Forsiden - Side 9

Publisert 19. jun. 2014 05:05

Systemet for eigedomsforvaltning XPAND kan brukast til å planleggja ressursbruk og til å kontrollera kor mykje kvar tilsett gjer. For oss er det ein heilt feil måte å styra UiO på, seier NTL-tillitsvalde  Ellen Dalen og Geir Mathiessen.

Publisert 19. jun. 2014 05:04

UiO tar pause i arbeidet med nytt verktøy for eigedomsforvaltning.  Prosjektet har så langt kosta over tolv millionar kroner.

Publisert 19. jun. 2014 05:00

Behandlingen av prorektors fratredelse blir tema i lukket møte i Universitetsstyret neste uke. På forhånd gjør universitetsledelsen det klart at de ikke deler syn med jusprofessorene Anne Robberstad og Jan Fridthjof Bernt som har erklært vedtaket i saken ugyldig.

Publisert 18. jun. 2014 15:55

Omstilling innen forskning på petroleum og energi generelt er helt nødvendig, dersom kravene til bærekraftig utvikling skal oppfylles. Det skriver NENT i rapporten som ble offentliggjort i dag.

Publisert 18. jun. 2014 09:30

Gerd Liv Valla og Åslaug Haga har begge opplevd å bli skandaliserte i mediene. I ettertid er de kritiske til forsvarsstrategiene de valgte da det stormet som verst.

Publisert 18. jun. 2014 05:00

Eit nytt elektronisk, vitskapleg tidsskrift om nyskaping i media har sett dagens lys på Institutt for media og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Publisert 17. jun. 2014 09:35

Det er ikkje naturleg for Universitetet i Oslo å ta ansvar for vidare drift og forvaltning av Norsk Ordbok når prosjektperioden er over 1. mars neste år. Det går fram av eit svar UiO har sendt til Kulturdepartementet.

Publisert 16. jun. 2014 13:16

I dag fikk regjeringen overlevert den endelige rapporten fra MOOC-utvalget med NTNUs Berit Kjelstad i spissen. Mer tempo og penger er to viktige stikkord fra utvalgets rapport.

Publisert 13. jun. 2014 11:34

Over 100 personer møtte opp til en protestmarkering mot diskriminering av iranske studenter og stipendiater på NTNU i Trondheim. May-Britt Moser håper engasjementet gir endringer.

Publisert 13. jun. 2014 09:50

Mens Universitetet i Bergen betalte tre euro per forskningsartikkel de lastet ned fra Science Direct, slapp Høgskolen i Oslo og Akershus unna med å betale en euro per nedlasting fra samme database.