Forsiden - Side 7

Publisert 26. feb. 2014 14:25

Flere av UiOs fagmiljøer gjør det svært godt i QS World University Rankings by Subject 2014, som ble offentliggjort i dag. Aller høyest skårer medier og kommunikasjon som ligger på 42. plass i verden, melder UiO.

Publisert 25. feb. 2014 16:15

Markeringen av det norske grunnlovsjubileet ved Københavns Universitet 25. februar rettet søkelyset mot prestenes betydning i 1814.

Publisert 25. feb. 2014 15:20

Hordaland fylkeskommune har løyvd fem millionar kroner til besøkssenteret ved Baroniet Rosendal i Kvinnherad.  – Me er kjempeglade , seier styreleiar og assisterande universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen ved UiO til Uniforum.

Publisert 21. feb. 2014 15:20

Stiftinga som eig store delar av eigedomane til Den norske kyrkja kravde at UiO skulle betala 54 millionar kroner i året i festeavgift i staden for 371 000 kroner. Oslo tingrett sette i november leiga til 7,4 millionar kroner. Avgjerda er anka til lagmannsretten.

Publisert 20. feb. 2014 14:21

- Ingen bankar bør lovast evig liv, gjentok sentralbanksjef Øystein Olsen då han repeterte årstalen for studentar frå UiO, HiOA og BI i formiddag. Han opplyste at eit system for ei ansvarleg avvikling av bankar som går dårleg, er på veg.

Publisert 19. feb. 2014 11:21

NTNU i Trondheim er på 136. plass mellom dei universiteta i verda som er mest synlege på nett. UiB fylgjer på 154. plass, medan UiO plasserer seg som nummer 167. Det viser den siste målinga frå Webometrics.

Publisert 19. feb. 2014 05:00

Ekteparet Kate og Morten Bronndal på Institutt for biovitskap ved UiO lever for jakt- og fotosafari i Afrika.

Publisert 18. feb. 2014 16:15

Fem forskningsmiljøer fra medisin, geolog, kjemi, ernæringsvitenskap   og informatikk ved UiO vil gjerne bli senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). 15 nye SFI-er skal starte opp i 2015, melder Forskningsrådet.

Publisert 18. feb. 2014 05:00

Da Norge fikk sin egen grunnlov, stod Det Kongelige Frederiks Universitet i sentrum av begivenhetene.

Publisert 17. feb. 2014 16:02

Et rom- og funksjonsprogram for nytt veksthus på Tøyen er nå godkjent av styret for Naturhistorisk museum. Nå blir det sendt videre til Universitetsstyret ved UiO.