Forsiden - Side 6

Publisert 23. jun. 2014 17:48

– Eg er opprørt! Det seier forbundssekretær Siv Anita Hagen i NTL etter at ho har fått vita at protokollen frå møtet i tilsetjingsutvalet på HF der 19 tilsette i Norsk Ordbok blei oppsagde, vart publisert på nettet dagen før møtedagen. HF-leiinga er lei seg.

Publisert 23. jun. 2014 05:00

Ulike bergarter gir ulikt jordsmonn og ulikt jordsmonn gir ulike planter. På Skandinavisk rygg  i Botanisk hage har en geolog, en botaniker og to gartnere gått sammen om å vise fram stein og planter som er typiske for norske fjell.

Publisert 23. jun. 2014 05:00

Den nye organiseringen av sentraladministrasjonen (LOS) får verken slakt eller toppscore i ny evaluering. Til nå merker de fleste heller ingen forskjell.

Publisert 20. jun. 2014 16:37

Mest alle universitetsbygningane på Blindern, alle bygningane til Naturhistorisk museum og Observatoriet er blitt freda av Riksantikvaren

Publisert 20. jun. 2014 10:48

- Jeg skjønner at NTNU-rektor Gunnar Bovim blir frustrert av alle iranersakene, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Publisert 20. jun. 2014 05:05

Det er ikke lenge siden sist gang det skar seg mellom rektor og prorektor på UiO. Haakon Breien Benestad ble likevel sittende hele perioden, til tross for at han skal ha vært uønsket av rektor.                 

Publisert 19. jun. 2014 05:05

Systemet for eigedomsforvaltning XPAND kan brukast til å planleggja ressursbruk og til å kontrollera kor mykje kvar tilsett gjer. For oss er det ein heilt feil måte å styra UiO på, seier NTL-tillitsvalde  Ellen Dalen og Geir Mathiessen.

Publisert 19. jun. 2014 05:04

UiO tar pause i arbeidet med nytt verktøy for eigedomsforvaltning.  Prosjektet har så langt kosta over tolv millionar kroner.

Publisert 19. jun. 2014 05:00

Behandlingen av prorektors fratredelse blir tema i lukket møte i Universitetsstyret neste uke. På forhånd gjør universitetsledelsen det klart at de ikke deler syn med jusprofessorene Anne Robberstad og Jan Fridthjof Bernt som har erklært vedtaket i saken ugyldig.

Publisert 18. jun. 2014 15:55

Omstilling innen forskning på petroleum og energi generelt er helt nødvendig, dersom kravene til bærekraftig utvikling skal oppfylles. Det skriver NENT i rapporten som ble offentliggjort i dag.