print logo

Uniforum

 • Godt samarbeid med kinesiske forskere 24. apr. 2015

  Forskningssamarbeidet med partneruniversitetene i Kina fortsetter, men flere norske forskere nektes visum til Kina og flere kinesiske forskere hindres i å besøke Norge. Det hender også at aktiviteter av mer offisiell art stoppes, sier rektor Ole Petter Ottersen.

 • Skal ha språkmøte i Oslo 24. apr. 2015 olsen%20dag%20rune

  Måndag skal ein UiB-delegasjon treffa statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag og fortelja han at UiB gjerne kan ta over nokre pengar frå UiO.

 • Kina stoppet norsk-kinesisk miljøkonferanse 24. apr. 2015 rolf-vogt-2-nett

  Norske og kinesiske forskere inviterte i mars til en stor miljøkonferanse i Beijing, men konferansen måtte avlyses på kort varsel. Tillatelsen fra kinesiske myndigheter ble aldri innvilget.

 • Lurt av tidsskriftet Public Service Review 23. apr. 2015 4.morten-dehlen-2

  Rektor Ole Petter Ottersen har karakterisert virksomheten til tidsskriftet Public Service Review som kriminell. Blant UiO-forskerne som har publisert i tidsskriftet, er dekanene Morten Dæhlen og Hans Petter Graver.

 • Studieplassar for UiO-studentar i utlandet står tomme 23. apr. 2015 regnvat-velkomsseremoni

  Over heile verda står utvekslingsplassar for UiO-studentar tomme. Det viser eit oversyn Uniforum har fått.

 • Drog til Japan likevel 23. apr. 2015 ingvild-ulven-osto-tokyo-2-nett

  – Eg blei rådd til ikkje å ta eit utanlandsopphald i Japan medan eg tok Lektorprogrammet på UiO. For meg var det heilt utenkjeleg ikkje å delta på studentutveksling på studiet. Då eg fekk sjansen til å dra, sa eg sjølvsagt ja, seier Ingvild Ulven Østbø.

 • – Heilt absurd å leggja vekt på biologisk alder 22. apr. 2015 elisabeth-staksrud-12-copy

  – Så lenge ein forskar ikkje innfrir dei biologiske aldersgrensene til Forskingsrådet, blir ikkje forskaren sin søknad vurdert. Det meiner førsteamanuensis Elisabeth Staksrud ved Institutt for media og kommunikasjon, UiO.

 • UiO får real oppgang i antall søkere 22. apr. 2015 apen-dag-studenter-nett

  Universitetet i Oslo har en kraftig oppgang i antall søkere. Realfagutdanninger øker mest og har 17 prosent flere med fagene som førstevalg i år sammenlignet med fjoråret.

 • Høgskolene spiser innpå i publisering 22. apr. 2015 publiseringspoeng

  Forskere ved de statlige høgskolene kapret nesten 20 prosent flere publikasjonspoeng i fjor enn året før, mens deres kolleger ved universitetene har en nedgang på 0,1 prosent.

 • Universitetsrektorene i Oslo og Bergen vil bevare rektorvalget 16. apr. 2015 slutten-pa-valget-copy

  For tre uker siden gikk regjeringen inn for at universiteter og høgskoler i hovedsak skulle ha tilsatt rektor med ekstern styreleder. Universitetsrektorene Ole Petter Ottersen (UiO) og Dag Rune Olsen (UiB) argumenterer i et felles leserinnlegg imot dette synspunktet.

Meir...

Tema

Arrangementer ved UiO

Nytt fra forskning.no

UiO i media

UNIFORUM MEINER

 • Naudsynt med impulsar frå andre land 23. apr. 2015 15:13

  Det er viktig og flott at UiO no set i gang ein ekstra innsats for å spreia bodskapen om alle studieplassane ved utanlandske universitet som står til disposisjon for UiO-studentar, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Siste kommentarar Meir...

FØLG OSS PÅ FACEBOOK