Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 10

Publisert 17. des. 2015 05:00

Med ei delvis samling på Gaustad vil det vera plass til både det nye, store sjukehuset og dei framtidige, planlagde universitetsbygningane, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 15. des. 2015 13:48

Mandag hadde arbeidsgruppen som skal se på samarbeidet mellom Universitet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus sitt første offisielle møte. I juni skal gruppen legge fram sin rapport.

Publisert 11. des. 2015 14:28

Oslo universitetssykehus bør ha ei delvis samling på Gaustad, kombinert med lokalsjukehus på Aker. – Det meiner eg er det  beste alternativet både for Universitetet i Oslo og for OUS, seier rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Publisert 10. des. 2015 09:34

Universitetet i Bergen og NTNU spleiser på en rådgiverstilling i Tokyo, sammen med Innovasjon Norge og den norske ambassaden.

 

Publisert 7. des. 2015 12:20

Det blir truleg oppretta to vitskapsombod på UiO. Omboda skal stella med ting som har å gjera med problem som til dømes misbruk av makt og krav om medforfattarskap innanfor forsking.

Publisert 3. des. 2015 14:03

107 bidrag konkurrerer i Statsbyggs åpne plan- og designkonkurranse om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Konkurransen ble avsluttet 2. desember.

Publisert 30. nov. 2015 10:10

En felles flernasjonal hurtig godkjennelsesprosedyre av utenlandsk kompetanse kan bli løsningen for at flest mulig flyktninger kommer raskere inn i arbeid eller studier. NOKUT foreslår derfor et europeisk kvalifikasjonspass.

Publisert 23. nov. 2015 17:11

– Eg er glad for at denne saka ser ut til å løysa seg på ein god måte. Det seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen etter at det i dag blei kjent at språksamlingane skal flyttast til Bergen.

Publisert 23. nov. 2015 11:11

Kunnskapsdepartementet har bestemt at Universitetet i Bergen tek over språksamlingane frå Universitetet i Oslo.

Publisert 12. nov. 2015 10:31

– Kva står att for at statsråden kan avklara ei varig løysing for språksamlingane, spurde Kjersti Toppe (Sp) i Stortinget sin spørjetime.

Publisert 6. nov. 2015 13:06

Nå skal det bli lettere å få godkjent kvalifikasjoner i høyere utdanning på tvers av landegrenser. - Det kan bli viktig for å integrere flyktninger her i landet, tror kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Publisert 5. nov. 2015 15:32

Torsdag kom regjeringens forslag til forskrifter med krav til universitetene. Samtidig oppretter NOKUT tilsynsak mot det som skal bli Nord universitet.

Publisert 3. nov. 2015 13:55

Budsjettkutt gjer at Københavns Universitet må byrje 2016 med å seie opp folk.

Publisert 2. nov. 2015 09:59

– Regjeringen vil fastsette nye kvalitetskriterier før vi behandler søknader fra høyskoler som ønsker å bli universitet eller vitenskapelig høyskole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 29. okt. 2015 12:00

Styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium har vedtatt at det skal gå gjennom framdrifta og avviklinga av Norsk Ordbok 2014 på eit styremøte før 28. februar neste år.

Publisert 29. okt. 2015 10:34

Landets universiteter og høgskoler slurver med å sjekke om vitnemål og attester er ekte ved ansettelser og har liten kontroll på egne vitnemål, viser rapport fra Riksrevisjonen.

Publisert 26. okt. 2015 13:33

UiO vil ikkje lenger driva språksamlingane frå 1. januar neste år. Det vil likevel ikkje gå utover drifta av Nynorskordboka, Bokmålsordboka og Ordbanken, får Uniforum opplyst frå instituttleiar Kristian Emil Kristoffersen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium.

Publisert 26. okt. 2015 09:20

Nokut vurderer om de kan ha tillit til utdanningsdokumenter fra Syria. Blir svaret nei risikerer syriske flyktninger å havne i årelang kø for å få godkjent utdannelsen fra hjemlandet.

Publisert 23. okt. 2015 16:22

— Institusjonene har ikke fått godt nok fram overfor Kunnskapsdepartementet hva de reelle kostnadene ved å fusjonere blir, sier Petter Aaslestad. Nå tar han tre nye år som leder av Forskerforbundet.

Publisert 22. okt. 2015 11:31

Riksrevisjonen kritiserer Kunnskapsdepartementet for ikke å ha sørget for kvalitetssikrede tall for sin bevilgning på 30 milliarder kroner til statlige høgskoler og universiteter.

Publisert 22. okt. 2015 05:00

- Sjølv om vi veit at fleire institusjonar jobbar godt med kvoteordninga slik ho er i dag, viser ei evaluering av kvoteordninga at ordninga ikkje fungerer godt nok. Det seier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Publisert 21. okt. 2015 13:17

– Alle våre kvotestudentar har drege tilbake til heimlanda sine og deltatt i arbeidet med å byggja opp helsevesenet der. Derfor forstår eg ikkje kvifor regjeringa vil avskaffa ei så vellykka ordning, seier medisinprofessor Johanne Sundby.  

Publisert 19. okt. 2015 16:38

Det nye byrådet vil ha Oslo som kunnskapshovedstad, utvikle studentmodell à la Trondheim og støtter ambisjonen til Høgskolen i Oslo og Akershus om å bli universitet.

Publisert 19. okt. 2015 05:00

Med aukande arbeidsløyse over heile landet bør regjeringa ikkje lenger sitja med hua i handa og sjå på at bygningar fell saman fordi ingen prøver å setja dei i stand etter kvart som forfallet blir større og større, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 13. okt. 2015 05:00

Universitetet i Oslo rettar sterk kritikk mot måten forskingsdatabasen Cristin fungerer på. – No skal me skjerpa oss, lovar Cristin-direktør Katrine Weisteen Bjerde.