Forsiden - Side 7

Publisert 18. jun. 2014 09:30

Gerd Liv Valla og Åslaug Haga har begge opplevd å bli skandaliserte i mediene. I ettertid er de kritiske til forsvarsstrategiene de valgte da det stormet som verst.

Publisert 18. jun. 2014 05:00

Eit nytt elektronisk, vitskapleg tidsskrift om nyskaping i media har sett dagens lys på Institutt for media og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Publisert 17. jun. 2014 09:35

Det er ikkje naturleg for Universitetet i Oslo å ta ansvar for vidare drift og forvaltning av Norsk Ordbok når prosjektperioden er over 1. mars neste år. Det går fram av eit svar UiO har sendt til Kulturdepartementet.

Publisert 16. jun. 2014 13:16

I dag fikk regjeringen overlevert den endelige rapporten fra MOOC-utvalget med NTNUs Berit Kjelstad i spissen. Mer tempo og penger er to viktige stikkord fra utvalgets rapport.

Publisert 13. jun. 2014 11:34

Over 100 personer møtte opp til en protestmarkering mot diskriminering av iranske studenter og stipendiater på NTNU i Trondheim. May-Britt Moser håper engasjementet gir endringer.

Publisert 13. jun. 2014 09:50

Mens Universitetet i Bergen betalte tre euro per forskningsartikkel de lastet ned fra Science Direct, slapp Høgskolen i Oslo og Akershus unna med å betale en euro per nedlasting fra samme database.

Publisert 11. jun. 2014 10:58

Språksamlingane kan vera på  veg ut av Universitetet i Oslo. I går vedtok styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium med seks mot to stemmer at det ikkje skal ta ansvaret for samlingane. Universitetsleiinga vil ha direkte dialog med fagdepartementa om den vidare vurderinga.

Publisert 10. jun. 2014 15:00

Sju grupper konkurrerer om utformingen av universitetets nye, store livsvitenskapsbygning. Fra onsdag 11. juni kan publikum se løsningsforslagene i Realfagsbiblioteket på Blindern.

Publisert 6. jun. 2014 17:56

Britiske FutureLearn blir plattforma som skal tilby gratis UiO-kurs til nettstudentar over heile verda. Dei amerikanske plattformene Coursera og EdX tapte i konkurransen fordi dei må fylgja USAs boikottlover.

Publisert 6. jun. 2014 17:50

Det er ikke sikkert prorektors fratredelse ble håndtert optimalt i Universitetsstyret, medgir valgstyrets leder Knut Heidar. Blant tabbene er at fratredelseserklæringen burde vært behandlet som en søknad om å fratre.