Nettsider med emneord «Strategisk plan»

Publisert 13. mars 2015 14:48

Gjennom den «indremedisinske analysen» av UiO som desse gruppene skal utføra på vegner av Universitetsstyret, kan det koma fram gode forslag som kan gjera UiO til ein betre stad å vera for både forskarar, studentar og andre tilsette, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft om oppfylginga  av rapporten til den internasjonale strategiske rådgjevingsgruppa (SAB) .

Publisert 12. mars 2015 16:31

– Spørsmålet om vald eller tilsett rektor blir det nok umogleg å unngå, men hovudsaka skal vera dei utfordringane me får frå gruppene som ser på forsking, utdanning og det tverrfaglege samarbeidet og SAB-rapporten si tilråding om betre differensiering.

Publisert 28. jan. 2015 13:07

Universitetsstyrerepresentantane Karin Widerberg og Kristian Gundersen fekk berre sine eigne røyster til forslaget om å oppretta ei referansegruppe for oppfylginga av arbeidet til den internasjonale rådgjevingsgruppa (SAB) då saka var oppe i Universitetsstyret i går.

Publisert 8. okt. 2014 05:00

Den kritiske rapporten fra UiOs Strategic advisory board er ikke lagt i en skuff. Oppfølgingsarbeidet er i gang, og rektor Ole Petter Ottersen antyder at styrket tverrfaglig samarbeid kan bli et av flere resultater.

Publisert 25. jan. 2013 12:45

2013 er UiOs innovasjonsår og alle fakultetene er involvert. – Innovasjon er mer enn naturvitenskap, patenter og teknologi, poengterer SV-dekan Fanny Duckert .

Publisert 14. des. 2012 13:30

– Det viktige med ein strategi er ikkje berre å finna ut kva me skal gjera, men like mykje å finna ut kva me ikkje skal gjera. Dette kan me hjelpa Universitetet i Oslo med, seier Esko Aho, leiaren for UiOs rådgjevande panel (Strategic Advisory Board) til Uniforum.

Publisert 12. des. 2012 15:24

Kompetanseutvikling hos veiledere står sentralt når kvaliteten på UiOs ph.d.-utdanning skal forbedres.  

Publisert 29. okt. 2012 09:21

Parat vil at UiOs ambisjoner om å bli et grønt universitet lykkes og støtter derfor universitetets miljøarbeid.

Publisert 14. sep. 2012 10:52

UiO markerer sitt internasjonaliseringsår med å gjøre internasjonalisering til et kriterium i de lokale lønnsforhandlingene. Fagforeningene Akademikerne, NTL og Parat reagerer.

Publisert 10. sep. 2012 13:16

Til omverdenen forteller UiO om miljøgevinsten universitetet oppnår ved å benytte strøm fra fornybare energikilder. Men UiO kjøper ikke opprinnelsesgarantert strøm, bekrefter teknisk direktør Per Erik Syvertsen.

Publisert 22. aug. 2012 14:44

Fire ansatte i Grønt UiO og Kommunikasjonsavdelingen har vært på turné langs vestkysten av USA og Canada. – Verdt både pengene og Co2-utslippene, konkluderer prosjektleder Jorulf Brøvig Silde i Grønt UiO. 

Publisert 15. aug. 2011 14:01

UiO kjem på 75.plass i verda på Shanghai-rangeringa over verdas beste universitet. I Europa ligg UiO på 24. plass medan det er det 5. beste i Norden. – Med dette resultatet plasserer UiO seg godt blant verdas éin prosent beste universitet, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 2. aug. 2011 14:06

Forskning er i sitt vesen utadrettet og står dermed fjernt fra dem som er involvert i de lokale lønnsforhandlingene. Dette gapet blir særlig stort hvis man som forsker skulle være så uheldig å jobbe med internasjonale prosjekter.

Publisert 11. mai 2011 14:54

– Lønnen sier noe om verdien samfunnet setter på jobben du utfører. Mitt inntrykk er at forskeres status er fallende, advarer leder Eivind Balsvik i Forskerforbundet ved UiO. Rektor Ole Petter Ottersen medgir at lønnsnivået blant forskere kan ødelegge for rekrutteringen.

Publisert 28. apr. 2011 11:42

– Vi burde ha oppdaga feilen og tek ansvar for dette. Samstundes var det UiO som innrapporterte feil tal, så ansvaret må delast. Det seier redaktøren i Times Higher Education, Phil Baty til På Høyden i ein kommentar til at UiO ikkje var med mellom dei 200 beste då rankinglista for 2010 blei publisert.

Publisert 24. feb. 2011 11:35

Ein god strategiplan er viktigare enn nokon gong. – Strategiplanar byrjar i større grad å bli eit styringsinstrument, seier NIFU-forskar Bjørn Stensaker.

Publisert 17. jan. 2011 14:16

– Skal vi oppfattes som en interessant samarbeidspartner internasjonalt, er vi helt avhengige av å styrke språkopplæringen, sier professor Hanne Gram Simonsen. Hun har ledet gruppen som sist uke leverte innstillingen ”Språksenter ved UiO”.

Publisert 12. jan. 2011 09:45

Et nytt klimagassregnskap skal hjelpe UiO med å legge bedre til rette for en mer miljøvennlig drift. Som en ekstra bonus er det også penger å spare på å tenke miljø, forteller prosjektleder for Grønt UiO Jorulf Brøvig Silde.  

Publisert 15. des. 2010 14:26

Andelen kvinnelige professorer ved UiO kryper stadig nærmere 25 prosent, viser nye tall fra DBH. – Opprykksordningen er vår suksesshistorie, sier prorektor Inga Bostad. Ved nyansettelser står det ikke like bra til.

Publisert 9. des. 2010 12:59

Mens mange ledende forskningsnasjoner nå er i ferd med å revurdere sin styringspolitikk, fortsetter Universitetet i Oslo i et spor som ble lagt opp av Verdensbanken og internasjonale konsulentselskaper på 90-tallet.

Publisert 9. des. 2010 11:21

Intet kan være bedre enn at vi nå har fått en strategisk plan som engasjerer.

Publisert 30. nov. 2010 13:09

Blir dagens vitenskapelige ansatte med sine varierende forskningsmeritter, gjenfødt som en spydspiss i den internasjonale vitenskapens elitedivisjon i 2020? Det spør historiker Fredrik W. Thue, som har anmeldt UiOs strategiske plan i tidsskriftet Prosa.

Publisert 24. nov. 2010 10:29

Reaksjoner fra blant andre fagforeningsrepresentanter og fra kollegaer lokalt tyder på at det er lite engasjement og minimalt med positiv innstilling til prosjektet administrativ prioritering slik det er presentert i dag.

Publisert 18. nov. 2010 11:28

Både fagforeninger og ansatte ved UiO har erfaring med, og føler seg kompetente til, å delta aktivt i styringen av omorganiseringsprosjekter. Nå reduseres vi til diskusjonspartnere hvor ledelsen selv står helt fritt til å trekke de konklusjonene de ønsker. Dette er ikke medvirkning!

Publisert 16. nov. 2010 22:57

– Me skal unngå dobbeltarbeid og arbeida smartare og slik få eit større økonomisk handlingsrom som me kan kanalisera til forsking og undervisning. Det er hovudmålet til prosjektet administrativ prioritering, seier rektor Ole Petter Ottersen, viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.