Forsiden - Side 2

Publisert 24. jun. 2014 13:30

Fordelingen av 172 millioner kroner i ubrukte midler samt fordelingen av 52,5 millioner kroner til nye satsinger, er de viktigste strategiske spørsmålene når Universitetsstyret i dag skal vedta budsjettet for 2015.

Publisert 24. jun. 2014 05:00

Ole Petter Ottersen stemte selv for vedtaksforslaget som sikret ham fortsatt verv som rektor. – Spørsmålet om et mulig gjenvalg av en selv, blir veldig personnært. Selv ville jeg trolig erklært meg inhabil, sier universitetsstyremedlem Kristian Gundersen.

Publisert 23. jun. 2014 17:48

– Eg er opprørt! Det seier forbundssekretær Siv Anita Hagen i NTL etter at ho har fått vita at protokollen frå møtet i tilsetjingsutvalet på HF der 19 tilsette i Norsk Ordbok blei oppsagde, vart publisert på nettet dagen før møtedagen. HF-leiinga er lei seg.

Publisert 23. jun. 2014 05:00

Den nye organiseringen av sentraladministrasjonen (LOS) får verken slakt eller toppscore i ny evaluering. Til nå merker de fleste heller ingen forskjell.

Publisert 23. jun. 2014 05:00

Ulike bergarter gir ulikt jordsmonn og ulikt jordsmonn gir ulike planter. På Skandinavisk rygg  i Botanisk hage har en geolog, en botaniker og to gartnere gått sammen om å vise fram stein og planter som er typiske for norske fjell.

Publisert 20. jun. 2014 16:37

Mest alle universitetsbygningane på Blindern, alle bygningane til Naturhistorisk museum og Observatoriet er blitt freda av Riksantikvaren

Publisert 20. jun. 2014 10:48

- Jeg skjønner at NTNU-rektor Gunnar Bovim blir frustrert av alle iranersakene, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Publisert 20. jun. 2014 05:05

Det er ikke lenge siden sist gang det skar seg mellom rektor og prorektor på UiO. Haakon Breien Benestad ble likevel sittende hele perioden, til tross for at han skal ha vært uønsket av rektor.                 

Publisert 19. jun. 2014 05:05

Systemet for eigedomsforvaltning XPAND kan brukast til å planleggja ressursbruk og til å kontrollera kor mykje kvar tilsett gjer. For oss er det ein heilt feil måte å styra UiO på, seier NTL-tillitsvalde  Ellen Dalen og Geir Mathiessen.

Publisert 19. jun. 2014 05:04

UiO tar pause i arbeidet med nytt verktøy for eigedomsforvaltning.  Prosjektet har så langt kosta over tolv millionar kroner.

Arrangementer ved UiO

Meir...