Forsiden - Side 11

Publisert 23. jan. 2014 14:25

Den tidligere stipendiaten Birgitte Moesgaard Henriksen får medhold i at hun er part i sexpressaken mot Universitetet i Oslo. Derfor får hun gjenopptatt saken mot UiO, melder Dagbladet.

Publisert 23. jan. 2014 05:00

Bibliotekarene på UB er godt fornøyd med UiOs nye arbeidsmiljøundersøkelse. Men fra andre hold får den sterk kritikk for å unngå konfliktfylte tema.

Publisert 22. jan. 2014 16:20

Sivilingeniør John Skogen er tilsett som ny eigedomsdirektør ved Universitetet i Oslo. Samtidig er siviløkonom Knut Riksen tilsett som direktør for Verksemds- og økonomistyring.

Publisert 22. jan. 2014 13:52

Den formelle, men tungrodde tilsetjingsprosessen i offentleg sektor hindrar diskriminering av jobbsøkjarar med utanlandske namn som har oppvekst og utdanning frå Noreg. Det er konklusjonen i Arnfinn H. Midtbøens doktoravhandling i sosiologi på UiO.

Publisert 22. jan. 2014 05:00

UiOs system for kvalitetssikring av utdanninga bør bli godkjent av NOKUT. Det er rådet frå komiteen som har utført ei evaluering av utdanningskvaliteten på UiO. Komiteen er likevel ikkje nøgd med ordninga med tilsynssensor og kvalitetssystemet for forskarutdanninga.

Publisert 21. jan. 2014 12:03

Å leggje ned Duckert-utvalet var noko av det første Torbjørn Røe Isaksen gjorde som kunnskapsminister. Det breie utvalet blir erstatta av ei mindre ekspertgruppe med eit mandat som truleg er snevrare.

Publisert 17. jan. 2014 05:00

Iskunstneren Peder Istad startet torsdag byggingen av en enorm isskulptur ved Tøyen hovedgård i Botanisk hage.

Publisert 16. jan. 2014 19:25

En fersk evaluering av den omstridte tellekantmodellen tyder på at den virker positivt inn på publiseringsomfanget. Rapporten viser også at ikke all kritikken modellen får, har rot i virkeligheten.

Publisert 14. jan. 2014 11:30

Torbjørn Røe Isaksen presenterte i dag sin syvpunktsplan for forskning og høyere utdanning. Færre institusjoner, nedlegging av små lærerutdanninger og høyere krav til kvalitet og forskningsledelse, var noen av meldingene fra statsråden.

Publisert 10. jan. 2014 17:45

– Fortsatt finnes det materiale vi ikke har sett godt nok på, spørsmål vi ikke har stilt, og nye svar på gamle spørsmål, konstaterte forskningsbibliotekar Ruth Hemstad i dag på konferansen «200 år med Grunnloven».