Forsiden - Side 2

Publisert 9. apr. 2014 14:00

Rundt 13 000 ansatte ved UiO er hittil flyttet over til Microsofts plattform for e-post og kalendersystemer.

Publisert 9. apr. 2014 10:15

Gunn Elin Aa. Bjørneboe holdt konflikten med internrevisjonssjefen skjult for Universitetsstyret. Nå mener styremedlem Ole Martin Nodenes det er på tide at revisjonen underlegges styret, og ikke universitetsdirektøren.

Publisert 8. apr. 2014 15:46

300 unge talenter skal lettere få faste stillinger i akademia enn i dag. Det er målet regjeringen har med et nytt lovforslag.

Publisert 7. apr. 2014 10:40

– Dette minner om en instrumentell enøydhet. Her er det noen som er opptatt av å markere en linje i sikkerhetspolitikken. De kan komme i skade for for å gå lenger enn det er dekning for i sanksjonsreglene, mener pensjonert jussprofessor Jan Fridtjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Publisert 3. apr. 2014 05:05

Modellen for samarbeid med Universitetet i Caen er dessverre veldig dyr, meiner instituttleiar Karen Gammelgaard ved ILOS. Ho støttar framlegget om å trekkja UiO ut.

Publisert 3. apr. 2014 05:00

Det vil vera til stor skade for samarbeidet mellom Noreg og Frankrike om UiO trekkjer seg ut av Studiesenteret i Caen, slik eit utval nedsett av universitetsleiinga går inn for. Det meiner eit nesten samla fagmiljø i fransk, som vil hindra at UiO bryt ut av universitetssamarbeidet.

Publisert 3. apr. 2014 02:00

Det norske instituttet i Athen og Studiesenteret i Caen bør ikkje lenger vera ein del av porteføljen til Universitetet i Oslo. Det går fram av ein rapport frå eit utval som har gått gjennom sentra på oppdrag frå UiO-leiinga.

Publisert 2. apr. 2014 16:24

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er blitt ny nestleder i styret for Akershus universitetssykehus. Per Christian Voss fra Notodden blir ny styreleder.

Publisert 2. apr. 2014 15:32

Vestlige akademikere bør vurdere akademisk boikott av Russland. Det er skremmende hvordan enkelte russiske forskere støtter Putins aggressive politikk, mener professor Iryna Lukianenko fra Universitetet i Bergens samarbeidsuniversitet i Kiev.

Publisert 28. mar. 2014 16:32

Studentene skal  igjen få mulighet til å ha flertall i viktige beslutninger i styrene for studentsamskipnadene. Regjeringen vil derfor endre studentsamskipnadsloven, opplyser kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.