Forsiden - Side 8

Publisert 6. jun. 2014 14:33

Hvis du var et plankton, hvor raskt kunne du da reise med havstrømmene fra Oslo til Sydney? Svaret gjemmer seg på plakaten som gikk av med seieren, i en konkurranse for ph.d.-studenter på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 6. jun. 2014 13:00

«Jeg har ikke noen grunn til å holde på deg, hvis du ikke vil være her», sa rektor til Ruth Vatvedt Fjeld da hun ville trekke seg. Dermed fikk Fjeld ikke vist fram lista over hva som skulle til for at hun skulle bli.

Publisert 6. jun. 2014 11:15

– Målet vårt er at norske forskarar skal henta inn to prosent av dei 616 milliardar kronene som EUs nye forskingsprogram Horisont 2020 skal bruka. Det opplyste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på UiO i går.

Publisert 6. jun. 2014 05:00

– NTL meiner at oppseiingsvarselet til dei 23 medarbeidarane i Norsk Ordbok må trekkjast tilbake, seier tilliltsvald Marianne Midthus Østby til Uniforum.

Publisert 6. jun. 2014 00:18

Den ett år gamle nettavisa ved Høgskolen i Oslo og Akershus Khrono, ble i går tildelt Fagpresseprisen for 2014. Det er Fagpressens gjeveste pris.

Publisert 5. jun. 2014 15:46

Universitetet i Oslo får 17 millionar kroner ekstra etter at regjeringspartia og samarbeidspartia  på Stortinget er blitt einige om revidert nasjonalbudsjett. Det opplyser stortingsrepresentant Kristin Vinje frå Høgre til Uniforum i ettermiddag.

Publisert 4. jun. 2014 11:30

– Forskingsrådet prøver å styra norsk forsking i staden for å leggja forholda best mogleg til rette for grunnforskinga og prosjekt som forskarane sjølve tar initiativet til. Det meiner UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 3. jun. 2014 11:50

Det antydes fra flere hold at Ruth Vatvedt Fjeld ikke hadde det som skulle til for å være prorektor. – Det må i så fall falle på dem som ba meg bli prorektor, innvender hun. Selv går professoren hardt ut mot rektoratets sammenblanding med administrasjonen.

Publisert 3. jun. 2014 08:00

Med over dobbelt så mange stemmer som nestemann på lista, er Sofie A. E. Høgestøl valgt til ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret.

Publisert 2. jun. 2014 11:54

Professor Harald Stenmark ved Radiumhospitalet og UiO får  i dag kong Olav Vs kreftforskningspris for sine studier av hvordan celler utvikler seg til kreft.