for teknologi (eller Engineering), og det kan være grunn til å spørre hvorfor vi ikke har dette her, skriver Knut Bjørlykke.

Publisert 26. jan. 2016 15:56

Nytt år, nye muligheter. Kjære undervisere, her skal dere få en utfordring til et lite tiltak som har store muligheter for å løfte undervisningskvaliteten: podcast forelesningene!

Publisert 11. nov. 2015 10:12

Stadig oftere blir jeg kontaktet av studenter som klager over at de blir så forstyrret av medstudenters mobilbruk og ikke-faglige PC-aktiviteter at de ikke får med seg stoffet foreleseren gjennomgår, forteller filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen.

 

Publisert 9. nov. 2015 14:24

Vi jubler for at enhetene ved UiO har blitt flinkere til å følge opp at nytilsatte tar basiskurset i universitetspedagogikk, skriver studenttillitsvalgt Line Willersrud.

Publisert 8. nov. 2015 08:00

Med denne takstøkningen koster nå parkeringen like mye som selve treningsavgiften, og mer hvis man skal trene to ganger eller mer i uka, som anbefalt, skriver odontologiprofessor Bjørn Øgaard i dette debattinnlegget hvor han går til angrep på SiO for den økte parkeringsavgiften i Domus Athletica.

Publisert 6. nov. 2015 11:26

Arbeidet for åpen tilgang vil ikke kunne tas videre hvis ikke denne publiseringsformen møtes med tillit. Og tillit avhenger av kvalitet, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 2. okt. 2015 13:02

Moderniseringsminister Sanner har denne uka presentert statens nye lederlønnssystem. NTL vil forsvare dagens sentrale tariffsystem mot angrepene fra både arbeidsgiver og Akademikerne, skriver NTL-leder Ellen Dalen i sitt leserbrev.

Publisert 22. sep. 2015 13:19

Administrasjonen har økt med 260 nye årsverk siden 2004, 90 av disse er ledere. De utgjør den gruppen som øker mest i antall og i lønn, skriver Ellen Dalen, leder for NTL UiO.

Publisert 6. aug. 2015 12:36

Vi vet hva slags rovdyr vi kan risikere dersom ledere kommer på plass gjennom ikke-demokratiske prosesser, skriver Arve T. Thorsen.

Publisert 29. mai 2015 13:06

Oppropet «Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler» har samlet 2000 underskrifter på mindre enn tre dager. Økt faglighet, autonomi og demokrati er et krav fra ansatte på tvers av stillingsgrupper og nivåer, skriver leder Ellen Dalen i fagforeningen NTL UiO.

Publisert 26. mai 2015 15:23

Forslaget med å svekke ordningen med valgt rektor hviler ikke på forskning eller erfaring, men kun på det premisset at det finnes dyktigere ledere utenfor institusjonen enn innenfor. Men tilgangen til ledere med vitenskapelig kompetanse, er begrenset, skriver kjente norske akademikere i dette felles innlegget.

Publisert 24. mai 2015 12:22

 Ein så stor arbeidsgjevar som UiO med eit breidt spekter av arbeidsoppgåver vil klare å skaffe ein dyktig og arbeidssam arbeidstakar alternativt arbeid dersom ein brukar litt fantasi - og ikkje minst vilje, skriv Sigrid Nesje.

Publisert 22. mai 2015 20:43

Så UiO talar med to tunger. Har dei faktisk brukt eigne midlar på Norsk Ordbok-prosjektet, eller har dei ikkje? spør hovudredaktør Lars S. Vikør i dette innlegget.

Publisert 21. mai 2015 15:52

Jeg er overbevist om at tradisjonen med å velge øverste leder for virksomheten blant våre egne, gir en helt annen legitimitet enn en tilsatt rektor.

Publisert 21. mai 2015 15:33

Min motivasjon for en ny periode i Universitetsstyret er ganske enkel: jeg ønsker å fortsette å være en tydelig stemme på vegne av de midlertidige vitenskapelige ansatte i de omstillingsprosessene, skriver universitetsstyrerepresentant Sofie Høgestøl.