Forsiden - Side 6

Publisert 10. mar. 2014 12:06

PST får oversendt visumsøknadene fra iranske studenter og forskere hvis disse søker seg til problematiske fagområder ved universitetene. Lista over slike fagområder er lang.

Publisert 7. mar. 2014 17:35

– Språkrådets tilråding til Kulturdepartementet om framtida for både prosjektet Norsk Ordbok og språksamlingane har me ingen innvendingar til, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 6. mar. 2014 16:50

Supermerkevarene innen global akademia rager hals og hode over konkurrentene. Men det er viktige, globale trender å merke seg – og ikke bare at Norden knapt er å se blant de 100 mest renommerte universitetene i verden.

Publisert 5. mar. 2014 16:17

Eit forskings- og dokumentasjonssenter med vitskaplege medarbeidarar er den beste løysinga for språksamlingane på universiteta. Det er rådet Språkrådet gir Kulturdepartementet.

Publisert 5. mar. 2014 13:11

– Russlands intervensjon i Ukraina er den viktigaste testen EU har hatt i heile si levetid. Det sa Europaminister Vidar Helgesen på ARENA-forelesinga på UiO i går.

Publisert 4. mar. 2014 11:55

Denne veka opna Grunnlovsveka på Universitetet i Oslo. Det blei markert i går måndag 3. mars ved at rektor Ole Petter Ottersen  la ein krans rundt hovudet på Eidsvollsmannen og universitetsprofessoren Georg Sverdrup i Georg Sverdrups hus.

Publisert 4. mar. 2014 10:18

Flere år med store underskudd og en utfordrende bransje gjør at samskipnaden vurderer å selge Akademika, melder Bok & samfunn. Salg kan føre til dårligere utvalg av pensumlitteratur, mener redaktør.

Publisert 3. mar. 2014 17:40

Norsk studentorganisasjon (NSO) og Den europeiske studentorganisasjonen (ESU) fordømmer det russiske angrepet på Ukraina og okkupasjonen av Krim-halvøya. De krever at Ukraina selv får stake ut sin egen fremtid.

Publisert 3. mar. 2014 11:02

Prekære behov for nybygg og etterslep på vedlikehold ved slitne norske universiteter kan summeres til et svimlende antall milliarder kroner. Derfor følger rektorene nøye med på debatten om samlokalisering ved NTNU.

Publisert 28. feb. 2014 02:00

Kravet om å auka festeavgifta til Universitetet i Oslo frå 371 250 kroner i året til over 54 millionar kroner i året står framleis fast. Det stadfestar advokat Tim V. Midgaard i Opplysningsvesenets fond overfor Uniforum. UiO er ueinig i kravet.