Forsiden - Side 2

Publisert 1. jul. 2014 05:00

Kartet for UH-sektoren skal tegnes på nytt. Høgskoler i Midt-Norge og NTNU snakker om å fusjonere til et sterkt, midt-norsk universitet.

Publisert 30. jun. 2014 14:35

Rektor Ole Petter Ottersen vil ikke ut med bakgrunnen for at han erklærte seg habil i prorektorsaken. – Selvsagt må rektor eller direktøren kunne redegjøre for innholdet i habilitetsvurderingen, kommenterer jusprofessor Anne Robberstad.

Publisert 27. jun. 2014 10:30

– Jeg hadde høyere tanker om Universitetsstyret enn det viste seg å være grunnlag for, konstaterer jusprofessor Anne Robberstad etter at styret på UiO denne uken frikjente seg selv i «prorektorsaken». Professor Johan F. Storm er også kritisk.  

Publisert 26. jun. 2014 05:00

Som dekan, senterleder, instituttleder eller toppleder skal du administrere, inspirere, organisere og helst publisere. Hvordan kan du bære alle hattene uten å brekke nakken?

Publisert 25. jun. 2014 16:09

Universitetsstyret finn ikkje noko grunnlag for å ta opp att saka om avgangen til prorektor Ruth Vatvedt Fjeld. Det går fram av ei pressemelding frå UiO.

Publisert 25. jun. 2014 05:00

Doktorgradskandiater er lite åpne for en karriere utenfor akademia. Er det professorene sin feil?

Publisert 24. jun. 2014 13:30

Fordelingen av 172 millioner kroner i ubrukte midler samt fordelingen av 52,5 millioner kroner til nye satsinger, er de viktigste strategiske spørsmålene når Universitetsstyret i dag skal vedta budsjettet for 2015.

Publisert 24. jun. 2014 05:00

Ole Petter Ottersen stemte selv for vedtaksforslaget som sikret ham fortsatt verv som rektor. – Spørsmålet om et mulig gjenvalg av en selv, blir veldig personnært. Selv ville jeg trolig erklært meg inhabil, sier universitetsstyremedlem Kristian Gundersen.

Publisert 23. jun. 2014 17:48

– Eg er opprørt! Det seier forbundssekretær Siv Anita Hagen i NTL etter at ho har fått vita at protokollen frå møtet i tilsetjingsutvalet på HF der 19 tilsette i Norsk Ordbok blei oppsagde, vart publisert på nettet dagen før møtedagen. HF-leiinga er lei seg.

Publisert 23. jun. 2014 05:00

Ulike bergarter gir ulikt jordsmonn og ulikt jordsmonn gir ulike planter. På Skandinavisk rygg  i Botanisk hage har en geolog, en botaniker og to gartnere gått sammen om å vise fram stein og planter som er typiske for norske fjell.

Arrangementer ved UiO

Meir...