Forsiden - Side 6

Publisert 27. mai. 2014 15:00

Kunnskapsdepartementet har bedt Statsbygg vurdere om det nye byggeprogrammet for veksthus kan realiseres innenfor rammene av det godkjente forprosjektet.

Publisert 27. mai. 2014 09:46

Dei 28 språkforskarane i Norsk Ordbok har fått varsel om at dei mister jobben frå nyttår.  – Me er likevel nøgde med at prosjektet er i hamn til avtalt tid og pris, seier prosjektdirektør Åse Wetås.

Publisert 26. mai. 2014 13:52

– Dette er ikke et godt oppgjør for Unio, men det er samtidig ikke så dårlig at vi valgte å streike, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Sigrid Lem.

Publisert 25. mai. 2014 13:47

CocaCola-kjemikarane i EepyBird og UiO-formidlarane Andreas Nakkerud og Anders Hafreager trekte både barn og vaksne til UiO-festivalen på laurdag. Men rockegruppa The Dogs hadde høgast desibelnivå.

Publisert 23. mai. 2014 16:53

Hav, klima og nye teknologiar er mellom dei seks forskingsområda regjeringa vil prioritera i langstidsplanen for forsking og høgare utdanning, avslørte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.

Publisert 23. mai. 2014 12:50

– Det skader universitetet at rektor er så opptatt av å vise en flott fasade utad, mens viktige problemer feies under teppet, sier professor og styremedlem i Akademisk forum Johan F. Storm. Også professor Andreas Føllesdal reagerer på håndteringen av prorektors avgang.

Publisert 23. mai. 2014 05:00

I etterkant av Ruth Vatvedt Fjelds fratredelse som prorektor mener flere av UiOs dekaner det er på tide med en diskusjon om hvordan ledere rekrutteres på universitetet. Enkelte andre sider ved saken, ønsker de derimot ikke å kommentere.

Publisert 22. mai. 2014 15:00

Forskerforbundet har satt over 150 medlemmer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i streikeberedskap. Blir det streik, kan dette ramme undervisningen ved fakultetet.

Publisert 22. mai. 2014 14:06

Doktorgradskandidater og en masterstudent ved minst to universiteter har omtrent samtidig mottatt avslag om forlenget oppholdstillatelse for å forske og studere materialer og offshoreteknologi.

Publisert 21. mai. 2014 14:45

Ansatte ved Kulturhistorisk museum, Vakt og alarmsentralen og i Uniforum er blant dem som kan bli tatt ut i streik, dersom partene i statlig sektor ikke kommer til enighet innen fristen på søndag.

Arrangementer ved UiO

Meir...