Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 10

Publisert 31. mars 2016 15:04

De nye lokalene for Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal ligge på Gaustad i Oslo. Det har regjeringen bestemt. – Gledelig, synes dekan Pål Barkvoll.

Publisert 31. mars 2016 11:38

Universitetet i Oslo jobber med å skaffe seg en visjon, men professor og styremedlem Kristian Gundersen mener det hele er noe stort vrøvl.

Publisert 30. mars 2016 10:40

Stortinget behandlet i går forslag til endringer i lov om universiteter og høgskoler. Modellen med ansatt rektor og ekstern styreleder skal bli det normale for institusjonene.

Publisert 21. mars 2016 10:21

Ei studentforeining må ha minimum fire medlemar, og 80 prosent av dei må vera studentar. Det er to av dei nye reglane UiO foreslår innført som krav for å bli studentforeining. Studentleiar Julie Sørlie Paus-Knudsen (biletet) seier nei til mange av dei føreslegne endringane.

Publisert 18. mars 2016 14:41

Doktorgradsutdanning skal ikke regnes som tjenestetid etter Tjenestemannsloven, foreslår regjeringen. Det skal gjøre det lettere for stipendiater å få jobb ved universiteter og høyskoler etter avlagt doktorgrad.

Publisert 11. mars 2016 12:20

Dersom et utvalg får det som de vil kan valgt rektor og styreleder Ole Petter Ottersen bytte plass med en ansatt rektor og ekstern styreleder fra neste år. Styret ved Universitetet i Oslo drøfter saken mandag.

Publisert 9. mars 2016 14:45

Onsdag 9. mars blei det sett punktum for ei 80 år lang ordbokhistorie. Då blei det tolvte og siste bandet av Norsk Ordbok lansert i Universitetets aula.

Publisert 8. mars 2016 09:23

Tillitsvalgte ved NMBU i Ås beskylder Kunnskapsdepartementet for både kuppforsøk og dobbeltspill etter at departementet slår fast at universitetet har ansatt rektor. Over 800 ansatte krever valgt rektor.

Publisert 23. feb. 2016 16:16

- Viss Nasjonalgalleriet blir stilt til disposisjon, så får me høve til å stilla ut mellomaldersamlinga vår der, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen til NRK.

Publisert 19. feb. 2016 12:00

– UiO er svært uroleg for forslaget frå fleire departement om å selja Frederiks gate 3. Det er ein viktig del av den kunnskaps- og kulturaksen me vil skapa på Tullinløkka, seier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 17. feb. 2016 16:02

NTNU skal spare opptil 150 millioner kroner innen 2018. Det er uenighet i Universitetsstyret om dette er for mye eller for lite.

Publisert 15. feb. 2016 16:36

Direktør Tone Lindheim forhåndsfavoriserte arkitekt til millionprosjekt. Nå erklærer hun seg inhabil, avslører Aftenposten. Også internt på museet har Lindheim fått kritikk.

Oppdatert med kommentar fra universitetsdirektøren 16. februar

Publisert 11. feb. 2016 10:10

De største universitetene rekrutterer internt når de ansetter professorer og førsteamanuenser. Nesten 70 prosent av professorene ved Universitetet i Oslo studerte ved samme lærested.

Publisert 10. feb. 2016 13:30

Internasjonalt har de fleste universiteter på størrelse med UiO et fakultet for teknologi (eller Engineering), og det kan være grunn til å spørre hvorfor vi ikke har dette her, skriver Knut Bjørlykke.

Publisert 10. feb. 2016 12:38

De to høgskolene som planlegger å sende universitetssøknad i år, ber begge om at det blir brukt skjønn når det skal avgjøres om de skal få bli universiteter. De to største, NTNU og Universitetet i Oslo, er uenige i dette.

Publisert 9. feb. 2016 16:46

Finn-Eirik Johansen (50) blir direktør for UiO:Livsvitskap. Det vedtok Universitetsstyret i dag. Han kjem frå stillinga som instituttleiar på Institutt for biovitskap ved UiO.

Publisert 3. feb. 2016 15:17

Et par hundre ansatte på Københavns Universitet må snart se seg om etter ny jobb etter krav om å spare 500 millioner kroner.

Publisert 3. feb. 2016 14:01

– Dei politiske partia må konkurrera om å ha den beste politikken for høgare utdanning. Det meiner Marianne Knutsdotter Andenæs (26), som er kandidat til å overta som leiar for Norsk studentorganisasjon.

Publisert 2. feb. 2016 05:00

– Forskingsrådet må etablera eit eige program for juridisk forsking. Det vil vera viktig både for samfunnet og faget, meiner dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultetet.

Publisert 28. jan. 2016 05:15

Det er bra at UiO tar konsekvensen av at pengane har runne altfor raskt ut til dette PR-byrået og difor vil lysa ut avtalen på nytt, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 21. jan. 2016 15:49

Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal bistå i arbeidet med å utforme gode nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Gruppen ledes av UiO-professor i religionshistorie, Torkel Brekke.

Publisert 18. jan. 2016 15:52

Ordboka kan hamna i Volda, språksamlingane ved UiB – og Høgskulen i Sogn og Fjordane driv førebels med det dei kallar openlys spionering.

Publisert 13. jan. 2016 11:58

– Det er naudsynt med ei evaluering av forskingsdatabasen Cristin. Det krev Vidar L. Haanes, som er leiar for Universitets- og høgskulerådet.

Publisert 12. jan. 2016 14:32

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes ikke det er nødvendig å bruke av oljefondet for å få Oxford, MiT og Harvard til å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning, slik som i tv-serien Mammon.

Publisert 11. jan. 2016 12:31

– Nasjonale forskingslaboratorium kan styrkja kvaliteten på norsk forsking. Det trur Kyrre Lekve, som er nestleiar for forskingsinstituttet Simula.